nyefolkevalgte_nytfraaaogtopslider.png

Mød vores nye folkevalgte

15. december 2017

Nu er de sidste forhandlinger ude i kommuner og regioner endelig faldet på plads og de sidste konstitueringsaftaler er underskrevet. Derfor har vi lavet en præsentation af alle vores nye folkevalgte, hvor du kan lære dem bedre at kende og se, hvilke udvalgsposter og tillidshverv de har fået.

Vi ved de glæder sig til at komme i gang med arbejdet!

Listen er i alfabetisk orden efter kommune- og regionsnavn, startende med kommunerne:

Liv Gro Jensen, Aarhus

Liv har stor erfaring indenfor børne- og socialområdet og er desuden iværksætter. Hun brænder for at udvikle de løsninger, der skal til for at forbedre vilkårene vores børn, vores miljø og vores demokratiske samarbejde. De seneste år har Liv arbejdet som projektleder på socialområdet i Norddjurs Kommune på børne- og ungeprojekter, har startet Young-Minds, der bl.a. arbejder med unges mentale sundhed, og har været initiativtager til og bestyrelsesformand for friskolen Børnenes Akademi.

Liv er blandt andet gået til valg på at gøre cyklisme og kollektive transportformer til borgernes foretrukne valg. Aarhus skal gøres til en grøn cykelby med fokus på biodiversitet, økologi og bevarelse og udvikling af de grønne områder. Desuden ønsker hun bedre vilkår for børn, unge og børnefamilier samt en friere folkeskole. På demokratiområdet vil hun arbejde for mere borgerinddragelse gennem borgerdrevne forslag, borgerbudgetter og generel borgerinvolvering i kommunens beslutninger, bl.a. gennem bedre kommunikation mellem kommune og borgere.

Liv har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Medlem af Teknisk Udvalg
 • Medlem af Kulturudvalget
 • Bestyrelsesmedlem i Midttrafik
 • Medlem af Skatteankenævnet (posten går til Jan Birch Sørensen)

 

Kenni Flink, Albertslund

Kenni læser til tjener og arbejder også som tjener ved siden af studierne og livet som politisk aktiv. Han har været aktiv i flere foreninger gennem mange år, bl.a. som frivillig i boligselskabet Morbærhaven og som 12-årig lykkedes det Kenni at samle 30.000 kr. ind til dyrlægehjælp i Grækenland gennem en stor støttekoncert med bl.a. Szhirley og Keld & Hilda. Han har været aktiv i Alternativet lige fra begyndelsen og har været tæt involveret i Alternativets udvikling, indtil han valgte at fokusere på stiftelsen af lokalforeningen i Albertslund.

Kenni er bl.a. gået til valg på målrettet jobmesse for ledige, boliggaranti for nyuddannede og oprettelse af iværksætterhus for nuværende og kommende iværksættere. Sidstnævnte mærkesag nåede faktisk at blive behandlet i byrådet allerede inden valget, da Alternativet Albertslund i samarbejde med en lokal gruppe unge fik samlet nok underskrifter til at få det behandlet som Danmarks første borgerdrevne forslag.

Udvalgsposter og tillidshverv:

 • Formand i Temaudvalget
 • Medlem af Kulturudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget

 

Anne Thomas, Bornholm     

Anne åbnede Bornholms første labyrinthave som både er en familieattraktion, hvor børn og barnlige sjæle kan lege rundt, og et naturprojekt med en biodiversitetsstrategi til gavn for bl.a. bier og sjældne blomster. Hun har arbejdet som ingeniør og selvstændig virksomhedskonsulent i op mod 20 år, hvor hun rådgiver erhvervsledere om hvordan vores menneskelige værdier har ændret sig, bl.a. i en mere grøn og bæredygtig retning. Samtidig med alt dette driver hun sit eget lille landbrug.

Anne er bl.a. gået til valg på øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, Bornholm som en uddannelses-ø og Europas første kunsthåndværkerklynge, samt at kommunen skal have en langsigtet bosætningsstrategi, der skal fastholde den positive udvikling i forhold til tilflyttere.

