Børge Sejersen Sommer

Læge 

Europa-Parlamentskandidat

 

Tlf: 40123674

Mail: [email protected] 

 


Faglige interesseområder er social- og samfundsmedicin, flygtninge, indvandrere, kriminelle og rusmiddelmisbrugere.

Baggrund

  • Uddannet læge fra Århus Universitet 1973, Speciallæge i børnesygdomme og samfundsmedicin. Udover sygehus ansættelser har jeg arbejdet 2 år i Zambia, 1982-84, herefter 4 år i Danida. 2006-7 1½ år i Afghanistan .
  • Leder af Rehabiliteringscener for torturofre i Sønderjylland 1987-90.
  • Embedslæge i Ringkøbing fra 1991 til 2010.
  • Lægekonsulent i mindre Vestjyske kommuner 1996-06.
  • Flere kortere vikariater i Grønland.
  • Nu pensioneret med småjob, arresthuslæge i Silkeborg og Ringkøbing.
  • Byrådsmedlem i Egtved kommune 1982-86. I ringkøbing fra 2002-07. Fmd. for Børne- og kulturudvalg. 2… viceborgmester
  • Udviklingsarbejdet i underprivilegerede lande som Afghanistan. Har startet en privat NGO, Internationalt- Samvirke.dk med 10 mindre projekter i Nordvest Afghanistan Samangan og Masar-i-Sharif.
  • Forfatter til Socialmedicinsk Grundbog, - fra offer til aktør, 2002.
  • Grundlægger af Internationalt-samvirke, en NGO primært med engagementer i Afghanistan og Marokko.