uffe_topslider_ny.png

#DerforUffe

26. juni 2018

Det næste Danmark – starter nu

Alternativets valgudvalg (nedsat af Alternativets Hovedbestyrelse) har efter lange, seriøse overvejelser, og med afsæt i en enig folketingsgruppes anbefaling, valgt at pege på vores politiske leder Uffe Elbæk som statsministerkandidat ved det kommende folketingsvalg. Det betyder samtidig, at Uffe Elbæk bliver i dansk politik.

Det er åbenlyst, at Danmark har brug for et radikalt kursskifte. Som land, som fællesskab og som verden har vi brug for nye tanker og tiltag, som kan fremtidssikre vores samfund og planet. Både for vores egen skyld, for vores børn og børnebørns skyld, men også af hensyn til alle de dyr, liv og planter, vi deler planeten med. 

Det går for langsomt med den grønne omstilling, den sociale ulighed stiger år for år og vores grundlæggende frihedsværdier er under voldsomt pres. Klimakrisen viser, at tiden ikke er inde til lappeløsninger og kortsigtet politik, men derimod til at tage fat om nogle helt grundlæggende samfundsforhold. Desværre mener Alternativet ikke, at de nuværende to statsministerkandidater tilbyder de svar, der skal til for at løse de samfunds- og klimamæssige udfordringer, vi står overfor. Derfor tilbyder vi at sætte os i spidsen for det kursskifte, der skal til for at skabe et langt mere bæredygtig, kreativt, demokratisk, socialt retfærdigt og lykkeligere Danmark i økonomisk, social og miljømæssig balance. 

Situationen i dansk politik ændrer sig lige nu dag for dag. Blokkene er i opløsning. Flere partier ønsker at stå frit. Det er i sig selv glædeligt. I Alternativet mener vi faktisk, at alle partier bør stille med deres egen kandidat, så borgerne, inden de sætter deres kryds, præsenteres for en klar politik, der ikke er dikteret af kompromiser og alliancer. Men hvad vi kræver af andre, skal vi også kræve af os selv. For os er det derfor både et demokratisk og principielt valg at stille os selv til rådighed. 

Et kommende folketingsvalg kommer for os også til at handle om valget mellem håb og frygt, mellem globalt udsyn og nationalt snæversyn, og mellem dem der vil forny systemet, og dem der vil bevare systemet. I Alternativet ved vi godt, hvor vi står. Vi tror på, at et andet Danmark er muligt. Vi har som folk og nation tidligere vist, at vi kan træde sammen og skabe store forandringer, når det har været nødvendigt. Nu skal vi gøre det igen – og med Uffe Elbæk i spidsen tilbyder vi i Alternativet at sætte os i spidsen for de forandringer, der skal til for at skabe en seriøs bæredygtig omstilling samt et friere, ligere og lykkeligere Danmark. 

Klimakrisen forandrer alting

Klimaforandringerne er den største udfordring, vi som samfund og verden står over for. Menneskets forurening og udpining af vores planet har ændret fundamentalt ved de processer, vores eget livsgrundlag er afhængigt af. Derfor forandrer klimakrisen alting. Og derfor må vi indstille os på, at vi i fremtiden skal leve langt klogere og mere bæredygtigt, end vi gør i dag.

Den næste regeringsperiode er altafgørende for klimakampen. Danmarks næste statsminister får ansvaret for at fremtidssikre Danmark. Det kræver et radikalt kursskifte.
Vi konstaterer med glæde, at det grønne er blevet et udbredt fokus i dansk politik. Men vi konstaterer også, at det går alt for langsomt, når det kommer til at sætte handling bag ord. For få uger siden kom 301 danske forskere med et markant klimaopråb i en dansk avis. Dermed blev de endnu en markant stemme i det kor, der kalder på klimahandling nu. Det er sidste chance, hvis vi skal nå Parisaftalens mål og begrænse den globale opvarmning, inden den får fatale konsekvenser. Derfor er det vigtigste politiske spørgsmål i dag ikke, hvorvidt de forskellige partier og kandidater vil gøre noget for klimaet – spørgsmålet er, om de vil gøre nok. 