Udvalgsposter og tillidshverv:

 • Viceborgmester
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget

 

Mads Holdgaard, Faaborg-Midtfyn

Mads arbejder som eventmanager i Faaborg-Midtfyn Kommune og er bl.a. ansvarlig for Faaborg Outdoor Event og fødevaremarkedet Fynske Fristelser. Han er medstifter af medieselskabet, Det Rigtige Faaborg, som har sat sig for at fortælle alle de skønne historier om Faaborg og omegn, som de etablerede medier ikke fortæller. Mads er en af vores få kandidater med flere års erfaring som kommunalpolitiker. Han blev valgt for Socialdemokratiet både i 2009 og 2013. I januar 2016 forlod han Socialdemokratiet og meldte sig senere ind i Alternativet, som han har repræsenteret i kommunalbestyrelsen lige siden.

Mads er bl.a. gået til valg på en ny politisk kultur og en kultur med mere tillid og mindre kontrol. En kultur, hvor borgere og medarbejdere er meget tættere på og mere involveret i de politiske beslutninger, og en kultur, hvor der er mere tillid og mindre kontrol fra borger til kommune, fra kommune til borger, fra borger til borger og fra kommune til kommune.

Udvalgsposter og tillidshverv:                  

 • Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget​

 

Sofie Valbjørn, Fanø

Sofie er opvokset på Fanø, men har boet en årrække i København og Helsingør. For nogle år siden vendte hun tilbage til Fanø for bl.a. at være tættere på familien og naturen. Til daglig arbejder Sofie som konsulent i Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Esbjerg kommune, hvor hun beskæftiger sig med medborgerskab, frivillighed og udsatte unges vej mod uddannelse. Tidligere har hun blandt andet arbejdet med udsatte børn og familier. Hun har altid været engageret i samfundet, især ift. sociale og miljørelaterede spørgsmål.

Sofie er bl.a. gået til valg på ny politisk kultur på Fanø med langt mere åbenhed og inddragelse af borgerne i de politiske processer, samt et mål om en ambitiøs grøn energi- og bæredygtighedsplan, genanvendelse af affald, samt økologi og lokalproducerede fødevarer. Desuden vil hun arbejde for skabelsen af et mere inkluderende og fleksibelt arbejdsmarked, der understøtter frivilligheden og skabe gode rammer for iværksætteri.

Sofie har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Borgmester

 

Mette Bram, Frederiksberg

Mette er uddannet psykolog og selvstændig med konsulentfirmaet Training Consult, der blandt andet tilbyder coaching, workshops og meditation som midler til håndtering af stress. I sit virke som psykolog har hun set mange mennesker med stressrelaterede problemstillinger, hvilket bl.a. gør, at hun går stærkt ind for en 30-timers arbejdsuge for dem, der ønsker det og større medbestemmelse for kommunens ansatte.

Mette er desuden gået til valg på bl.a. flere bløde jobs og varme hænder. Bedre genanvendelse, langsigtede klimaløsninger og et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen, som gerne skal afløses af en øget genbrugs- og reparer-kultur.  Desuden ønsker hun mere innovation og iværksætteri og at kommunen skal blive endnu bedre til at støtte nytænkende virksomheder ved opstart. Kommunen skal desuden gå foran på både det sociale og grønne område ved at tilbyde flere deltidsjob og facilitere indsamling af bioaffald.

Mette har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Økonomiudvalget (Magistraten)
 • Medlem af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
 • Medlem af i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • Medlem af § 17, stk. 4 udvalget vedr. Hospitalsgrunden

 

Niko Grünfeld, København

Niko er medstifter af Alternativet, medlem af partiets hovedbestyrelse og var spidskandidat i København. Han har tidligere stillet op til folketinget for Alternativet, dog uden at blive valgt ind. Han har stiftet konsulentvirksomheden, What is pink?, hvor han beskæftiger sig med mindfulness, meditation og konfliktmægling. I sit arbejde møder han mange mennesker som føler sig pressede til at løbe hurtigere og hurtigere på deres arbejdsplads for at leve op til forventningerne, hvilket, sammen med klimaudfordringen, har været med til at inspirere ham til at få ind i politik.

