furesoe_hannejuel_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

grønt håb for natur i byen

Altivisten har spurgt Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater, hvordan de vil skabe lokale forandringer. Alle kandidaterne stiller op for allerførste gang. De er altså helt grønne. Frem til valget vil vi derfor bringe en række politiske portrætter, hvor kandidater fra hele landet vil fortælle, hvordan de vil skabe grønt håb. 

Hanne Juel er byrådskandidat i Furesø. Hun er uddannet folkeskolelærer og biolog, og har undervist i folkeskolen i 18 år.  Hun anvender hendes biologuddannelse til yde vigtigt frivilligt arbejde i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Furesø. Hun er aktiv i både naturformidling, naturbeskyttelse og naturpleje. Dette har, med hjælp fra hendes naturpolitiske engagement, givet hende et godt netværk i Furesø kommune blandt både borgere, rådhusets ansatte og på ansatte på driftsgården, der udfører konkret arbejde for at bevare og forbedre naturen i Furesø.

HVORDAN VIL DU GØRE FURESØ GRØNNERE?

Furesø Kommune har meget natur. Jeg er DN-er (medlem af Danmarks Naturfredningsforening) og er meget inde i “det grønne”. Jeg vil arbejde på at få udarbejdet et godt “Grønt Danmarkskort”, hvor der er forbindelser/spredningskorridorer mellem de grønne områder, så biodiversiteten kan forbedres. Vi har Danmarks 5. bedste biodiversitet, men generelt står det sølle til i Danmark, så den skal forbedres – også i denne kommune. I byområderne vil jeg arbejde for at grønne pletter, hvor der KAN bygges, ikke behøver at blive det – bare fordi man kan. Og hvis man bygger, så arbejde for, at det grønne indarbejdes i lokalplanerne. I følge kommunens egne visioner skal det grønne ind i byerne. Dette skal efterfølges i praksis!

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I FURESØ?

Det hænger delvis sammen med ovenstående. Der skal være flere områder, hvor folk kan mødes og snakke over en kop kaffe, en øl – eller en hundeluftning. Ikke alle har lyst eller mulighed for at tage ud i naturområderne. Hvis der med “livskvalitet” menes velfærd, vil jeg og mine partifæller i Alternativet arbejde på forbedring af den borgernære velfærd. Det gælder for institutioner, skoler, ældre, syge og handicappede. Der er sparet alt for meget på disse områder. Der skal tilføres midler og laves en politik, der skærer kraftigt ned på bureaukratiet i både forvaltning og institutioner. “Tillid i stedet for kontrol”. Der skal sørges for boliger til alle borgere, også de, der ikke kan klare en stor boligudgift.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Jeg vil fremsætte borgerdrevne forslag i byrådet. Jeg vil også se kritisk på den snart udarbejdede politik på borgerinddragelseområdet. Jeg vil sørge for at det ikke bare forbliver fine ord på papiret. Det er naturligvis lettest, hvis man er i byrådet og kan påvirke allerede ved udarbejdelsen af forskellige politikker. Et eksempel: forslag til en lokalplan er nogen gange ikke i overensstemmelse med de visioner der er på miljø- klima- og naturområdet. Jeg vil forsøge at være vagthund på dette område og påvise – også i pressen – hvis kommunen har lokalplaner på tegnebrættet, hvor det er pengekassen og ikke grønne visioner i vedtagne politikker, der styrer forløbet. Det ville være godt, hvis der på sigt var åbne udvalgsmøder, så borgerne allerede på et tidligt tidspunkt kunne inddrages i udarbejdelsen af planer.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I FURESØ

Jeg vil fokusere på en vækst der er GRØN – kvalitet frem for kvantitet. Vi skal ikke hige efter vækst i befolkningstal. Det siges nu, at vi skal være flere borgere for at finansiere velfærden. Det er ikke rigtigt. Kommunen har ikke tænkt ind, at flere borgere kræver flere institutioner, skoler, plejehjem og veje. Der er allerede store problemer med afviklingen af biltrafikken, både den lokale og trafikken fra andre kommuner ind til København. Folk flytter til Furesø Kommune, fordi der er god natur og nærhed til storbyen. Vi skal ikke ødelægge det vi har, ved en overudbygning med boliger.

Hanne kan følges på Facebook.