Jan Kristoffersen

Jurist

Europa-Parlamentskandidat

 

Tlf.: 27118555

Email: [email protected] 


Politiske mærkesager

Ny generation af handelsaftaler

Jeg vil gerne være med til at skabe en ny generation af handelsaftaler. Aftaler der arbejder for det fælles bedste. Det fælles bedste som hele verden er blevet enige om, nemlig FN’s verdensmål. Vi skal lave aftaler der åbner for handel der sikrer gode vilkår for mennesker og naturen, og lukker for handel der skader fremtiden. Det vil helt konkret betyde juridisk forpligtende kapitler i handelsaftalerne om klima, miljø, natur, skat, demokrati og frihedsrettigheder.

Demokrati

Jeg vil gerne være med til at udvikle Danmark, EU og verden, så vi bevarer og udvikler vores demokrati. Vi skal respektere grænserne mellem civilsamfund, erhvervsliv og retsstat, og værdsætte at alle sektorer er essentielle for et sundt demokrati, og tilfører noget som de andre ikke kan. Vi skal have en ægte tredeling af magten, og vi skal - både på Christiansborg og i Bruxelles - have en fornyet respekt for, at langt de fleste lokale forhold reguleres bedst lokalt.

Det vil helt konkret betyde, at budgetlov og finanspagt skal respektere det kommunale selvstyre og nærhedsprincippet i EU-retten, og centraliseringen ikke skal bruges som undskyldning for at skære ned på uddannelse og dannelse, syge, børne og ældrepleje.

Teknologisk udvikling - potentiale

Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere. Selvbetjening, automatisering, robotter og udviklingen af ny intelligens skaber et jobmarked, hvor flere og flere ikke kan nå at omskole sig. Det skaber alt sammen enorme værdier, som i øjeblikket ophobes hos de få. Vi skal sikre at hvert eneste menneske har mulighed for at udleve sit eget potentiale, og at gevinsterne fra den teknologiske udvikling gavner de mange og ikke kun de få. Det kunne helt konkret betyde, at regler for og beskatning af immaterielle aktiver, altså patenter, software mv., revideres, og at der indføres global basisindkomst.
 

Baggrund

Jeg er uddannet jurist fra Københavns universitet og har arbejdet med skat og selskabsret hos Deloitte fra 2001-2010. Jeg fik praktisk erfaring med national og international skatte- og selskabsret, og har både arbejdet med ejerdrevne virksomheder, børsnoterede selskaber, samt pensionskasser og kapitalfonde.

Jeg ved altså, hvad det vil sige, når lovgivning skal implementeres i virkeligheden, og jeg ved hvilke praktiske konsekvenser et enkelt ord kan få.

Siden 2010 har jeg arbejdet som selvstændig rådgiver af små og mellemstore virksomheder, både indenfor skat og selskabsret, men også med råd om fornuftig kapitalstruktur og aftalekoncipering.

Jeg skriver skønlitteratur når jeg har tid, og jeg har blandt andet skrevet og fået udgivet en fantasybog og fået publiceret en novelle.

Erhverserfaring

  • 1998 - 2001. Selvstændig restauratør. Vinbaren Pegasus.
  • 2001 - 2010. Konsulent Deloitte.
  • 2010 - 2018. Selvstændig rådgiver.

Tillidshverv

  • Medlem af Skatterådet.
  • Medlem af Alternativets vedtægtsudvalg.