Niko er bl.a. gået til valg på at København skal gå forrest i den grønne omstilling og mindske boligmanglen ved at eksperimentere med boligformer og bygge mindre. Desuden ønsker han mere tillid og mindre kontrol i kommunen både til borgere og medarbejdere. Bl.a. skal kommunen forsøge sig med at give personlige budgetter til udsatte, kontanthjælp uden modkrav og borgerløn.

Niko har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Kultur- og fritidsborgmester
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Politisk leder for Alternativet København

 

Fanny Broholm, København     

Fanny har boet på Nørrebro i 10 år og elsker det, men synes dog ikke det er let nok at leve bæredygtigt i København. Det vil hun gerne ændre og det var bl.a. dét, der fik hende til at melde sig ind i Alternativet. Siden Alternativet kom i Folketinget har hun arbejdet for Christian Poll som klima-, energi- og miljørådgiver og sidenhen som projektleder for udviklingen af Alternativets ’Tre Bundlinjer’ for national fremgang. Hun har en master i Environmental Policy and Regulation fra London School of Economics.

Fanny er bl.a. gået til valg på at gøre det lettere at være københavner. Det vil hun gøre ved, at arbejde for for en grøn og smart mobilitet i København, og gøre cyklen eller el-bussen til borgernes første valg. Med supercykelstier og eldrevet fællestransport i stedet for fossile personbiler vil hun opnå mindre trængsel, ren luft, mere sundhed, færre personlige udgifter og mere plads til natur fremfor parkering – og hermed klimatilpasning. Desuden er hendes hjertebarn, at få afskaffet plastikindkøbsposerne i København og erstatte dem med bionedbrydelige alternativer ligesom i Frankrig.

Fanny har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget og ordfører på området
 • Bestyrelsesmedlem af Metroselskabet
 • Bestyrelsesmedlem i ARC
 • Bestyrelsesmedlem i Vestforbrændingen

 

Franciska Rosenkilde, København

Fransiska er uddannet i sundhed og ernæring, og har en kandidatgrad i geografi med speciale i fødevaresystemer og klimaforandringer. Det har hun bl.a. brugt til at arbejde som kok og formidler af kost og livsstil. Fransiska er født og opvokset i København og brænder for at få bremset klimaforandringerne, især igennem bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug. Derfor lever hun selv af plantebaseret kost og brænder for en 100% økologisk omlægning af vores landbrug, hvilket også er én af hendes mærkesager på landsplan.

Fransiska er desuden gået til valg på at arbejde for klimavenlige og sundhedsfremmende mad i den kommunale forplejning. Hun ser fødevarepolitik som klimapolitik, og vil derfor arbejde for økologisk plantebaseret kost i alle daginstitutioner og skoler, flere vegetardage i offentlige kantiner og forplejning, og at kommunen aktivt skal bidrage til at sænke Københavns CO2 aftryk. Derudover skal kommunen gennem oplysning og inspiration opmuntre borgerne til at leve grønnere og mere bæredygtigt.

Fransiska har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og ordfører på området
 • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Gruppeforperson
 • Bestyrelsesmedlem i Vurderingsankenævnet
 • Bestyrelsesmedlem i Skatteankenævnet
 • Bestyrelsesmedlem i Vejnavnenævnet
 • Bestyrelsesmedlem i Formandskredsen

 

Maja Krog, København

Maja er bl.a. uddannet kaospilot og er selvstændig grafisk designer med virksomheden Genspejl. Herudover arbejder hun også som yogalærer med undervisning for børn, gravide og efterfødselshold. Hun bor på Amager i en lille andelsbolig sammen med sin mand og søn og er gået ind i politik, da hun mener, hun kan gøre en forskel for København - særligt for børnene og familierne. Hun ønsker at bidrage med en vinkel af kærlighed, feminin omsorg og nærvær, som hun mener der er stærkt brug for i dansk politik.

