skive_jeppe_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

13. november 2017

grønt håb for en bedre natur

Altivisten har spurgt Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater, hvordan de vil skabe lokale forandringer. Alle kandidaterne stiller op for allerførste gang. De er altså helt grønne. Frem til valget vil vi derfor bringe en række politiske portrætter, hvor kandidater fra hele landet vil fortælle, hvordan de vil skabe grønt håb.

Jeppe Tandal Nielsen er 42 år gammel og bor i Skive, hvor han er kommunalvalgskandidat. Jeppe interesserer sig for hvordan vi bedst indretter samfundet på en måde, så vi tager mest muligt hensyn til den natur, vi lever i. Jeppe er også meget optaget af at skabe et socialt afbalanceret samfund, hvor der er plads til alle.

HVORDAN VIL DU GØRE SKIVE GRØNNERE?

Jeg vil sætte ind på mange fronter. Skive Kommune ligger placeret tæt på Limfjorden, og er hvert år plaget af massivt iltsvind og bundvendinger. Jeg vil arbejde for, at fokus bliver vendt om, således at vi spørger os selv hvilken erhvervsstruktur Limfjordens omgivelser kan holde til. I dag er det omvendt – vi har en række virksomheder (først og fremmest landbrug), der udleder næringsstoffer, men forslag om begrænsninger opfattes som skadelige overfor erhvervslivet i kommunen. Jeg vil gå til valg på, at erhvervslivet må tilpasse sig i forhold til naturens ressourcer i stedet for at naturen skal tilpasses efter erhvervslivet. Landbrug skal støttes i at søge rådgivning om omlægning til økologisk drift og skal i øvrigt inddrages i at finde løsninger i forhold til en bæredygtig drift, der ikke belaster miljøet.

Skive Kommune ligger nr. 73 ud af 98 kommuner i Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitets opgørelse over naturkapitalen i de enkelte kommuner. Det er ikke godt nok – vi skal arbejde på at forbedre placeringen. Derfor vil jeg medvirke til at udarbejde en guide til borgere, som skal opfordre til flere vilde haver, hvor der er bedre plads til dyreliv. Jeg vil også opfordre til, at kommunale arealer (f.eks. grøftekanter) bliver mindre trimmede – i stedet for at slå græsset skal blomster, planter og græs have lov til at brede sig. Vi skal også have en plan for, hvordan vi samler naturen i store sammenhængende områder, hvor planter og dyreliv har gode vilkår. Endelig skal vi i øget grad gøre vores byer grønne – det gælder gågaden i Skive by og pladser og veje i kommunens landsbyer.

Skive kommune ligger nr. 5 af 19 kommuner i Region Midtjylland, når det gælder reduktion af Co2. Det er lidt bedre, men jeg vil stadig presse på for at kommunens mål om at blive Co2-fri i 2029 nås. Vi har opstillet en hel del vindmøller i kommunen, men jeg vil arbejde for, at vi supplerer med øvrige grønne energikilder (geotermi, solceller mv.).

Affaldsorteringen er ikke god nok i Skive Kommune. Vi skal gøre det nemt for borgere at sortere deres affald. Det kan også have en pædagogisk effekt at børn ser, at man putter affald i forskellige spande (i dag er der kun 2 forskellige spande uden for vores husholdninger).

Endelig vil jeg arbejde for kødfri dage i kommunale institutioner – især på børne- og ungeområdet. Børn og unge skal lære, at det er muligt at spise god plantebaseret kost, og at vegansk og vegetarisk kost kan være et alternativ til kød. Men der skal ikke være nogen løftede pegefingre.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I SKIVE?

Jeg vil argumentere for, at øgede udgifter på det sociale område kan ses som investeringer, der på lang sigt kan forbedre livskvaliteten for socialt udsatte samtidig med, at det kan spare kommunen for nogle udgifter.

Skive Kommune har i en periode arbejdet med en koordinerende sagsbehandler for familier, der har behov for indsatser fra flere forskellige områder i kommunen (f.eks. både fra jobcenter, socialområdet, rusmiddelområdet, børneområdet mv.). Dette skete som led i et puljefinansieret projekt, men man har ikke fulgt det op. Jeg vil arbejde for, at man dropper zigzagkursen på det sociale område, og i stedet tager ved lære af de positive erfaringer, man har gjort.

Jeg vil arbejde for en kultur, hvor man i øget grad lytter til borgerne. Det skal både være på sagsbehandlerniveau, men også i form af flere brugerråd og inddragelse af brugere på bestemte områder. F.eks. kunne det være interessant at høre, hvordan modtagere af sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp oplever indsatserne på deres område og hvor de evt. mener, der kan skabes forbedringer.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Skive Kommune er ca. 30 km lang fra syd til nord. Kommunens hovedby placeret i den allersydligste del af kommunen, mens områderne mod nord består af en række mindre bysamfund. Derfor har vi nogle udfordringer i forhold til, at borgerene i den nordlige del af kommunen ikke føler sig inddraget i forhold til de beslutninger der træffes, og generelt føler sig oversete. Disse land/by-problematikker vil jeg arbejde på at løse.

Jeg vil arbejde for indførelse af borgerdrevet demokrati (som kendt fra Albertslund Kommune). Jeg vil gerne koble det med inddragelse af de mange mindre lokalsamfund, vi har her i kommunen. Og jeg vil arbejde for, at byrådsmedlemmer i højere grad kommer ud til lokale borgermøder – uanset om det resulterer i et borgerdrevent forslag eller ej.

Jeg vil også arbejde for at skabe mere gennemsigtighed og tilgængelighed i forhold til kommunens politiske liv. Jeg vil bl.a. foreslå, at der et centralt sted på kommunens hjemmeside kommer til at ligge en lettilgængelig oversigt over de væsentligste beslutninger, som byrådet har truffet. På nuværende tidspunkt findes der referater fra byråds- og udvalgsmøder, men de er meget tekniske og de er for svære at gå til for kommunens borgere. Jeg vil også foreslå livestreaming fra byrådsmøderne, så man ikke behøver at møde personligt op for at følge med.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGTER I SKIVE?

Vi er i Skive Kommune meget gode til at fokusere på den økonomiske bundlinje, og der er rigtig mange penge på kistebunden i kommunekassen. Jeg håber, at mine visioner er godt nyt for alle dem, der også synes det er vigtigt at sætte fokus på den grønne og den sociale bundlinje her i kommunen. Mit håb er, at jeg kan arbejde sammen med andre gode kræfter om at skabe en bedre fremtid her i kommunen – det kan jeg ikke gøre helt alene.

Jeppe kan følges på Facebook.