Resultat af ekstraordinært landsmøde d. 13 januar 2020

15. januar 2020

Tak til alle jer, der mødte op i Odense til det ekstraordinære landsmøde d. 13/01 2020 og til jer der stemte digitalt. Det er dejligt at så mange af jer har lyst til og tid til at engagere sig i vores interne demokrati. Mere end 600 medlemmer deltog i afstemningerne, heraf 150 på mødet i Odense.

Hvad sker så nu? 

Ændringsforslagene 1-4 blev vedtaget, ændringsforslag 5 om, at politisk leder er født forperson for Politisk Forum blev ikke vedtaget. Se forslagene her.

Vedtagelsen af ændringsforslag 1 betyder, at alle medlemmer som opfylder de allerede beskrevne formelle krav kan anmelde deres kandidatur, ved - hvis ikke det allerede foreligger - at indsende mindst 100 gyldige stillererklæringer og et udfyldt opstillingsgrundlag, senest d. 16. januar 2020.

Materiale til det ekstraordinære landsmøde 1. februar, herunder opstillingsgrundlag for de opstillingsberettigede kandidater, vil blive udsendt d. 17. januar 2020.

Der er åben for tilmelding til det ekstraordinære landsmøde her og til digital afstemning her.

Der lægges op til følgende afstemningsprocedure: En kandidat skal opnå mere end 50 procent af de afgivne, gyldige, ikke-blanke stemmer for at blive politisk leder. Dette gælder også, hvis der er opstillet tre eller flere kandidater ved den endelige afstemning. Såfremt ingen af kandidaterne opnår mere end 50%, stemmes der igen på de to kandidater, der opnåede flest stemmer i første runde.

Den af de to kandidater, der får flest stemmer i 2. valgrunde bliver politisk leder.

Frem til valgdagen bliver der rig mulighed for debat med kandidaterne. Både ved de allerede planlagte ‘roadshows’ i Odense (d. 27), Aarhus (d. 28) og København (d. 29), og de yderligere lokale arrangementer, som flere storkredse har taget initiativ til. Vi håber mange vil tage del heri, og derudover opfordrer vi selvfølgelig til, at man tager fat i de enkelte kandidater med de spørgsmål, man måtte have til dem.

Som hidtil kan praktiske spørgsmål rettes til [email protected] og mere specifikke spørgsmål til valgprocessen til [email protected].