renluft_topslider.png

Renere luft og grønnere trafik i byerne

03. juni 2019

Luftforurening er et stort problem i Danmark. Uanset om vi taler om partikler, NOx og
CO2-udledningen fra biler og busser eller de skadelige partikler fra brændeovnene, har
forureningen her fra store negative konsekvenser. Især har det store helbredsmæssige
konsekvenser for de borgere, der bor og arbejder i områder med meget luftforurening,
men det har også mærkbare økonomiske konsekvenser for samfundet. Ifølge Det
Miljøøkonomiske Råds rapport fra 2019 ventes luftforurening alene at koste samfundet
omkring 62 mia. kr. i helbreds-relaterede udgifter. Da de mest miljøforurenede områder
er hovedstadsområdet og de andre større byer, vil Alternativet derfor arbejde målrettet for
renere luft og grønnere trafik i byerne.


LÆS DET HER