koebenhavn_birgittekehler_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

grønt håb for mere nærvær

Altivisten har spurgt Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater, hvordan de vil skabe lokale forandringer. Alle kandidaterne stiller op for aller første gang. De er altså helt grønne. Frem til valget vil vi derfor bringe en række politiske portrætter, hvor kandidater fra hele landet vil fortælle, hvordan de vil skabe grønt håb. 

Vi har talt med Birgitte Kehler Holst der er 45 år og kandidat til borgerrepræsentationen i København. Til dagligt arbejder hun i en stor offentlig virksomhed på Amager som projektleder. Birgitte tror på værdien i de mange små skidt – i at involvere sig og tage aktiv del i de mange fællesskaber, som vi sammen indgår i. Derfor tager hun også del i alf fra skolehave og fødevarefællesskabt til forældrebestyrelse.

HVORDAN VIL DU GØRE KØBENHAVN GRØNNERE?

Jeg elsker København og dét byen har at byde på. En stor del af denne kærlighed bunder i balancen mellem det grønne, det blå og kulturen. Denne balance skal vi værne om og udvikle – den skal forsvares og bruges. Derfor har jeg blandt andet taget initiativ til projektet Mange Små Skridt. Det er et initiativ, der søger at sætte fokus på, at selv de små ændringer i hverdagen kan have en positiv indflydelse på vores aftryk på miljøet. Det er samtidig en tilgang, jeg vil bringe med mig ind i borgerrepræsentationen. Vi skal gøre det lettere for både borger og kommunale institutioner at være mere bæredygtige. Det kan være ved at introducere én vegetarisk dag om ugen i de offentlige køkkener og kantiner, mere brugervenlig affaldssortering, eller bedre muligheder for at kompostering. Pointen er, at der er masser af lyst til at bidrage og den lyst skal vi understøtte. Den grønne livsstil skal ikke være en luksus livsstil – den skal være naturlig og selvfølgelig. Også i kommunale institutioner.

Derudover synes jeg det er uhyre vigtigt, at vi støtter op om de initiativer, der findes og løbende opstår. Det er dog essentielt, at kommunen kun påtager sig en støttende rolle – ikke en styrende. Et  kommunalt regelfokus kan nemt kvæle græsrødderne og kreative tiltag.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I KØBENHAVN?

Jeg har en særlig grundværdi, som jeg bringe med ind i mit alt mit arbejde: ALLE mennesker er lige, men det betyder ikke at alle mennesker er ENS. For mig handler livskvalitet i særdeleshed om, at mennesker bliver behandlet lige samtidig med, at der er plads til, at man anerkender individet.

Ligestilling handler først og fremmest om at have lige muligheder. Det betyder IKKE, at alle børn skal lege det samme og klædes ens. Det handler om, at alle børn skal have de samme deltagelses-, udviklings- og læringsmuligheder i vores dagtilbud. Der er behov for, at arbejdet med køn og ligestilling i højere grad bliver integreret i den offentlige forvaltning. Vi skal arbejde med at komme kønsstereotyper til livs, på tværs af alle forvaltninger og institutioner. Det er lige relevant i ældreplejen, på jobcentret, i kulturhuse og hos skoletandlægen. Derfor ønsker jeg blandt andet også øremærket barsel til fædre ansat i kommunen, og et forsøg med anonymiserede ansøgninger til ansættelser i kommunen.

Livskvalitet er at have høje standarder HELE livet igennem. Det er derfor alfa omega, at vi i ældreplejen bliver ved med at insistere på, at der skal være tid og faglighed til at møde de ældre som hele mennesker og unikke individer. Der skal være plads til en personlig relation. At opleve nærvær er i mine øjne lige så vigtigt som at få støvsuget. Det vil sandsynligvis kræve flere hænder, men erfaringer fra Holland viser at en højere grad af selvstyre blandt de ansatte (Buurtzorg modellen) kan øge både kvaliteten og brugertilfredshed uden at det koster mere. Det synes jeg, vi bør lade os inspirere af.

Derudover mener jeg, at vi skal lægge meget mere vægt på HJEM i plejehjem. Det gør vi ved at lave mindre enheder med plads til nærvær, hjemmelavet mad og plads til at være individ – enheder hvor der er plads til at være et menneske med sit eget særpræg, behov og ønsker.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Som et led af min kampagne har jeg gået adskillige gåture med mange forskellige københavnere. Jeg har kaldt disse gåture for lytteture. En lyttetur er en god lang gåtur med et menneske der ved mere om et emne, jeg kunne tænke mig at blive klogere på. Jeg tror på at evnen til at lytte og være nysgerrig, er forudsætningen for at blive klogere. Turene er en del af mine forsøg på at udøve ny politisk kultur og i bogstaveligt forstand ’walk my talk’. Min plan er at fortsætte med disse lytteture, når jeg bliver valgt ind i borgerrepræsentation og derved lade eksperterne – borgerne – fortælle mig, hvilke forventninger de har til diverse tiltag.

Desuden er jeg en stor fortaler for vores biblioteker og kulturhuse, og de er allerede etablerede borgerinddragende omdrejningspunkter i vores by. Ved at give biblioteker og kulturhuse bedre faglige og fysiske rammer, kan vi bygge på noget der allerede virker, frem for at opfinde den dybe tallerken igen.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I KØBENHAVN?

I forlængelse af at det er vigtigt for mig at bringe ny politisk kultur med ind på rådhuset, er det samtidig essentielt for mig, at alle Alternativets værdier bliver fremtrædende i mit/vores arbejde i borgerrepræsentationen. Derfor vil mit arbejde være funderet i Alternativets tre bundlinjer og jeg vil arbejde ud fra dem i mine beslutningsprocesser. Det er vigtig for mig, at værdisættet er klart i mit arbejde – fordi politik handler om meget mere end vores enkelte mærkesager, det handler nemlig om hundredevis af beslutninger fra 2018 til 2021.

Birgitte kan følges på Facebook