Maja er bl.a. gået til valg på bedre vilkår for børn og børnefamilier. Hun vil arbejde for et bedre og mere ligestillet barselsliv i Københavns Kommune med 12 ugers ekstra øremærket barsel til fædre, et øget fokus på aktiviteter og grupper for fædre på barsel, samt en generel styrkelse af sundhedsplejerskens virke. I dagsinstitutionerne vil hun vil arbejde for flere pædagoger, så der bliver bedre tid til omsorg, opmærksomhed og leg - og tid til, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og føle sig set og hørt. Desuden vil hun arbejde for, at kommunen skal tilbyde 30 timers arbejdsuge, bedre vilkår for familier ved børns sygdom, samt en genindførelse af hjemmepasningsordningen.

Maja har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Børn og -Ungeudvalget og ordfører på området
 • Bestyrelsesmedlem i Børnehjemmet Jacob Michaels Minde
 • Bestyrelsesmedlem i Billedskolen​​​

 

Badar Shah, København

Badar er født og opvokset i København, og Vesterbro har altid været, og vil altid være, hans hjem som han formulerer det. Han er uddannet cand.jur og arbejder til daglig i Skatteankestyrelsen. Han har en kandidat i jura fra Københavns Universitet, og har siden 2016 arbejdet som fuldmægtig hos Skatteankestyrelsen. Badar har altid arbejdet for lokalsamfundet – lige fra at være frivillig hos Gadejuristen, Københavns Retshjælp og Fatimas Hånd, til at arbejde for studenterorganisationer og ungdomspolitiske organisationer.

Badar er bl.a. gået til valg på at København skal være en mangfoldig, grøn og kulturel by. Han har en vision om, at København skal være Nordens kulturhovedstad om 10 år og være førende indenfor både kulturelle innovationer og tilbud og grøn byplanlægning. Desuden vil han arbejde for en forsøgsordning med en 30 timers arbejdsuge og en forsøgsordning med universalløn.

Badar har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Beskæftigelse- og Integrationsudvalget og ordfører for området
 • Politisk ordfører
 • Bestyrelsesmedlem i Revisionsudvalget
 • Bestyrelsesmedlem i Borgerrådgivningsudvalget

 

Jakob Gorm Andreasen

Jakob er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School og har arbejdet som politisk rådgiver for Alternativet siden 2015. Han var medstifter af partiet i 2013 og har tidligere arbejdet med etablering og evaluering af sociale indsatser i flere østjyske kommuner. Han er også bestyrelsesmedlem i Valby-kredsen, så rigtig meget af hans fritid går også med Alternativet- Dog elsker han også at bruge tid på kulturoplevelser, som musik og teater, og sport af stort set enhver slags.

Jakob gik bl.a. til valg på et ønske om at gøre København til verdens førende by på social bæredygtighed. Han mener, at socialpolitik, velvære og trivsel i alt for mange år blevet nedprioriteret og underlagt en nyttetænkning, hvor alt handler om beskæftigelse, stordrift og afkast. Det vil han ændre. Han vil investere mere i mennesker og sætte socialpolitikken i centrum igen. Han vil arbejde for de tusinder af københavnere, der hver dag kæmper med økonomiske, sociale, fysiske og psykiske problemer og som idag ikke får den hjælp de bør.

