aarhus_livgro_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

Grønt håb for mere handling

Altivisten har spurgt Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater, hvordan de vil skabe lokale forandringer. Alle kandidaterne stiller op for allerførste gang. De er altså helt grønne. Frem til valget vil vi derfor bringe en række politiske portrætter, hvor kandidater fra hele landet vil fortælle, hvordan de vil skabe grønt håb. 

I denne uge har vi besøgt Liv Gro Jensen, der er byrådskandidat i Aarhus. Hun er 35 år, iværksætter og projektleder og har to børn. Hun stiller op fordi hun ønsker at forene borgere, politikkere, virksomheder og organisationer om at udvikle Aarhus, så der bliver handlet mere proaktivt på de seriøse udfordringer byen står overfor.

HVORDAN VIL DU GØRE AARHUS GRØNNERE?

Aarhus Kommune skal være hamrende grøn!!! Ingen skal være i tvivl om, at vi i Aarhus de næste år sætter klima og miljø helt øverst på prioriteringslisten. Jeg vil være den konstante stemme, der understreger, at den grønne bundlinje skal vægtes i alle byrådsbeslutninger. For at understøtte dette vil jeg arbejde for oprettelsen af et Naturens byråd, der kan tydeliggøre alle politiske beslutningers betydning for naturen (dyr, insekter, planter, undergrund mv).

Handling er sindssygt vigtigt for mig. Også i det små. Derfor er jeg selv ganske aktivistisk i min hverdag og er totalt forelsket i de mange fællesskaber, der på et hands on niveau gør Aarhus grønnere hver eneste dag. Disse fællesskaber vil jeg fyre op under, så de får muligheder og indflydelse, og for at så mange som muligt vil tage del i det handlingsorienterede arbejde. Og så vil jeg arbejde for:

● Udviklingen af grøn bynatur – op og ned af tage, på og omkring gader og i form af grønne fælleshuse og oaser

● At gøre skovene syd for Aarhus til naturbeskyttelsespark uden skovbrugsproduktion, så de bevarer og kan videreudvikle biodiversitet

● Udbredelsen af ‘Vild med vilje’ initiativer

● At forbyde gift i vores by og i vores natur

● At udvikle kommunens samlede transportvaner i en langt grønnere retning.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I AARHUS?

Jeg vil være en kæmpe fortaler for, at vi får ro på! Livskvalitet handler bl.a. om tid. En god forudsætning for, at vi kan få det godt i vores liv, er, at vi fra barnsben får tid til at udvikle os, lære os selv at kende, lære hvordan vi kan være sammen med andre på gode måder, og lære hvad vi godt kan lide at bruge vores liv på. Alt dette skal vi gerne have tid og støtte til fra den dag, vi begynder vores liv. Jeg lægger en kæmpe del af mit fokus og min kærlighed på børne- og ungeområdet, netop fordi det er det tidligst mulige tidspunkt, vi kan begynde arbejdet med at sikre livskvalitet for alle. Jeg vil arbejde for:

● At børns stemmer og ønsker til deres liv får lyd i de politiske processer

● Mere tid for familierne ved gennemførsel af eksperimenter med 30 timers arbejdsuge.

● Mere fokus på at opbygge mennesker, relationer og fællesskaber end præstation og læring i takt ved gennemførsel af eksperimenter med en mere fri og selvstændig grundskole

● Investeringer sundhedsfremmende initiativer – altså i at alle vores børn og unge er glade og sunde – og ikke kun investeringer i at forebygge og behandle i forhold til særlige grupper, når de er i mistrivsel eller er blevet syge. Jeg vil bl.a. arbejde for udbredelse af undervisning og træning i mental sundhed, fællesskaber og foretagsomhed.

 

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Vi skal som borgere ikke blot inddrages. Vi er allerede medskabere af politik og demokrati hver eneste dag i kraft af vores handlinger. Der ligger så meget energi og styrke hos os alle sammen som borgere og i de fællesskaber, vi er en del af. Nogle gange glemmer vi måske den energi, nogle gange orker vi måske ikke at tage stilling til den. Uanset hvad, så er det en utrolig vigtig kraftkilde for Aarhus, og jeg vil lægge mig i selen for at vise mulige veje for os alle sammen som borgere for at få indflydelse, være medskabere og handle politisk i stort og småt i samspil med byrådet. Jeg tror på, at vi sammen kan udvikle helt nye måder at samarbejde og kommunikere på – både i face-to-face og digitale former. Til at kickstarte processen vil jeg arbejde for at få:

● Borgerdrevne forslag i byrådet

● Borgerbudgetter

● Rådgivende borgerdialoger

● Styrket lokalsamfundene. Jeg vil udvikle løsninger sammen med jer på, hvordan vi alle får indflydelse fx på livsvilkårene i det nære, på styrkelse af lokalt iværksætteri og på kommunens sociale og miljømæssige bæredygtighed.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I DIN AARHUS?

Aarhus Kommune kommer med disse forslag endnu højere op i gear miljømæssigt, hvilket er tvingende nødvendigt indenfor de næste 3-4 år for, at fremtidsudsigterne for vores børn og børnebørn kommer til at se lyse ud. Vi er nødt til at sætte tempoet og ambitionerne op, for at have chancen for at kunne påvirke konsekvenserne af den menneskeskabte udledning og forurening. Nu!

Aarhus Kommune får børn og unge, der har mulighederne for at blive mere kreative, glade og sunde og ikke blot fyldt med en masse viden i deres hoved. Og i værste tilfælde fx bliver stressede, angste eller deprimerede. Vi får – ved at ændre vores prioriteringer – over tid børn og unge, der ved, hvad de kan og vil, der har forudsætningerne for at være så kreative, som fremtiden kalder på, der kan handle på udfordringer uden at knække, og som formår at være i og udvikle de stærke fællesskaber, som Aarhus og verden har brug for.

Aarhus Kommune skal investere i bæredygtige indsatser på miljø- og børn/ungeområdet nu, selvom det koster. Alt andet giver yderligere økonomiske udfordringer i fremtiden, ja for ikke at snakke om de menneskelige omkostninger og konsekvenserne for naturen. Derfor er det som at tisse i bukserne for at holde sig varm, hvis ikke vi handler på disse områder nu. Det vil sige, at jeg i byrådet arbejder for at prioritere de eksisterende midler, så fremtiden bliver både økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig.

Liv kan følges på Facebook