Grøn Mobilitetsplan – Header.png

En grøn mobilitetsplan

24. juni 2021

Færre biler – flere kollektive, klimavenlige løsninger

Fremtidens transport er delebilisme, kollektiv trafik, samkørsel og cyklisme.

Alternativet præsenterer med et nyt transportudspil grundstenene til fremtidens bæredygtige mobilitet med mere attraktiv kollektiv transport, delebilisme, samkørsel, elektrificering af al tranport og mindre privatbilisme. Det skal være nemt og billigt at gøre det rigtige og besværligt og dyrt at gøre det forkerte, når adfærd påvirker klima, miljø og natur. Derfor vil Alternativet bl.a. afsætte en årlig milliard til cyklisme, lave en pulje til deleelbiler og samkørsel, introducere en grøn pendlerbonus, elektrificere den kollektive transport og indføre et nemt og grønt afgiftssystem, hvor forureneren betaler.

Folketingets partier forhandler i disse dage om en ny infrastrukturplan, som har stor betydning for udbygningen af transport de næste årtier. Ifølge Alternativet går regeringens udspil ”Danmark Fremad” ganske vist fremad, men ad asfalterede veje, der skaber mere bilisme, mere trængsel, støj og mangel på CO2-reduktioner. Alternativet præsenterer derfor nu en plan for grøn og bæredygtig mobilitet frem mod 2030 og tiden derefter: ”Fremtiden er deleelbiler, samkørsel, en bedre og billigere kollektiv transport og meget mere cyklisme - så hvorfor ikke starte nu med at investere i de løsninger vi alle godt er nødvendige, og som kan gøre en forskel allerede fra i morgen?” siger Alternativets transportordfører Peter Kjær Hansen.

På 10 år er antallet af personbiler i Danmark steget med mere end 500.000 biler, og den danske personbilpark udgør i dag over 2,7 millioner køretøjer. Fremskrivninger for 2030 indikerer yderligere 600.000 biler end i dag. Det tager i dag over syv minutter at køre én kilometer i København i myldretiden, og i 2030 vil også motorveje i Jylland og på Fyn ifølge Vejdirektoratet blive ramt af kritisk belastning. Reelt vil 10-15% færre biler i myldretiden dog løsne meget af trafikken op, så antallet af biler gør en forskel. Regeringen vil med deres nye infrastrukturplan lave mere vej, som reelt kun gør problemet større.

Med Alternativets transportudspil præsenteres en grøn mobilitetsplan, der imødekommer mange af de udfordringer, som transportsektoren står overfor i de kommende år og ikke bare laver lappeløsninger, der skaber flere problemer, end de løser:

”Danskerne skal naturligvis have mulighed for at transportere sig fra A til B, både til hverdag og i ferier. Men når vi bygger mere vej, får vi flere biler, og flere biler vil kun medføre mere trængsel og optage mere plads i vores byer,” siger Alternativets transportordfører Peter Kjær Hansen:

”Vi har en bunden opgave med at reducere CO2, trængsel og støj fra vores transport. I stedet for at etablere mere asfalt skal vi i stedet beskytte vores klima, miljø, natur og styrke vores folkesundhed. Vi var blevet stillet en grøn mobilitetsplan i udsigt, men vi skal åbenbart komme med den selv. Så det gør vi. Derfor lægger vi i Alternativet op til at gentænke vores transportvaner, hvor vi giver danskerne incitament til at vælge de grønne og bæredygtige transportformer i form af mere cyklisme, bedre og billigere kollektiv transport, delebilisme og samkørsel.”

Læs den her

Kontakt: Transportordfører Peter Kjær Hansen, tlf. 20907779, [email protected]

Eller Politisk rådgiver Jan Kristoffersen på telefon 61623346 (send gerne sms, hvis han ikke tager den).