Jakob har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Socialudvalget og ordfører på området
 • Bestyrelsesmedlem i CTR
 • Bestyrelsesmedlem i Skatteankenævnet
 • Bestyrelsesmedlem i Handicaprådet
 • Bestyrelsesmedlem i Folkeoplysningsudvalget

 

Abdirashid Akubar Abdi, Odense

Abdirashid arbejder som SSP-relationsmedarbejder i Odense Kommune. Han kom til Danmark i 1990 som en af de første flygtninge fra Somalia, og har siden har brugt en stor del af både sin fritid og sit professionelle virke på at hjælpe andre nytilkomne med at lære det danske sprog og det offentlige system at kende. Bl.a. har han været med til at starte en indvandrerradio, der havde til formål at hjælpe tosprogede med at forstå nyhederne og han har arbejdet med at hjælpe borgere med alt det praktiske i forbindelse med stiftelse af foreninger og opkvalificering af frivillige. Én af de foreninger han har hjulpet på vej er SAHAN som vandt SSP-prisen og Trine Bryld-prisen i 2016.

Abdirashid er bl.a. gået til valg på, at der er plads til alle i Odense og at der skal være gensidig forståelse og respekt for hinanden. Det skal være mere tillid og mindre kontrol i det kommunale og borgerne skal have hjælp til selvhjælp, så de kan lære at stå på egne ben med de fornødne redskaber. Han ønsker et bedre samarbejde på tværs af civilsamfundet, det offentlige, erhvervslivet og de socialøkonomiske virksomheder. Desuden vil han arbejde for afbureaukratisering til fordel for varme hænder til omsorg, nyopførelse og omlægning af boligområder, med fokus på det sociale, bæredygtigheden og det kulturelle.

Abdirashid har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Formand for Bæredygtighedsudvalget
 • Medlem af Børne- og Ungeudvalget

 

Claus Løwe Klostergård, Silkeborg

Claus er uddannet tømrer og pædagog, og arbejder som inklusionspædagog på Langsøskolen i Silkeborg. Han er bekymret for den udvikling, vores samfund har bevæget sig i, i forhold til at uligheden stiger, for mange mennesker bliver syge og nedslidte og den globale opvarmning truer. Det er denne bekymring, der har fået ham til at blive aktiv i politik. Han vil handle på problemerne og har en overbevisning om, at det som skal ændres globalt, starter lokalt.

Claus er bl.a. gået til valg på en bæredygtig grøn omstilling med en ambitiøs plan og tidshorisont. Silkeborg skal være en af de kommuner i Danmark, som slipper mindst CO2 ud. Han vil slippe den offentlige sektor fri og give skoler og institutioner tilliden og selvforvaltningen tilbage. Desuden ønsker han mere nærdemokrati i form af mere borgerinddragelse og gennemsigtighed i kommunens beslutninger.

Claus har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Formand for Klima- og Miljøudvalget
 • Medlem af økonomi og erhvervsudvalget​​​​​​

 

Mira Issa Bloch, Skanderborg

Mira er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut og har mange års erfaring med socialpædagogisk og terapeutisk arbejde. I sit job og som frivillig har hun arbejdet med mennesker på kanten i mange år. Mira har en mission om at være med til at skabe bedre vilkår for dem, der har brug for det. I Alternativet har hun fundet sit politiske hjemsted og en platform for at kunne gøre netop det.

Mira er bl.a. gået til valg på at være en stemme for dem, der har mindst og dem med de største fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Desuden vil hun være en stemme for vores demokrati og natur. Hun ønsker at investere mere tid, omsorg og flere penge i mennesker, fordi det betaler sig både medmenneskeligt og økonomisk. Hun vil arbejde for, at Skanderborg skal være en bæredygtig og økologisk kommune til fordel for rent vand, ren luft og ren jord. Hun går ind for borgerdrevne forslag, forsøg med borgerbudgetter, mere direkte borgerinddragelse i det hele taget. I den forbindelse ønsker Mira særligt fokus på også at inddrage de samfundsgrupper som normalt ikke er med i debatten.

