Pressemeddelelse fra Alternativets Hovedbestyrelse

09. marts 2020

Alternativets hovedbestyrelse tager Folketingsgruppens udmelding i dag til efterretning. 

Det betyder, at partiet herefter har et enkelt Folketingsmandat. 

Det er en ny situation, og vi er naturligvis ærgerlige over, at de øvrige folketingsmedlemmer ikke ønskede at fortsætte deres politiske arbejde i Alternativet.

Vi ønsker alle det bedste med det valg, de hver især har truffet. Vi vil gerne sige tak for den dedikerede indsats, alle har gjort for at løfte Alternativets politiske program og dermed markant præge hele den politiske dagsorden. En særlig tak skal lyde til Uffe Elbæk for at være en stor inspiration og drivkraft.

Alternativet vil med det nye udgangspunkt fortsætte arbejdet med samme vigtige dagsorden, hvor omdrejningspunktet er en markant grøn omstilling af samfundet og et demokrati tæt på borgerne. 

Vi ser frem til samarbejdet med vores politiske leder Josephine Fock, og vi glæder os til sammen at udvikle vores parti til at være et endnu stærkere alternativ i dansk politik. Vores fornemmeste opgave er at forstå og komme med løsninger på de omstillingsudfordringer, som samfundet står overfor.

Nu er det et fælles anliggende for hele Alternativet, med Josephine Fock i spidsen, at se fremad og sætte samarbejdet og udviklingen af partiet forrest. Det skal ske på alle niveauer – ude i landet hos medlemmerne, i kommunalbestyrelserne, i regionsrådene og i Folketinget.

Jesper Callesen, talsperson, Alternativets hovedbestyrelse