kalundborg_svenaage_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

13. november 2017

grønt håb for mennesket først

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Sven-Åge Westphalen er kandidat både til byrådet i Kalundborg kommune og regionsrådet i Region Sjælland. Han har altid været politisk aktiv; enten i aktivistbevægelser, lokalområdet eller som debattør. Han har i en årrække været kontorchef i Socialstyrelsen, tidligere udstationeret ekspert i EU og er nu konsulent i Friluftsrådet. Sven Åge er optaget af at generobre skolerne, sygehusene og jobcentrene fra økonomitænkning til mennesketænkning.

HVORDAN VIL DU GØRE DIN KALUNDBORG OG REGION SJÆLLAND GRØNNERE?

I Kalundborg kommune vil jeg kæmpe for at få lavet en storstilet beplantning med træer og buske omkring hoved- og biveje, herunder især veje omkring mindre byer og landsbyer i kommunen, så Kalundborg kommune bliver kendt som alleernes kommune.

I Region Sjælland vil jeg arbejde for en erhvervspolitisk handlingsplan, der skal sikre mere godstransport på vand og jernbane frem for på vej. Det betyder også en opgradering til minicontainerhavne i en række af regionens mindre havne, fx. Skælskør, Korsør, Køge, Næstved, Kalundborg, Vordingborg. Samtidig vil jeg arbejde for etablering af en togforbindelse fra Kalundborg over Slagelse til Næstved, som alternativ til igangværende planer om en motorvej på strækningen. Jeg vil endvidere arbejde for en omlægning af regionens indkøbspolitik, så der sker en gradvis omlægning til indkøb af bæredygtige produkter. Det betyder, at Region Sjælland skal være medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, at al offentlig tilberedt eller indkøbt mad skal omfattes af det økologiske spisemærke, at linned og påklædning udleveret af arbejdspladsen skal være produceret af økologiske materialer, at computere og andet udstyr skal have været testet ud fra en livscyklusanalyse, og at udfase regionens køretøjer drevet på fossile brændstoffer. Alle regionens udbud skal være underlagt arbejdsmiljø-, miljø og sociale klausuler med kædeansvar.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I KALUNDBORG OG REGION SJÆLLAND?

I Kalundborg kommune vil jeg arbejde for, at det skal være nemmere at komme ud at gå, cykle og ride, så der skal opbygges et sammenhængende lokalt og regionalt net af cykel- og gangstier, der gør det nemmere, mere naturskønt og trafikmæssigt sikrere at transportere sig omkring såvel lokalt om og i den enkelte landsby, mindre byer og i Kalundborg by. Alternativet i Kalundborg vil også rykke tog- og busstationen væk fra centrum i Kalundborg, og fortsætte den positive udvikling af havnefronten, så den i stigende omfang bliver en kombination af havnemiljø med kultur- og idrætsaktiviteter, område for iværksætteri, food markets og genbrugsmarked. Alternativt, da flytning af station er en dyr løsning, er at lave overgangsplateauer over banen/ved siden af stationen, så stationen bliver en aktiv del af et pulserende havne-, erhvervs-, fritids, idræts-, kultur- og iværksætterimiljø.

I Region Sjælland vil jeg på sundheds- og psykiatriområdet kæmpe for at udvide brugen af de eksisterende sundhedscentre. Dette vil sikre patienterne mest mulig nærhed i udredning, pleje og behandling, så de kan foretage f.eks blodprøver, EKG, røntgen, genoptræning, behandling af kroniske sygdomme, behandling af visse medicinske patienter, stresshåndteringsforløb, forebyggelsestilbud som rygestop og sunde alkohol-, kost- og motionsvaner. Samtidig skal vi specialuddanne samtaleterapeuter og -sygeplejersker i distriktspsykiatrien for at sikre borgerne hurtig og kvalificeret indsats og afhjælpe manglen på psykiatere og psykologer. Vi skal have udvidet brugen af komplementære ikke-medikamentelle behandlingsformer, f.eks. samtaleterapi og mindfullness.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET OG I REGIONSRÅDET?

I både Kalundborg kommune og Region Sjælland vil jeg arbejde for mere borgerinddragelse ved at forsøge at få byrådsmøder/regionsrådsmøder til regelmæssigt at blive afholdt andre steder end på rådhuset/regionsrådssalen, samt arbejde for at foretage lokale afstemninger om relevante emner.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I KALUNDBORG OG REGION SJÆLLAND?

Der skal ske en omlægning af Kalundborg kommunens indkøbspolitik, så der sker en gradvis omlægning til indkøb af bæredygtige produkter. Det betyder f.eks, at Kalundborg kommune skal være medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, al offentlig tilberedt eller indkøbt mad skal omfattes af det økologiske spisemærke, at linned og påklædning udleveret af arbejdspladsen skal være produceret af økologiske materialer, at computere og andet udstyr skal have været testet ud fra en livscyklusanalyse og at udfase kommunale køretøjer drevet på fossile brændstoffer. Alle kommunens udbud skal være underlagt arbejdsmiljø-, miljø og sociale klausuler med kædeansvar! Mine visioner vil føre til en grønnere, mere social bevidst, borgerinddragende og aktiverende politik i Kalundborg kommune, der fastholder og udvikler den eksisterende erhvervspolitik, nytænker livet i de mindre samfund samt udvikler Kalundborg by som den lokale storby.

I Region Sjælland vil mine visioner vil føre til en grønnere, mere trafiksikker og erhvervsvenlig udvikling og på sundhedsområdet sikre bedre, hurtigere og mest mulig lokaliseret behandling og opfølgning, til gavn for især de svageste patientgrupper.