Mira har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Socialudvalget
 • Medlem Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget​​​​​

 

Niels Aalbæk Jensen, Sorø

Niels arbejder som salgskonsulent i det lokale firma Altan.dk, hvor han er med til at opbygge en ny afdeling for elevatorer, der er komplekse løsninger, som på en enkel måde forbedrer hverdagen og livskvaliteten markant for mange mennesker. Sin fritid bruger han bl.a. på undervandsjagt, SUP-boarding og mountainbike på landevej, og så han trommeslager. Desuden lægge han stor vægt på, at være med til at udvikle lokalområdet som han flyttede til for få år siden. Bl.a. er han initiativtager til Parnas Natur & Aktivitetspark, hvor han er direktør og sparringspartner for forpagterne. Alt dette har givet ham en solid hjembase i Sorø.

Niels er bl.a. gået til valg på at tilføre byrådet et grønt pust af iværksætteri og evnen til at få det til at blive til noget. På den baggrund vil han vil arbejde for en aktiv bosætning gennem udvikling af lokalområdet, samt bæredygtig vækst, med større livskvalitet for alle.

Niels har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem af Kulturgruppen
 • Suppleant til valgbestyrelsen

 

Karl Magnus Bidstrup, Svendborg

Karl arbejder som gymnasielærer på Nyborg Gymnasium og han har en kandidat i historie og filosofi fra Syddansk Universitet. Han tror på, at frihed til at vælge tid med vores børn og fritidsaktiviteter, øget livskvalitet, og en god samvittighed på miljøets vegne er langt vigtigere parametre at måle på, end bundlinjen på BNP alene. Han har valgt at stille op for at gøre verden bedre for sine og vores alle sammens børn.

Karl er bl.a. gået til valg på frihed, tillid og nærvær frem for kontrol i den kommunale sektor. Dermed vil han give medarbejdere i den sociale sektor mere tid til omsorg og pleje og sætte folkeskolen fri. Han ønsker en ambitiøs klima- og miljøpolitik med øget fokus på økologi og et mål om, at vedvarende energi skal dække 100% af energiforbruget i 2030 for kommunen som virksomhed. Desuden vil han arbejde for udvikling af de små lokalsamfund via forsøg med etablering af flere landsbyklynger med selvstændige borgerbudgetter til udvikling af de små lokalområder og bevaring af skoler og daginstitutioner i kommunens landsbyer, for at forhindre affolkning af yderområderne.

Karl har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Næstformandspost i Børn og Ungeudvalget
 • Udvalgspost i Beskæftigelses- og integrationsudvalget​​​​​​

 

Mette Foged, Syddjurs

Mette er uddannet biolog og arbejder som naturvejleder på Karpenhøj Naturcenter. Herudover er hun skolebestyrelsesformand på Molsskolen og har i de seneste år deltaget flittigt i skoledebatten i Syddjurs. I det hele taget er hun dybt engageret i lokalmiljøet og har tidligere siddet i bestyrelsen for Nationalparken, i fokusgruppen for Mols i Udvikling og er desuden netværksperson for en lokal syrisk familie. Med egne ord er hun gået fra at være engageret på forældrerådsniveau, over skolebestyrelsen, til Mols i Udvikling og til nu at være involveret i kommunalpolitik.

Mette er gået til valg på udvikling af lokalsamfundet med inddragelse af borgerne gennem bl.a. borgerbudgetter og kommunalt-borgerdrevne partnerskaber, hvor lokale aktører kan byde ind på f.eks. en kommunal serviceopgave. Herudover vil hun give folkeskoler og daginstitutioner friere gennem mere tillid og mindre kontrol, samt større fokus på læring og dannelse fremfor karakterer. Naturen vil hun også give friere rammer ved at plante flere træer, gøre grøftekanterne mere vilde (da de er vigtige levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter) og øge fokus på rent drikkevand.

