Politisk ansvarsfordeling

29. maj 2020

Josephine og Torsten har aftalt følgende ansvarsfordeling: 

Josephine, Politisk Leder

 • Statsministeriet,
 • Klima-, miljø-, energi- og forsyningsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Finansministeriet
 • Skatteministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • EU

Torsten Gejl, Politisk ordfører

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Børne- og undervisningsministeriet
 • Kulturministeriet og Kirkeministeriet
 • Ministeriet for udviklingssamarbejde
 • Uddannelses- og forskningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Udlændinge-og Integrationsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Transport- og Boligministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Nordisk (del af miljø-fødevare
 • Ligestilling (del af Miljø-Fødevare)