skanderborg_jesper_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

13. november 2017

grønt håb for bedre fællesskab

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Jesper Arbo Frederiksen er kandidat til byrådet i Skanderborg. Han er 35 år, og arbejder som Ambulance-assistent og brandmand. Han er far til Christian på seks og tvillingerne Liv og Lea på tre år. Jesper fortæller at en til tider alternativ opvækst og sidenhen hans hårde, men også meget livsbekræftende arbejde, har givet ham en god ro der gør, at der skal meget til at bringe ham ud af fatning. Han er selvlært it-kyndig, driver bloggen jesperaf.com og siger selv at han nyder livet i fulde drag. Hans børn er hans fremtid, og han håber at han gennem et politisk virke, kan plante et grønt og demokratisk håb for dem.

 HVORDAN VIL DU GØRE SKANDERBORG GRØNNERE?

I Skanderborg Kommune arbejder jeg benhårdt for at sætte klima, miljø og bæredygtighed øverst på den politiske dagsorden. Kommunerne har på mange områder mulighed for at administrere regler og love med et grønnere fokus. Lokalpolitisk er der altså en masse at gøre. Det kræver dog politisk mod og vilje, at tage emnerne op og gennemføre en reel grøn omstilling. Skanderborg er, til sammenligning med mange andre, en foregangskommune, når det blandt andet gælder affaldssortering og sprøjtefrie kommunale områder. Til gengæld vil jeg med forslag om 100% økologisk mad og udelukkende brug af svanemærkede produkter i kommunale institutioner, sørge for at Skanderborg bidrager til et endnu grønnere Danmark.

Desuden mener jeg at registrering og beskyttelse af sårbar natur og rødlistede arter skal opprioriteres, og at man gennem jordfordeling skal sikre en mere alsidig og vil natur. Gennem løbende udskiftning af den kommunale vognpark og investering i eldrevne køretøjer, skal Skanderborgs Co2 aftryk sænkes. Man kan også forestille sig at eksisterende erhvervspolitikker tilføjes en grøn og bæredygtig målsætning.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I SKANDERBORG?

At være en del af et socialt fællesskab er vigtigt og kan give stor mening, styrke, livskvalitet og overskud til den enkelte. Sociale fællesskaber findes i foreninger og sportsklubber, men også på arbejdspladsen. Jeg foreslår der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter disse fællesskaber, samt aktivt inddrager borgere med behov for social interaktion prioriteres når der uddeles kommunale midler.

Livskvalitet er individuelt. Tager man børnefamilier som ekempel, kan friheden til at hente børnene tidligere i institutioner også øge livskvaliteten. Skanderborg kommune er arbejdsgiver for rigtig mange mennesker, og man kan derfor med fordel starte her med at tilbyde en kortere arbejdsuge.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Demokratiet er grundstenen i vores samfund. Men demokrati er ikke en selvfølge. Det kræver hårdt arbejde at vedligeholde dette. Jeg ønsker en kommune med en dynamisk og involverende politisk kultur. En kultur der kan bygge bro mellem alle borgere og de folkevalgte. Det skal være attraktivt og give mening at deltage i de demokratiske processer i kommunen. Det kræver fuld åbenhed i alle henseender og det kræver at de demokratiske processer gøres tilgængelige for alle. Vi skal lytte til dem uden stemme. Borgere og medarbejdere skal inddrages, og have medbestemmelse på eget arbejde og liv.

I Skanderborg skal der indføres rigtigt nærdemokrati, og jeg foreslår derfor at ansvaret for de enkelte institutioner decentraliseres og deles ligeligt mellem brugere, medarbejdere og kommunen(leder/kontraktholder). Overordnede politikker og visioner for kommunen besluttes af byrådet, men den daglige drift nærdemokratiseres.

I Skanderborg skal vi også finde nye måder at inddrage alle borgere i den demokratiske proces. Dette kan være digitalt og gennem sociale medier, men også gennem oprettelse af flere lokalråd- eller brugerråd. Især gruppen af borgere der har svært ved at repræsentere sig selv som blandt andet omfatter børn, socialt udsatte eller handicappede skal prioriteres som en vigtig gruppe, og tilbydes større medlemskab i demokratiet. Som et sidste eksempel vil borgerdrevne forslag i byrådet mindske afstanden mellem ”systemet”, de politiske beslutningstagere og den enkelte borger.

 HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGTER I SKANDERBORG?

Alle mine forslag bygger på at forbedre facit på den miljømæssige – sociale og økonomiske bundlinje. De danske kommuner administrerer og udmønter på flere områder, dansk lovgivning. Desuden er kommunerne også de fleste borgeres indgang til det offentlige system. Der ligger derfor en stor mulighed for at gennemføre mine visioner, ved at ændre på måden Skanderborg kommune håndterer og tolker lovgivningen. Gennem hårdt arbejde og konkrete og løsningsorienterede politiske forslag, håber jeg at kunne påvirke det politisk klima i Skanderborg kommune. Ved at gå forrest og udleve en ny politisk kultur, vil jeg skabe langsigtede visioner og bedre fremtidsudsigter for alle borgere i kommunen, og dermed plante et grønt og demokratiske håb for fremtiden.

Jesper kan følges på Facebook og på bloggen jesperaf.com .