malthe_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

04. oktober 2017

GRØNT HÅB FOR EN BY I VERDENSKLASSE

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Vi har besøgt Malthe Uldbæk Iversen, der er 18 år og byrådskandidat for Alternativet i Esbjerg Kommune. Malthe er den yngste byrådskandidat for Alternativet. Malthe fortæller at han vil bruge hans unge alder til at komme med nye idéer og initiativer. Derudover har han også erfaringer de fleste byrådskandidater mangler: Han ved hvordan det er at være ung i Esbjerg. “Jeg har på egen hud oplevet skolereformen, jeg oplever hver dag den offentlige transport, jeg oplever hver dag presset fra gymnasiet og fra karakterer, og jeg kunne blive ved med at fortælle ting som jeg oplever som ung. Som ung mangler jeg selvfølgelig også erfaring på andre områder, men det gør alle andre politikere også, hvilket ofte glemmes. Forhåbentlig kan jeg få de unge til at føle sig mere velkomne i politik.”

HVORDAN VIL DU GØRE ESBJERG GRØNNERE?

Jeg ønsker at gøre min kommune grønnere ved at gøre det lettere at tage cyklen, ved gradvist at udskifte busserne til el- eller hybridbusser og ved at investere i flere i grønne energikilder. I Esbjerg kommune kan folkeskoleelever tage bussen gratis i skole uanset alder, hvilket fører til at elever der bor blot 5 km fra skolen hurtigere udskifter cyklen med bussen hvis vejret er lidt dårligt. Dette mener jeg ikke er en god måde at opdrage vores børn på, da det opfordrer til at dyrke mindre motion. Men fra kommunens side er dette en let løsning, da vi derved undgår at skulle lave cykelstier på strækninger som f.eks. fra Darum til Bramming.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I ESBJERG?

Jeg mener at for at sikre højere livskvalitet skal vi anerkende hinanden og lade hinanden om at gøre vores arbejde uden unødig bureaukrati. Jeg tror at større naturområder, mere motion, samt omlægning til bæredygtige energikilder kan øge livskvaliteten yderligere og derudover være med til at mindske vores klimaaftryk.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Dette spørgsmål har jeg svært ved at svare på, da jeg ikke har siddet i byrådet og derfor ikke ved hvad man i dag gør for borgerinddragelse, men jeg kan godt sige at jeg gerne så, at det var let og overskueligt at indsende forslag, samt ris og ros til byrådet. Jeg mener at forslag og erfaring fra borgerne er noget af det vigtigste at lytte til som politiker, og det mener jeg at vi kan blive bedre til. Forhåbentligt vil mere borgerinddragelse føre mere tilfredse borgere, mindre politikerlede og mere holdbare løsninger.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I ESBJERG?

Mine visioner fører til en bedre fremtidsudsigt socialt ved at vores kommunalansatte f.eks. kunne bruge deres tid bedre hvis den unødvendige kontrol blev fjernet fra deres skuldre, dette kunne indføres flere steder, også i den private sektor, og derved kunne vi opnå en højere trivsel, med mindre stress og færre sygedage. Jeg tror også at vi ved at have tiltro til hinanden kan gøre vores sociale liv bedre, om det så er tiltro til pædagogen, politikeren eller andre.

Miljømæssigt ville mine visioner føre til en grønnere kommune med større uberørte naturarealer, grønnere energikilder og mindre forurening i byen, som kunne sætte Esbjerg kommune på landkortet som en grøn bæredygtig kommune, andre kommuner kunne lære af.

Økonomisk mener jeg at vi kan opnå en bedre fremtidsudsigt ved at fjerne unødvendig kontrol, som kan skabe stress og i sidste ende føre til at vi skal bruge penge på sygdomme forårsaget af stress. Jeg mener derudover at vi kan bruge vores økonomiske fremgang i Esbjerg fra Nordsøaftalen på at omlægge til bæredygtige energikilder, og derved sørge for en god økonomi i fremtiden. På den måde kan vi også sørge for at Esbjerg bliver en by der bliver set op til af andre byer og lande. Allerede idag søger f.eks. Baltimore i USA inspiration fra Esbjerg havn, da vi er verdensførende i udskibning af vindmøller, en ting vi ikke må glemme at investere i.

Malthe kan følges på Facebook