koebenhavn_bjarke_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

13. november 2017

grønt håb for nytænkende på rådhuset 

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Vi har besøgt Bjarke Serritslev der er 30 år gammel og har været med i Alternativet fra den spæde begyndelse i 2013. Han har samlet vælgererklæringer på gader og stræder, været med til at lave politik og opbygget organisationen. Sidste år besluttede Bjarke sig for at blive kandidat, fordi han tror på nødvendigheden af et alternativ i dansk politik. Et empatisk alternativ, der kæmper for grønne løsninger og mangfoldig repræsentation. Et alternativ, der stiller spørgsmål til ’plejer’ og finder nye løsninger på social- og beskæftigelsesområdet, der først og fremmest tager udgangspunkt i mennesket. Et alternativ, der tager velvære og klima ligeså seriøst som økonomi. Til dagligt læser Bjarke byplanlægning på Roskilde Universitet, hvor han er i gang med hans kandidat.

HVORDAN VIL DU GØRE KØBENHAVN GRØNNERE?

Where to start. Først og fremmest skal København være førende på den grønne omstilling. Det betyder, at vi skal prioritere en omstilling af vores offentlige transport til at være eldrevet, og på samme tid gøre livet lettere for elbil-ejere: Veje, der er lukkede for fossilbiler, skal være åbne for elbiler. Hele indre by skal være fuldstændigt bilfri, og vi skal prioritere cyklismen i hele byen, så cyklen fortsætter med at være det foretrukne transport middel for København. Derudover vil jeg også arbejde for, at vi får langt mere natur i byen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi eksperimenterede med eksempelvis planter på bygninger, som det parisiske bystyre tillod sidste år. I dag ser man flere og flere bygninger i Paris, hvor planter pryder facader og tage. Det virkelig gode ved mere bynatur er, udover de rekreative fordele, at det også hjælper med at reducere mængden af CO2, da planter og træer optager det.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I KØBENHAVN?

Noget af det allermest dyrebare, vi kan forære hinanden, er tid. Tid til at lave alt det, der gør os glade og tid til at være sammen med venner og familie. Derfor bakker jeg selvfølgelig fuldt op om ambitionen om at reducere arbejdstiden. På nuværende tidspunkt er det allerede muligt for nogen at gå ned i tid, men det har også en social slagside. Det er nemlig ikke i lavtlønsjob, at man har denne mulighed, og derfor er det væsentligt for mig, at Alternativet har en stærk stemme i debatten om reduktion af arbejdstiden, så det er normtiden, der bliver nedsat.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Jeg læser til dagligt byplanlægning på Roskilde Universitet, og har ved flere lejligheder lavet undersøgelser om borgerinddragelse. Èn af de ting, der springer i øjnene, er, at borgerne ofte efterspørger mere inddragelse, men når man så efterkommer ønsket, er det den samme gruppe mennesker, som dukker op. Det kan man argumentere for er mere udemokratisk end slet ikke at lave inddragelse, fordi en lille gruppe – som regel ressourcestærke – borgere opnår indflydelse uden at være demokratisk valgte. Derfor er jeg meget optaget af, at vi finder nogle gode processer for borgerinddragelsen, hvor man eksempelvis sammensætter paneler ved hjælp af forskellige demografiske parametre og på den måde sørger for, at det er forskellige borgere, der kommer til orde.

I Alternativet foreslår vi selv et Københavner-mandat, borgerdrevne forslag og borgerdrevne budgetter, hvor jeg personligt har en stor kærlighed til Københavner-mandatet, som kort fortalt handler om at mobilisere borgere i en sag, og hvis det lykkes, så skal der ved selve afstemningen være 51 procent eller flere af byens borgere, der deltager, for at afstemningens resultat er gyldigt og trumfer en i forvejen truffet beslutning. Det giver dynamik mellem valgene og kan på sigt forhåbentligt medvirke til, at flere borgere bliver genforelsket i demokratiet, fordi de i højere grad vil føle, at de rent faktisk har en stemme mellem valgene også.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I KØBENHAVN?

I Alternativet København vil vi arbejde for et kommunalt fokus på tre bundlinjer, så kommunens velstand ikke bare måles økonomisk, men i ligeså høj grad på en social og miljømæssig bundlinje. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling ved at se økonomien som midlet til gode og bæredygtige liv, fremfor et mål i sig selv. For os handler det om, at velstand og velvære i mange år fulgtes ad, men at den kurve på et tidspunkt i firserne knækkede. På det tidspunkt holdte de to altså op med at følges, sådan at det i dag altså ikke giver mening at tale snævert om større økonomisk velstand som det eneste middel for bedre liv. Ren luft, grønne åndehuller, stærke fællesskaber og masser af plads til forskellighed: Dét er rigdom.

Jeg vil også arbejde for at gøre København langt mere mangfoldig og queer. Der er nok mange, der ikke er helt med på, hvad det er, så her er mine tanker om et queer-samfund: Queer er for mig en frihedskamp. Det er en stræben efter et samfund, der kan rumme det hele: De skæve, de normale, de vilde og de konforme. I et queersamfund er der plads til alle, der er plads til livet i alt dets spraglethed. Det er at sætte hinanden fri til at være lige præcis dem, vi er. Og det er min vision for København. Jeg har lyst til at skabe et København Q, hvor mangfoldighed og forskellighed dominerer.

Bjarke kan følges på Facebook.