broendby_rosa_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

grønt håb for mangfoldig natur

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Rosa Regnbue er kandidat i Brøndby hvor hun har boet i 11 år. Hun er gift med Louis, og har en sammenbragt familie med fem børn. Til daglig arbejder hun som togfører i DSB, hvor hun hver dag møder et bredt udsnit af befolkningen. Hun er også frivillig i Red Barnet og Jambo Shule.

HVORDAN VIL DU GØRE BRØNDBY GRØNNERE?

Brøndby Kommune er allerede meget grøn; vi har Køge Bugt, med tilhørende indsøer, og hele Vestskoven der deler Brøndby Strand og Brøndbyøster. Og så er der masser af grønne arealer, der bliver brugt til fodboldtræning og golfspil. Men det skal jo ikke være en undskyldning for ikke at arbejde for grønnere boligområder, og jeg har masser af ideer.

Jeg har set en film hvor man i en lille engelsk by havde begyndt at plante spiselige planter rundt om på offentlige områder. Istedet for kedeligt græs, er der nu krydderplanter og grøntsager og forskellige blomster, og det var en idé der imponerede mig. Man kunne let plante krydderurter i rabatterne mellem to kørebaner, eller langs med fortove, og ved siden af buske. Så kunne man gå og dufte og smage og falde i snak med andre borgere om det spændende der er i det. Græs er pænt og ordentligt at se på, men gør ikke meget for diversiteten i naturen, eller for smådyr og insekter. Der bør være flere spiselige planter tilgængelige i det offentlige rum. Det vil også hjælpe de lokale til at involvere sig i udformningen af lokalmiljøet, hvis de selv fik lov at bestemme hvad der kunne plantes.

Jeg har også en drøm om at åbne en besøgsbondegård i Brøndby Strand, nede ved indsøerne, hvor der skal være mulighed for at alle borgere kan komme på besøg, deltage i udviklingen, og lege og hygge sig. Der skal ikke være de helt almindelige bondegårdsdyr man kender, men jeg forestiller mig lamaer, påfugle, alpakageder, skildpadder og spændende hønseracer. Gården skal også være åben for aktivering af belastede eller sygdomsramte borgere, ligesom skoler og institutioner må benytte området til undervisning. Og der skal også være en stor køkkenhave, selvfølgelig økologisk.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I BRØNDBY?

Sund livsstil er god livskvalitet. Jeg drømmer om at al mad der serveres for børn i institutioner, og for ældre i ældreboliger SKAL være økologisk. For det ER bare sundere. Der skal også indføres kødfri dage, en dag om ugen, for kød er heller ikke særlig sundt, og det belaster miljøet helt enormt. Alternativet i Brøndby vil iøvrigt kæmpe for at styrke samarbejdet mellem små børn og ældre ved at aftale faste besøgsdage mellem børnehaver og plejehjem, og på den måde styrke den menneskelige kontakt og sociale relationer. Jeg vil arbejde for at styrke den offentlige transport mellem bydelene. Flere busruter er desværre blevet lukket ned, og vi vil have dem tilbage. Det er vigtigt for borgerne at have nemt ved at komme rundt i kommunen, så de kan deltage i alle de spændende ting der foregår.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Borgerinddragelse er desværre en mangelvare i de fleste kommuner, og her i Brøndby vil vi starte med at få indført borgerdrevne forslag. Med 780 underskrifter i hånden skal et forslag kunne præsenteres for Kommunalbestyrelsen, der så skal behandle det. Dét er ægte demokrati. Vores nabokommune, Albertslund, har haft stor succes med netop dette. Vi ønsker også at skabe flere gratis tilbud, f.eks teater, koncerter, workshops af forskellig karakter, som primært skal håndteres af frivillige, for på den måde at få borgerne involveret mere i de ting der foregår lokalt.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL BEDRE FREMTIDSUDSIGTER FOR BRØNDBY?

Mine visioner og håb for Brøndby bunder meget i de forskelle der er på de mange befolkningsgrupper der bor her. Mange mener fejlagtigt at forskelle i kulturer er ensbetydende med skel mellem mennesker, og konflikter. Men det er selvfølgelig ikke sandt. Ved at involvere de forskelligartede borgere i fælles projekter, kommer man ansigt til ansigt med sine fordomme, og heldigvis er langt de fleste mennesker jo gode af natur. Kontakten med et andet menneske er usammenligneligt den bedste måde at bygge bro på. Ved at arbejde sammen om projekter der gavner alle i lokalområdet, vil man føle ejerskab og ansvar, og det vil lede til en større følelse af sammenhold, glæde og tryghed.