Hvorfor vi siger ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet

13. maj 2022

Den 1. juni stemmer vi om Danmarks forsvarsforbehold. Alternativet håber, at Danmark stemmer ja, så vi deltager i det udenrigs- sikkerhed- og forsvarspolitiske fællesskab uden forbehold.

Det gør vi fordi, at Alternativet har en målsætning om, at Danmark skal være det bedste land for verden. Ikke bare i verden, men for verden. Den målsætning bliver bare sværere at forfølge, hvis vi står udenfor.

Vi er et lille og rigt land, og har både pligt og en interesse i at præge udviklingen. Og det er bare nemmere at præge udviklingen ved at sidde med fra starten af samtalen.

Det som vi kan og skal bidrage med ved bordet er ønsket om, at den langsigtede globale fred også er en del af EU fremtidige sikkerheds- og forsvarspolitik. Når det næste strategiske kompas skal skrives, bør Danmark være med, for at minde alle om, at Europa blev født som et fredsprojekt, og det skal EU fortsætte med at være.

For det bedste forsvar er ikke et angreb. Det bedste forsvar er stabil fred og rolige naboer. Det sikres gennem en langsigtet og helhedsorienteret forsvarspolitik. Hovedløs oprustning gør det ikke alene, og på sigt handler det om nedrustning.

EU er en politisk spiller. NATO er en forsvarsalliance. EU kan se helhedsorienteret på tingene, fordi EU har en bred pallette af politik. Handelspolitik, energipolitik og forsyningspolitik. Derfor er det EU der skal sætte en agenda for den langsigtede fred og forsøge at rykke på de reformer af FN som er mere og mere nødvendige.
Derfor er det vigtigt, at Danmark er med. Fordi EU er andet og mere end NATO.

Vi skal også huske, at USA allerede med Obama og sidenhen med Trump har vendt sig mere mod Kina – og sig selv. Og vi skal huske, at da Danmark sammen med USA, UK og Australien indledte en ulovlig angrebskrig i Irak, sagde store NATO-lande som Frankrig og Tyskland fra. Måske, havde Danmark haft nemmere ved at sige fra, hvis vi havde kunne læne os op ad et EU-forsvarssamarbejde.

Afstemningen ændrer desværre ikke situationen i Ukraine. Det kan vi godt slå fast. Og vi forstår sådan set godt, hvis nogle føler, at regeringen bruger krigen til at manipulere med. Og føler sig vrede over det.

Men valget den 1. juni handler ikke om utilfredshed med regeringen. Det handler ikke om dårlig timing af valget, et dårligt formuleret spørgsmål på valgsedlen eller generel utilfredshed med en magtfuldkommen regering.

Valget handler om, hvad du mener er det bedste for Danmark, og det bedste for verden. Skal vi være helhjertet med i fællesskabet eller skal vi fortsætte med at stå udenfor? Ingen ved, hvad fremtiden bringer, men den sikreste måde, at spå om fremtiden er ved at være med til at skabe den selv. Ikke ved at overlade det til alle de andre.

Stem med mod. Stem med håb. For vi har så sandelig brug for begge dele i disse tider.