thisted_jesper_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

13. november 2017

grønt håb for øko landbrug

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Joachim Kjeldsen er 38 år og spidskandidat i Thisted Kommune. Han er økologisk landmandssøn opvokset i Thy, journalist af uddannelse og til daglig pressemedarbejder og videojournalist hos Økologisk Landsforening. Desuden er han dokumentarisk og fotograf i eget produktionsselskab. Hans egne mærkesager er en øget grøn omstilling og bosætning i kommunen. Han mener fortællingen om Thy og Hannæs skal blive endnu bedre – og meget grønnere.

HVORDAN VIL DU GØRE THY GRØNNERE?

I Alternativet i Thy går vi til valg på at skabe et bæredygtigt Thy og Hannæs – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Den største af fire politikpakker i vores program handler om grøn omstilling for både klimaet og miljøets skyld, men i allerhøjeste grad også for innovation, iværksætteri og jobskabelse. Blandt de konkrete forslag er, at kommunen, som i øjeblikket er en af 70 kommuner i Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommunersamarbejde, arbejder sig op til at være Klima+ kommune. En klub, der i dag kun tæller tre kommuner – ingen jyske. Vi foreslår også, at konventionelle landmænd i kommunen – navnlig i områder med drikkevandsindvinding og særlige naturtyper – får tilbud om et gratis økologi-omlægningstjek. Thisted Kommune har det største økologisk landbrugsareal af de nordenfjordske kommuner, og jeg mener det er helt oplagt, at anvende frivillig omlægning til økologisk og pesticidfri drift som politisk redskab til f.eks drikkevands- og naturbeskyttelse. I samme boldgade foreslår vi en målsætning om, at 60 procent af de kommunal køkkeners råvarer er økologiske og gerne lokale i 2020, samt forslag om kogræsserforeninger som eksempel på borgerinddragende naturpleje.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I THY?

Social bæredygtighed handler i vore del af landet i høj grad om blot at opretholde befolkningstallet. Vores fokus vil være på at sikre hænder og hoveder nok til dels de kommunale services, som er med til at skabe livskvalitet, fungerer godt og gør Thy og Hannæs til et rart sted at bo, og dels, at sociale relationer, karrieremuligheder, fritidsaktiviteter, frivilligt arbejde mv. kan udfolde sit potentiale. En af vores fire politikpakker i valgprogrammet handler om innovation, iværksætteri og jobskabelse med fokus på grøn omstilling.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Hvis vi lykkes med ovenstående svar, så er der med en solid offentlige, privat og frivillig sektor skabt grobund for endnu bedre fjerdesektor-aktivitet. Samskabelse. Det har vi allerede mange gode eksempler på i Thy, og det, tror vi på, kan udvikles. Vi har konkrete forslag omkring borgerinddragelse i forbindelse med fremtidige vindmølleprojekter, naturpleje og også konkrete forslag om borgernes muligheder for at agere i det kommunale system.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I THY?

Forhåbentlig fører det til stop for affolkning og dermed serviceforringelser for borgerne i Thy og Hannæs, samtidig med flere hænder og hoveder til de fire sektorer. At de medfølgende jobs og innovation løfter Thisted Kommune op i toppen målt på klima, miljø og miljømæssig/økologisk bæredygtighed. Forhåbentlig fører de til øget bosætning og dermed stop for affolkning og serviceforringelser for borgerne i Thy og Hannæs, samtidig med flere hænder og hoveder til de fire sektorer. Forhåbentlig fører de også til en grønnere arealanvendelse, et grønnere forbrug og et grønnere mindset. Og forhåbentlig fører de også til øget innovation, iværksætteri og jobskabelse navnlig inden for grøn omstilling. Sidst men ikke mindst, vil de forhåbentlig bidrage til en bedre og grønnere samlet fortælling om Thy og Hannæs.