Header Handicapudspil 2506x1500.png

Vores handicappolitik

Alternativet arbejder for et Danmark, hvor mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har mulighed for at udleve deres drømme og ambitioner på lige fod med andre mennesker.

Alternativet arbejder for, at mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser bliver mødt med værdighed, og anerkendes på lige fod med andre mennesker. Livstilfredshed for alle.

Alternativet arbejder for øget fokus på tilgængelighed og tilpasning, som en forudsætning for, at mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser oplever at blive inkluderet og være en del af samfundet. For at nå hertil er det vigtigt med markant mere specialisering på området. I forlængelse heraf vil Alternativet hindre, at kommunerne omkostningsfrit kan tilsidesætte gældende lovgivning.

Alternativet ønsker en forandring af arbejdsmarkedet og uddannelser, så handicappede i videst muligt omfang får adgang. Derudover ønsker Alternativet en forandring af de politiske systemer og deres organisering, samt en markant styrkelse af retssikkerheden, således at Danmark lever op til internationale forpligtelser for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder FN’s handicapkonvention og EU’s erklærede mål om et mere retfærdigt og inkluderende EU.  

MÆRKESAGER

Sikring af faglig viden hos de, der arbejder med handicappede

  • Alternativet vil sikre, at de, der arbejder med mennesker med handicap, har den fornødne viden.

Koordinerende socialrådgiver - Én indgang til kommunen

  • En socialrådgiver skal følge borgeren hele vejen.
  • Socialrådgivere skal i højere grad ud til borgeren

Ny handicapydelse

  • Et alternativ til kontanthjælp for jobparate med funktionsnedsættelser
  • Det er vigtigt, at få flyttet mennesker med funktionsnedsættelser over i et andet ressortområde end beskæftigelsesområdet; det vil sige ud af kontanthjælpssystemet og over i et system, hvor skånehensyn kommer først. Der skal stilles krav, der er mulige at imødekomme.

Fleksible evalueringsværktøjer og eksamensformer

  • Dette skal gælde hele uddannelsessystemet fra skole til højere uddannelser
  • Mindre rigiditet og bedre plads til mennesker, der falder ved siden af samfundsskabelonen.

Sikring af rettigheder og muligheder for mennesker med handicap i samfundsudviklingen

  • Dette gælder i forhold til både måden, vi indretter uddannelsessystemet og beskæftigelsesindsatser på, men også i forhold til at tænke fx tilgængelighed ind i eksempelvis byplanlægning og offentlig transport, således at disse er med i overvejelserne fra start, når man begynder at planlægge eller lovgive.