Kulturudspil_header.png

Kunst & kultur – i det bæredygtige samfund

31. august 2021

På vejen til et bæredygtigt, nysgerrigt og levende samfund.

Hvad er vi som mennesker uden kunsten? Hvad er vi som samfund uden kulturen? Fattigere.

Vores samfundsglæde er fuldstændig afhængig af kunst og kultur, og derfor er det et politisk ansvar at understøtte den. Ikke kun til prisoverrækkelser eller premierer, men helt nede fra undergrunden op gennem vækstlaget, hvor der eksperimenteres og udvikles, og selvfølgelig i de fuldt professionelle lag. Og især er det vigtigt i krisetider, hvor vi bliver mindet om, at vi aldrig må tage et levende kulturliv for givet.

Et rigt kultur- og kunstliv er en forudsætning for, at vi kan leve indholdsrige og stimulerende liv og samtidig passe på vores klode, som har akut brug for, at vi bremser forbruget og erstatter materialismen med bæredygtige alternativer.

Med dette udspil ønsker vi at tegne rammerne om fremtidens kunst- og kultur- politik. Vi ønsker at prioritere kunsten og kulturen. At genetablere respekten for kunstneren og kunsten som erhverv. Vi ønsker en politik, der gør op med, at kunst og kultur er en bonus, som politikere kan spare væk i krisetider, eller når der skal findes finansiering til andre områder.

Kulturlivet er nerven i vores fællesskab, og det er forudsætningen for en stærk sammenhængskraft. Kunsten byder os op til dans og danner ramme om et særligt rum for sanselighed, kritik og erkendelse. Kunsten og kulturen gør, at vi dannes, mødes og sanser. Vi har brug for et blomstrende kulturliv, der kan spire ud i hele samfundet og skabe empati og forståelse mellem mennesker, så vi bliver udfordret på måden, vi taler og ser verden på, og så vi får mulighed for at vokse som mennesker og som samfund.

Kulturlivet giver os mod og fantasi til at løse de mange udfordringer, vi står overfor.

Vi lever i en krisetid, og kriser kalder på nytænkning. Der skal fantasi og forestillingsevne til. Og så skal vi have alternativer til materialismen. Vi skal i langt højere grad prioritere kunst og kultur. Vi skal åbne op for, at kunsterne og kulturlivet får en langt mere central rolle i samfundsudviklingen, og at kunsten og kulturen inviteres ind i magtens rum. Vi skal prioritere og anerkende den. I budgetter, i partnerskaber, i institutioner og i vores egne personlige liv. Og det skal der være mulighed for – overalt i Danmark.

Udspillet består af tre søjler; om kunstnerens kår, om demokratisering af kunst og kultur og om samlingskraft og fællesskab.

Vi ønsker både at sætte fokus på at skabe nye og bedre arbejdsforhold for den enkelte kunstner. Vi ønsker at udfordre de strukturer, der reproducerer uligestilling og ensretning. Vi ønsker at sætte fokus på den enkeltes adgang til kunst – ved at gøre det lettere at udøve kunst og ved at skabe bedre adgang til kunst- og kulturinstitutionerne – ved blandt andet at lade kunsten slippe ud af de konventionelle rammer. I udspillet findes initiativer, der både skal støtte kunsten og kulturen, når den lever ude på kulturinstitutionerne, men også når den endnu befinder sig i vækstlagene. Der findes initiativer, som skal undersøge, hvordan kunsten kan demokratiseres og gøres endnu mere tilgængelig for endnu flere mennesker. Og så er der initiativer, som skal sikre, at kunstneren i langt højere grad anerkendes for sit arbejde.

Kunsten og kulturen har naturligvis sin egen værdi og berettigelse, men vi må ikke underkende al den værdi, som kunsten også bidrager med til samfundet, som livsglæde, kreativitet, læring og dannelse. Det er netop i krisetider, vi skal vende blikket mod kunst og kultur. Der er brug for et kunst- og kulturliv, der udfordrer og stiller spørgsmålstegn ved det etablerede, og som kan være med til at sætte ord og billeder på nye veje mod det bæredygtige, levende og nysgerrige samfund.

 

Læs udspillet