Klima nødtsituation sidebillede

Folketinget skal erklære klimanødsituation

11. maj 2019

Alternativet: Folketinget skal erklære klimanødsituation


Det britiske parlament har gjort det. Skotterne har gjort det. Og i torsdags fulgte irerne trop ved at erklære klimanødsituation. Og det er på høje tid, Danmark også melder sig i koret af lande, som har forstået klimakrisens alvor, mener Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, der ønsker, at Folketinget erklærer klimanødsituation:

- Vi er vidne til en historisk alvorlig natur- og klimakrise, som der er bred politisk enighed om er menneskehedens største udfordring nogensinde, og vi skal som ansvarlige politikere handle derefter. Det eneste rigtige er, at Danmark i stil med andre klimabevidste nationer erklærer klimanødsituation og dermed sender et signal om behovet for radikal, hurtig handling nu. 

Endnu har ingen af de lande, som har erklæret nødsituation, defineret konsekvensen. Her har Danmark en chance for at gå forrest, og Alternativet foreslår, at en nødsituation som minimum betyder:

  • Ingen ny lovgivning må øge den samlede klimabelastning
  • Øjeblikkeligt stop for oliejagt i undergrunden
  • Sikring af 20% natur og en plan til at bremse tab af biodiversitet i Danmark


- Vi ved, hvad der er brug for. Vi har alle løsningerne. Nu er det op til os som politikere at handle og sikre en social retfærdig grøn omstilling. Det er os, der har magten, så hvis vi ikke handler, svigter vi fremtidige generationer, siger Uffe Elbæk.

- Vi har tøvet alt for længe og er nu vidne til det, som videnskaben kalder for "arternes sjette masseuddøen". Sidste gang, dyr og planter forsvandt med så stor fart, var da dinosaurerne uddøde. Det hverken kan eller vil jeg være med til som politiker. Det ville være grov forsømmelse af mit ansvar for kommende generationer, hvis vi ikke sætter resolut ind lige nu, siger Uffe Elbæk.

Alternativet har foreslået, at unge helt ned til 16 år bør have stemmeret, og dermed demokratisk indflydelse på den fremtid, som verdens politikere lige nu er med til at afgøre, når der træffes politiske beslutninger.

Kontakt presserådgiver Rune Langhoff for interview med Uffe Elbæk på 6162 4778.