Mette har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget
 • Bestyrelsesmedlem i RenoDjurs I/S
 • Bestyrelsesmedlem i LAG
 • Medlem af Grundlisteudvalget (posten går til Uffe Stolt Rasmussen)
 • Medlem af Hegnssynet (posten går til Børge Jacobsen)
 • Suppleant til Fællesankenævn, Syddjurs (posten går til Jørgen Finnemann)
 • Medlem af Syddjurs Spildevand (posten går til Kenneth Degnbol)

 

Joachim Kjeldsen, Thisted

Joachim er uddannet journalist og er han dokumentarisk og fotograf i eget produktionsselskab. Til daglig arbejder han som pressemedarbejder og videojournalist hos Økologisk Landsforening. Det med økologien har han fået med helt fra barnsben, da han er økologisk landmandssøn. Han selv opvokset i Thy og mener, at fortællingen om Thy og Hannæs skal blive endnu bedre – og meget grønnere.

Joachim er bl.a. gået til valg på at skabe et bæredygtigt Thy og Hannæs – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Han ser grøn omstilling som en af vor tids største drivkræfter for innovation, iværksætteri og jobskabelse, og dermed også drivkraft for at øge tilflytningen til området. For ham handler social bæredygtighed nemlig i høj grad om at opretholde befolkningstallet. Desuden vil han bidrage til en grønnere fortælling om Thy og Hannæs gennem øget omlægning til økologisk landbrug og økologisk mad i kommunale køkkener.

Joachim har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
 • Suppleant til Fredningsnævnet
 • Suppleant til Limfjordsrådet
 • Bestyrelsesmedlem i I/S Thyra affaldshåndtering
 • Suppleant til Ekspropriationskommissionen
 • Bestyrelsesmedlem i I/S Mors-Thy Færgefart (besættes først ved førstkommende bestyrelsesmøde i januar)
 • Bestyrelsesmedlem Thyborøn-Agger færgefart udvalg i januar (besættes først ved førstkommende bestyrelsesmøde i januar)
 • Suppleant til Kommunernes Internationale Miljøorganisation (posten går måske til Jens Ole Hald)
 • Medlem af Grundlisteudvalget (posten går til Gustav Sieg Sørensen)

 

Ann Busch, Vordingborg

Ann har udgivet to romaner og driver sin egen bar i Vordingborg midtby, hvorfra hun gennem hele valgkampen jævnligt inviterede kommunens øvrige kandidater indenfor til valgbar, hvor barens gæster kunne stille spørgsmål. Herfra har hun også et indgående kendskab til, hvordan det er at være udsat i Vordingborg Kommune. Et område som hun virkelig brænder for politisk. Hun meldte sig ind i Alternativet i forbindelse med sidste folketingsvalg. Hun mener vi I Danmark har meget brug for en ny politisk kultur og et parti der både er grønt, står op for miljøet og er socialt ansvarligt.

Ann gik bl.a. til valg på at kæmpe mod kommunens nuværende behandling af socialt udsatte, som hun mener er under al kritik. Hun vil arbejde for at syge mennesker ikke langtidsparkeres på kontanthjælp, men får tilbudt flexjob eller førtidspension og at ingen skal udsættes for årelange nyttesløse resource-forløb. Kommunen skal udvise mere tillid og mindre kontrol til både borgere, lærere, pædagoger, sosu´er og alle de andre ansatte i kommunen, så de i stedet kan bruge kræfterne på at udføre deres arbejde uden at blive pustet i nakken. Desuden ønsker hun at kommunen skal investere massivt i grøn energi; vindmøller i havet og solfangere på kommunale tage.

Ann har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af klima- og miljøudvalget
 • Medlem af arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

 

Qasam Nazir Ahmad, Region Hovedstaden

Qasam er en af vores få folkevalgte som før har prøvet at sidde byrådet. Tidligere på året kom han ind som suppleant for Venstre, men var i mellemtiden skiftet til Alternativet. Han er også en kendt debattør, og har bl.a. fået bragt debatindlæg i Information og Jyllands-Posten. Til daglig arbejder han som konsulent i en IT-virksomhed, er uddannet økonom fra Copenhagen Business School, men har også erhvervserfaring som bl.a. taxachauffør, lærervikar og skoleledervikar.

