hoejetaastrup_rukhsana_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

grønt håb for mere tillid

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Den næste kandidat vi har besøgt er Rukhsana Bibi, der er byrådskandidat i Høje-Taastrup. Hun er 49 år gammel og lægesekretær på Herlev Hospital Børneambulatorium. Hun er også enlig mor med 5 børn. Rukhsana livsfilosofi er at hjælpe alle som har brug for hjælp, uanset hvor de er fra. “Jeg kan ikke redde hele verden, men jeg kan redde det enkelte individs verden ved at være omsorgsfuld, lyttende, imødekommende og hjælpsom uanset situationen. Jeg er både frivillig forkvinde i børneklubben Pangæa, som ligger i Taastrup Blåkilde, og frivillig i vågetjenesten. Jeg er også med i integrationsrådet i Høje Taastrup.”

HVORDAN VIL DU GØRE HØJE-TAASTRUP GRØNNERE?

Høje-Taastrup kommune skal, samtidig med at etablere nye erhverv og boliger, også fokusere og fastholde de åbne landområder, hvor der kan dyrkes fødevarer og plantes træer. Idet Høje-Taastrup Kommune indeholder så mange grønne områder, vil jeg lægge vægt på at der skabes aktiviteter, som samler boligområder og hvor man kan udøve sine “skills” med at plante grøntsager og planter. Et eksempel: Man finder et område man gerne vil vedligeholde eller gøre grønnere, og derefter er alle velkomne til at møde op implementere deres gode ideer. På denne måde skabes der sammenhold, mangfoldighed, åbenhed, ejerskab og en grønnere kommune.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I HØJE-TAASTRUP?

Mennesker som gennem mange år har været kastet ud i ressourceforløb, jobafklaring og praktik uden det har ført til noget resultat skal stilles frit og i stedet kunne bidrage til deres lokalsamfund, ved at forpligte sig til at arbejde frivilligt med noget de brænder for. Kontanthjælp uden modkrav. Der skal samtidig skabes flere jobs, så ingen står arbejdsløse. En måde man kunne gøre dette på, kunne f.eks være med mere støtte til iværksættere, og når der skal dyrkes fødevarer og plantes træer, er der også brug for mere arbejdskraft. Vi skal have en bevidst styrkelse af børne- og ungdomskulturen f.eks. ved at give kraftigt nedslag i prisen/fripas til alle interesserede uden god økonomi.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Vi ønsker en fejlanerkendelseskultur. Kommunen skal ”prale” med det, når de har erkendt en fejl, som giver anledning til at ændre praksis. Borgere skal have mulighed for at komme med forslag til hvilke praksis der skal ændres, og til hvad. Kommunen skal være mere synlig, og have workshops for borgerne, hvor de lærer om de forskellige faciliteter og aktiviteter, der er i kommunen. Der skal være et højere niveau af vidensdeling, hvilket bl.a. vil føre til flere informationer om hvordan kommunen kan hjælpe borgerne.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGTER I HØJE-TAASTRUP?

Jeg tror på at en tillidsbaseret kultur, hvor fokus er på et bedre liv for den del af borgerne der hænger, vil kunne være med til at løfte kommunen i det hele taget. Tillid skal være knyttet sammen med øget åbenhed, og mulighed for at borgerne kan følge med – ikke kun det der går godt, men også når der er problemer.  Fokus vil også være på den del af borgerne der klare sig godt, og hvordan de kan bidrage med deres ressourcer, og videreføre erfaring og viden til de der skulle have behov for det. Kommunikation, brobygning og tæt samarbejde mellem borgerne og kommunen er vigtig for en bedre fremtidsudsigt for kommunen.

De frivillige klubber, foreninger og boligsociale medarbejdere skal være brobyggere mellem kommunen og borgerne idet de har inside-knowledge om mange af de udfordringer, problemer og succeshistorier borgerne imødegår.  På denne måde vil der være et tæt samarbejder mellem de stærkt aktive borgere, og anerkendelse af deres frivillige indsats.