Ny vision for dyrevelfærd

18. juli 2022

Bedre velfærd for dyr går hånd i hånd med nogle af løsningerne på andre store problematikker.

Vores fødevareproduktion står for cirka en tredjedel af Danmarks klimabelastning, hvoraf dyreproduktionen står for det meste af den tredjedel. Grundet vores tilslutning til Parisaftalen, skal også landbruget levere klimagas-reduktioner. Landbruget og bliver derfor nødt til at skrue ned for dyreproduktionen og op for planteproduktion til fødevarer, hvis klimamålene skal kunne nås. Vi kan kun nå vores klimamål ved at skære drastisk ned for dyreproduktionen.

En reduktion af dyreproduktionen hjælper desuden på de meget store ødelæggelser, vi ser af dansk land- og havmiljø. Udledninger af næringsstoffer fra animalsk landbrug skader sart natur og havmiljø i et omfang, der gør, at vi ikke lever op til vores miljøbeskyttelsesforpligtelser i EU. Desuden skader det vores biodiversitet, at mindre end 0,5% af Danmarks areal er vild natur.
Vi har for nyligt ligeledes set, hvordan en sygdom fra en anden art, kan have vidtrækkende konsekvenser for os mennesker. Dansk landbrug er en tikkende bombe under vores folkesundhed, da der allerede findes og hele tiden bliver skabt flere nye typer resistente bakterier, som presser vores sundhedsvæsen. Flere forskere advarer desuden om store forekomster af influenza hos både grise og høns, der, hvis de springer til mennesker, kan have katastrofale konsekvenser. Risikoen for dette falder med et reduceret animalsk landbrug.

Sidst men ikke mindst er Danmark et af de lande i verden, hvor der spises flest animalier, og dette sætter sine tydelige spor i forekomsten af visse livsstilssygdomme, særligt visse kræftformer, diabetes og hjertekarsygdomme. Danmark har allerede taget de første skridt med progressive kostråd, men dette skal følges op med en bred oplysning af befolkningen. Således ville vi kunne opnå store besparelser i sundhedsvæsenet, og antallet af borgernes raske år kan øges betydeligt.

Læs visionen her

Vores Dyrerettighedsordfører Michael Monberg har været drivkraft i at få opdateret vores vision om dyrevelfærd i samspil med Fagrådet for Fødevarer og Dyrevelfærd, Dyreetisk Råd, Franciska Rosenkilde og Torsten Gejl, Politisk Forum og hos Alternativets medlemmer igennem AlleOs.