Qasam gik bl.a. til valg på at løfte psykiatrien, ved at sikre mere tid til samtaler og menneskelig kontakt. På den måde håber han også at kunne nedbringe mængden af medicin på afdelingerne. Herudover ønsker han at fjerne brugerbetaling på psykologisk hjælp, rådgivning og psykoterapi, samt tandpleje. Han ønsker også at åbne det danske sundhedsvæsen mere op for komplementære behandlinger ved åbent at undersøge, hvordan komplementære behandlinger kan bruges som et supplement til de traditionelle behandlinger.

Qasam har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng
 • udvalgsmedlem Særligt udvalg: Udvalget for Værdibaseret og Patientbaseret Styring
 • Medlem af Det Regionale Samarbejdsudvalg vedr. Kiropraktisk Behandling
 • Medlem af By og Pendlercykelfonden
 • Medlem af følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland

 

Martin Schepelern, Region Hovedstaden

Martin arbejder som selvstændig psykoterapeut og har tidligere været frivillig på Livslinjen og arbejdet i kriminalforsorgen og TUBA. Han har således i mange år arbejdet med nogle af de mest udsatte unge mennesker i samfundet, bl.a. dem som både er ramt af psykiske og somatiske lidelser, kombineret med vanskelige sociale vilkår. I hans øjne er der en række strukturelle og politiske begrænsninger for at give disse mennesker den rette hjælp. De rammer brænder han for at forbedre markant og dét har motiveret ham til at gå ind i politik.

Martin er bl.a. gået til valg på at udgifter til behandling, rådgivning, forebyggelse og efterbehandling, skal kunne trækkes fra i skat som et sundhedsfradrag. Det mener han vil skabe større lighed i sundhed og øge muligheden for rettidig hjælp. I den forbindelse vil han også arbejde for at opnå de nødvendige ressourcer til psykiatrien, som han mener er både underfinansieret og underprioriteret. Han ønsker et endnu bedre samarbejde mellem regioner og kommuner omkring en helhedsorienteret hjælp, der både inddrager borgernes sundhed og sociale vilkår. Sundhedspolitik skal ikke blot handle om helbredelse, men også om at give alle borgere muligheden for at leve et langt og godt liv med høj livskvalitet.

Martin har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Næstformand social og psykiatriudvalget
 • Medlem af Forretningsudvalget
 • Medlem af Samarbejdsudvalget for Psykologhjælp
 • Medlem af Følgegruppe for Ny Retspsykiatri Skt. Hans
 • Medlem af Følgegruppe for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
   
 • Medlem af Videnskabsetisk Komité (posten går til Ken Petersson)

 

Rasmus Foged, Region Midtjylland

Rasmus er uddannet jurist fra Aarhus Universitet, og har siden efteruddannet sig med forskellige lederkurser. Han arbejder til daglig som sekretariatschef ved Retten i Aarhus, og han har tidligere bl.a. arbejdet som administrationschef ved Sø- og Handelsretten og som underviser ved Aarhus Universitet. Rasmus har været fodbolddommer siden han var 15 år, og han dømmer stadig, når tiden er til det. Han har arbejdet frivilligt i blandt andet DBU, Danske Fodbolddommere og ved musikfestivaller (SmukFest og Spot Festival). Privat er Rasmus Foged bosat i Aarhus. 

Rasmus er bl.a. gået til valg på at prioritere en seriøs bæredygtig omstilling i regionen, da grøn omstilling er helt afgørende for håndteringen af den aktuelle klimakrise. Desuden vil han arbejde for at regionen bidrager til den fortsatte udvikling indenfor vedvarende energi, hvilket der heldigvis er mange virksomheder i Region Midtjylland, der arbejder med. Det vil være til gavn for både regionen, resten af Danmark og verden. Rasmus vil også arbejde aktivt for at involvere mange flere i regionens arbejde.

Rasmus har fået følgende udvalgsposter og tillidshverv:

 • Medlem af Forretningsudvalget
 • Næstformand i Udvalget for nære sundhedstilbud
 • Medlem af Udvalget for Regional Udvikling
 • Medlem af Praksisplanudvalget