vordingborg_annbusch_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

grønt håb for vindmøller

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Vi har besøgt Ann Busch i Vordingborg. Ann flyttede fra København til Vordingborg i 1995 og har siden drevet en bar I midtbyen og udgivet 2 romaner. Hun bor lidt udenfor Vordingborg by, ved Avnø Fjord. Hun meldte sig ud af Enhedslisten og ind i Alternativet i forbindelse med sidste folketingsvalg. Ann mener vi I Danmark har meget brug for en ny politisk kultur og et parti der både er grønt, står op for miljøet og er socialt ansvarligt.

HVORDAN VIL DU GØRE VORDINGBORG GRØNNERE?

Helt lavpraktisk vil jeg starte med at få kommunen til at holde op med at bruge roundup I vores grøftekanter. Det startede de med I år, med begrundelsen at det var for dyrt at brænde ukrudt væk. Underligt argument når selv samme kommune I vej og park har en del gratis arbejdskraft i form af pressede borgere på kontanthjælp, der bliver aktiveret I kommunens projekter. Vordingborg investerer meget lavt pr. indbygger hvilket er økonomisk tåbeligt. Jeg vil foreslå man investerer massivt i vindmøller I havet omkring os. Vi har mange kilometers kystlinje, så det er oplagt at vi skal producere strøm til selv for at blive 100% bæredygtige. Vi kan også eksportere strøm til regionerne omkring os, der ikke har samme vandmuligheder.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I VORDINGBORG?

Jeg vil sætte en særlig fokus på kommunens udsatte. Vordingborg kommune giver ikke borgere førtidspension, vi ligger lavere i tildeling end København. Det skal der ændres på. Syge borgere skal ikke sendes på årelange ressource forløb, men tildeles en førtidspension eller et flexjob. Jeg vil arbejde for at Vordingborg som forsøg tildeler kontanthjælp uden modkrav. De ansatte på jobcentret har rekordhøj sygefravær. Jeg vil arbejde på at de får færre borgere pr. medarbejder, og at de får lov til at følge borger fra start til slut, så de kan følge hvordan deres indsats virker.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Jeg vil foreslå at kommunen indfører digital direkte kontakt med borgerne via kommunens hjemmeside. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil jeg forsøge at få det sat i værk via vores 16 velfungerende lokalråd. I Schweitz kommer mange lokale beslutninger ud til afstemning digitalt, og det er jo reelt demokrati. Det er en spændende model som jeg håber de andre partier vil støtte op om. Jeg vil forsøge at gennemføre borgerdrevne forslag i stil med Albertslund modellen. Det kunne f.eks udformes sådan at hvis borgere har et godt forslag og skaffer underskrifter der svarer til et byrådsmandat (her i Vordingborg var det 842 stemmer ved kv13), så forpligter politikerne sig til at tage forslaget til behandling.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT FOR VORDINGBORG?

Investering i grøn energi i form af vindmøller vil gøre Vordingborg til en bæredygtig kommune på energisiden og vil samtidig skaffe økonomi til en ellers fattig kommune. Hvis jeg skal gøre mig håb om at gøre det bedre for de svagest stillede, er det nødvendigt at tilføre yderligere økonomiske midler til kommunen. Derfor er det vigtigt for mig at der investeres i vindmøller og i andre bæredygtige projekter. Der er også et stort potentiale i at udbygge cykelruterne, og bygge shelters til turisterne hernede. Hvis der investeres bæredygtigt, og nogle af pengene går til at støtte vores svageste borgere hænger Alternativets 3 bundlinjer sammen for mig.

Ann kan følges på Facebook og på hendes hjemmeside.