Gas skal være fortid

04. juli 2022

Acceleration af omstillingen til vedvarende energi

I kølvandet på COVID-19, Putins invasion af Ukraine og stigende forsyningsproblemer må det stå klart for alle, at omstillingen til et bæredygtigt samfund, baseret på vedvarende energi, er en bunden opgave. Og en opgave, som haster.

For Alternativet er det et kæmpe tilbageskridt, hvis vi pga. stigende olie- og gaspriser taber momentum i den grønne omstilling. I stedet skal vi benytte den nuværende krise til at sætte ekstra fart i de ændringer, som gør vores samfund mere bæredygtigt og mindre sårbart over for forsyningskriser og udefrakommende politisk pression.

Alternativet ønsker her-og-nu at styrke danskernes mulighed for at ændre deres energiforbrug i en mere grøn og bæredygtig retning ved at støtte overgangen til nye grønne og mere energieffektive løsninger. Energibesparelser skal også fortsat være et naturligt førstevalg, da den energi vi ikke bruger, hverken skal produceres, transporteres eller betales.

Udspillet lægger afgørende vægt på danskernes mulighed for direkte at deltage i og tage ejerskab for den lokale udbygning af vedvarende energiløsninger. Det er blandt andet sådan, at lokal modstand mod landbaserede vindmøller og andre VE-anlæg kan imødekommes. De mennesker, som skal leve med gener fra anlæggene, skal have del i beslutninger, ejerskab og gevinster fra samme anlæg.  

Viften af tiltag betales gennem etablering af en national GRØN FOND, finansieret via udstedelse af grønne obligationer. Den samlede vifte af tiltag sikrer en accelereret grøn omstilling baseret på forureneren betaler-princippet, som tildeler befolkningen indflydelse og ansvar og sikrer social balance og retfærdighed.

Dette udspil handler om at afbøde prisstigningerne på energi og accelerere den grønne omstilling indenfor følgende områder: VE-produktion; Energi til opvarmning og Energi til anlægsprojekter. Desuden indeholder udspillet forslag til her-og-nu indsatser, som gør den kollektive trafik billigere og fremmer samkørsel. Altså en både billigere og mere bæredygtig mobilitet.

Læs det her