maja_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

26. september 2017 KV17

grønt håb for bedre børneliv

Altivisten har spurgt Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater, hvordan de vil skabe lokale forandringer. Alle kandidaterne stiller op for allerførste gang. De er altså helt grønne. Frem til valget vil vi derfor bringe en række politiske portrætter, hvor kandidater fra hele landet vil fortælle, hvordan de vil skabe grønt håb. 

Den første kandidat, som vi har besøgt er Maja Krog. Hun er 35 år gammel, selvstændig grafisk designer og yogalærer. Maja bor på Amager i en lille andelsbolig sammen med hendes mand og deres søn på to. Grunden til at hun er gået ind i kommunalpolitik er, at hun mener at der mangler en stemme i den københavnske debat, der særligt taler børnenes og familiernes sag. Vi har stillet Maja fire spørgsmål om, hvordan hun som medlem af borgerrepræsentationen vil skabe et bedre Købehavn.

HVORDAN VIL DU GØRE KØBENHAVN GRØNNERE?

For mig er det essentielt at have en grøn hovedstad. Og det ikke kun i overført forstand. Vi skal have meget mere natur ind i byen. At bo tæt på grønne områder og at kunne se på et træ fra vinduet, er beviseligt sundt for os. Derfor skal vi beplante alle de steder vi kan, og omforme det til en mangfoldighed af træer, buske og planter. Vi skal derudover også tænke i nye måder at finde plads til naturen på. Vertikale haver, tildækning af togskinne-arealer, offentlig adgang til beplantede tage og nedlæggelse af veje, så vi kan få flere parker og grønne åndehuller i byen.

Klimakrisen er den største trussel mod planeten, og derfor er det, for mig at se, fuldstændigt grundlæggende at børn og unge lærer om bæredygtighed, grøn omstilling, klima, miljø og natur. Jeg vil arbejde for at der kommer større fokus på disse områder i daginstitutionerne og folkeskolen. – Ikke kun som teoretiske størrelser, men også i form af fysiske og håndgribelige elementer; Klimavenlig kost til vores børn, flere skolehaver, undervisning i byens cykelkultur, og meget mere tid til at være i (og med) naturen. – Alt sammen en del af de valg, vi træffer i hverdagen, der påvirker vores planet.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I KØBENHAVN?

For mig er det altafgørende at vi får kigget på den work-life balance vi har i København. Vi skal huske at overveje, hvorfor vi arbejder og betaler skat – for hvis skyld gør vi det? Svaret som jeg ser det, er at vi arbejder for at skabe et godt liv og et godt samfund, og ”det gode liv” er i min optik det liv, hvor vi hver især har balance mellem arbejde og familieliv. – Hvor vi har mulighed for, og tid til at gøre de ting, vi har lyst til – ud over arbejde. Vi skal kunne designe vores eget liv, og her skal København gå forrest, ved at investere i det hele menneske. – Det menneske der tilfører samfundet størst værdi. Alt for mange københavnere går ned med stress. Familiebånd kan briste, børn tabes, og den menneskelige trivsel ødelægges, hvis vi ikke formår at finde en ny balance for livets hjul.

Jeg vil derfor kæmpe for en 30 timers arbejdsuge for de kommunalt ansatte, samt bedre og ligestillet barsel, så vores børnefamilier kommer godt fra start. Derudover vil jeg sørge for at hjælpe børnefamilierne, ved at give bedre vilkår ved børns sygedage. Derudover skal stressklinikker, kultur på recept, terapihaver, og lignende initiativer/indsatser opprioriteres og udvides, så vi sikrer at København har de bedste og mest alsidige tilbud, til de af vores medborgere, der ulykkeligvis rammes af stress, angst og/eller depression.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Det er for mig af yderste vigtighed, at københavnerne diskuterer og engagerer sig i byens udvikling. København er ikke rådhusets by, men borgernes by. Heldigvis er københavnerne allerede super gode til at involvere sig i lokale sager. Se bare hvordan borgerne har løftet diskussionen om bevarelsen af Amager Fælled. Men vi skal arbejde for endnu mere inddragelse, medbestemmelse og ansvar til borgerne, for dermed at øge tilliden til, og troen på, demokratiet. Borgerne skal kunne rejse en sag direkte i Borgerrepræsentationen via NemID, eller anden digital løsning, så vi har mulighed for at få borgerdrevne forslag direkte ind på rådhuset.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL BEDRE FREMTIDSUDSIGTER FOR KØBENHAVN?

Hvis jeg skulle nævne én sag der, for mig at se, er den allervigtigste for at sikre os vores fremtid, så er det at prioritere bedre dagsinstitutioner. Det er vores børn der skal føre vores by videre, og lige nu svigter vi dem.

Jeg vil sikre at der er pædagoger og tid nok til det enkelte barn. Der skal være tid til omsorg, opmærksomhed og leg, og frem for alt, tid til at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og føle sig set og hørt. Langt størstedelen af alle børn tilbringer en stor del af deres barndom i en institution – hele 95 % af alle børn i København er tilknyttet en dagsinstitution. Institutionerne er altså med til at forme både nuværende og kommende generationer, og det er derfor helt afgørende, at vores institutioner kan leve op det ansvar, og dermed skabe de bedste rammer for vores børns udvikling. Jeg er godt klar over at det kræver en enorm investering, men samtlige undersøgelser på området fortæller os, at det betaler sig på den lange bane – ikke mindst for børnene. Vi er lige nu i gang med et kollektivt svigt af den yngste generation, og jeg vil ikke finde mig i det.

Maja kan følges på Facebook