uffebillede_topslider.png

Klimanølende Mette F og Løkke gambler med velfærden

04. juni 2019

Utilstrækkelig klimapolitik er ikke bare et moralsk svigt, men kan på sigt også undergrave og udhule dansk velfærd

Af Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet

Klimakrisen er ikke bare en trussel mod vores levevis, som vi kender den. Hvis Danmarks position som grønt foregangsland svækkes yderligere, er det også en trussel mod vores fremtidige velfærd. Varme hænder, bedre uddannelser, flere pædagoger, mere kultur.

I de seneste år er eksporten af grønne energiteknologier nemlig faldet med milliarder af kroner, selvom det modsatte burde være tilfældet, når nu vi verden over ser en glubende appetit på grønne løsninger. Man kan derfor med god ret frygte, at det er en nølende og uambitiøs dansk klimapolitik og en nedprioritering af den grønne forskning, der spænder ben for ikke bare vores fair bidrag til at løse klimakrisen, men også for den eksport, der skaber så mange arbejdspladser over alt i Danmark og sikrer velfærd i alt fra vuggestuer og børnehaver til universiteter og plejehjem. 

Danske virksomheder har i årevis været blandt verdens førende og eksporterer grøn teknologi og energieffektive løsninger for omkring 40 milliarder kroner til årligt. Det har skabt titusindevis af grønne arbejdspladser og er med til at opretholde vores velfærd.

Men vi risikerer og bliver overhalet af andre lande, når Lars Løkke Rasmussens regering ifølge egne eksperter i Klimarådet sænker farten på den grønne omstilling til en fjerdedel og når Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har klimamål, der er så uambitiøse, at de end ikke lever op til Paris-aftalen. Derfor er der naturligvis brug for en regering, der sætte indsatsen mod klimakrisen øverst på dagsordnen. Så Danmark igen bliver et foregangsland - og så resten af verden fortsat vil efterspørge de løsninger, som vores virksomheder tilbyder.

Lige nu - og i de senere år - høster vi i høj grad frugterne af tidligere tiders fremsynethed og investeringer i eksempelvis vindmølleindustrien. Men hvis vi ikke skruer tempoet markant på den grønne omstilling markant op og investerer massivt i forskning, så risikerer vi vores førerposition, og det kan som sagt koste dansk velfærd.

Danmarks eksport af grøn energiteknologi faldt ifølge de seneste opgørelser med 3,5 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Det er bestemt ikke småpenge. Det kommer efter flere års fald og stagnation i den grønne eksport. Der er tale om en markant brud på den tidligere udvikling, eksempelvis så vi, at eksporten steg med omkring 15 milliarder i perioden 2010 til 2014. Et så markant fald i eksporten burde få alarmklokkerne til at ringe både hos Lars Løkke og Mette Frederiksen.

Brancheorganisationen DI Energi har tidligere estimeret, at der kan eksporteres dansk energiteknologi for 100 mia. kroner årligt i 2020. Det vil være en stigning på 25 milliarder kroner i forhold til i dag, men desværre går det i øjeblikket i den anden retning og måske forløses det store eksportpotentiale aldrig. Samtidig vil eksporten som følge af Paris-aftalen kunne fordobles på centrale markeder som EU, USA, Mexico og Kina frem mod 2030. Alt sammen godt både for klimaet - og Danmarks økonomi.

I dag er der cirka 67.000 grønne job i Danmark, og hvis vi fastholder vores markedsandele, kan vi skabe op til 95.000 ekstra grønne job inden for de næste 15 år, har estimaterne lydt. Det er i alt 162.000 grønne job i 2035.

Men det kræver – udover ambitiøs handling med de værktøjer vi allerede kender - mod og fremadskuende investeringer i teknologier, vi ikke har udviklet endnu. Danmark har de bedste forudsætninger for at spille en afgørende rolle i at udvikle den næste generation af grønne løsninger, men når vi nøler, så taber vi markedsandele - og det koster eksportandele, arbejdspladser og velfærd.

I Alternativet har vi afsat mere end 100 mia. kroner over fire år til den grønne omstilling. Vi tager konsekvensen af videnskabens anbefalinger og investerer massivt i omstilling i transport, energinet, fremstilling, bæredygtighed og genbrug.Derfor vil vi investere 5 mia. kr. i grøn forskning om året.

Det gør vi selvsagt først og fremmest, fordi vi i Alternativet er opsat på at bremse klimakrisen. Men at det også er fremmende for Danmarks eksportmuligheder og vil være med til at sikre vores velfærd, er bestemt en gode, vi gerne tager med. 

Både Mette Frederiksen og Lars Løkke har tidligere fastslået, at de ser klimakrisen som menneskehedens største udfordring, men det afspejler deres klimaambitioner desværre ikke. De har også begge ønsket at fremstille sig selv som velfærdens forsvarere i den igangværende valgkamp. Men sandheden er desværre, at de begge gambler med Danmarks fremtidige velfærd, når de ikke gør mere for at sikre, at Danmark igen bliver et grønt foregangsland, der både inspirerer resten af verden på at gå forrest i klimakampen - og samtidig tjener milliarder af kroner på det. 

Derfor er en stemme på høj klimaambitioner i den grad også en stemme på fremtidens velfærd. Stem grønnest.