Klimakrisen er den største trussel mod livet på jorden, som vi kender det. Dansk politik mangler, at nogen tager et seriøst klimaansvar. Det ansvar er vi parate til at påtage os i Alternativet – og vi er ikke er bange for at træffe, hvad der kan lyde som radikale beslutninger. Tværtimod er vi parate til at gå på kompromis med nogle af de ting, vi hidtil har taget for givet. Vi skal ændre vores levevis, betale mere for visse ting, der forurener meget, og tage et opgør med ønsket om evigt mere materiel vækst. Og vi skal selvfølgelig forsøge at gøre det på en måde, hvor de tungeste skuldre bærer de tungeste læs. 
Den bæredygtige omstilling handler først og fremmest om, at vi giver noget til hinanden: Liv, mening, frihed og nærvær. Ren luft, ren jord og rent vand. Og i sidste ende en beboelig planet, både for nuværende og kommende generationer. Som situationen er i dag, bliver det ikke gratis at løse den opgave. Men prisen for at lade være er endnu dyrere. Derfor siger vi det gerne højt og står ved, at det selvfølgelig koster noget at redde vores klode – men vi understreger i samme ombæring, at det er prisen værd, fordi det handler om at sikre livet på Jorden i al fremtid. 

Mennesker før systemer 

Vi danskere skal være stolte af vores demokrati. Men vi må aldrig tage det for givet. Efter tre år på Christiansborg er det tydeligt for os, at demokratiet har brug for hjertemassage. Både herhjemme, i Europa og i resten af verden er de demokratiske institutioner under pres. Derfor skal vi værne om vores folkestyre og stå vagt om vores demokratiske institutioner, retssikkerheden og internationale konventioner. 

For ikke at lade bureaukrati og særinteresser tage styringen skal vi genvinde borgernes tillid til folkestyret. Helt grundlæggende skal vi have et system og en ny politisk kultur, hvor borgerne ikke oplever at være sat uden for indflydelse og kontrol. Tværtimod vil vi arbejde for et mere involverende, åbent og gennemsigtigt demokrati. 

At styrke demokratiet handler ikke kun om de demokratiske processer. Det handler også om alle de mennesker, der indgår i demokratiet. Vi skal i al vores politik sætte mennesker og miljø før systemer og den snævre økonomiske bundlinje. Vi vil arbejde for et opgør med den ensidige fokus på vækst som et mål i sig selv. Særligt den vækst, der kommer samfundets rigeste til gode, og som har en ødelæggende effekt på vores klima og miljø. Vi vil hellere arbejde for vækst inden for eksempelvis kultur, kunst, demokrati, forskning og uddannelse. For os er det en investering i demokratiets fremtid.

For at ændre kurs skal vi turde sætte spørgsmålstegn ved vedtagne sandheder. Frygten for at tænke nyt må ikke stå i vejen for, at de bedste løsninger på et problem kan blive til virkelighed. Det kræver, at vi både værner om vores historiske arvegods, men også at vi tør udfordre de gængse præmisser, der dominerer dansk politik i dag. Vi tror på, at der er et alternativ til den systembevarende politik. I vores optik må et nødvendigt systemskifte indeholde følgende tiltag: 

#derforuffe

Frihed i hjertet og tankerne

Vi vil skabe et langt mere frit, kreativt og empatisk Danmark. Alle mennesker fortjener at føle sig frie i hjertet og tankerne. Desværre er det langt fra tilfældet i dag. Vi har mistet grebet om os selv og hinanden. Vi er ikke hjemme i vores samfund og os selv. Vores nuværende samfundsmodel kan ikke forløse os, gøre os frie og lykkelige. 

Vi ønsker at skabe et samfund, hvor langt flere mennesker har mulighed for at være glade, tilfredse og trygge i en meningsfuld hverdag. Vi ønsker ikke et samfund styret af konkurrence og resultatmål. Vi ønsker et samfund, hvor vi i endnu højere grad hjælper hinanden i stedet for at udmanøvrere hinanden. 

Det hele menneske skal tilbage i fokus for al vores politik. Kassetænkning skal erstattes af mennesketænkning. Kontrol erstattes med tillid. Stress med trivsel. Mennesker skal ikke være klienter af systemet, kategoriseret og forvandlet til et nummer. Vi ønsker et system, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Hele mennesker med forskellige behov, udfordringer, evner og muligheder. 

Næste skridt 

Tidligere i år præsenterede Uffe Elbæk sine visioner for ”Det næste Danmark”. Men der er allerede nu behov for at lægge byggestenene til et kursskifte for Danmark. Derfor går vi til valg på, at Det næste Danmark starter nu. Det kræver mere konkret politik og tiltag, som med det rette antal mandater kan implementeres i morgen. På folketingsgruppens sommergruppemøde i august glæder vi os derfor til at fremlægge det samlede politisk projekt, som vi går til valg på - et samlet bud på en ny politisk retning for Danmark.