Dejlig er jorden – lad os passe på den

28. februar 2020

Hvad enten man tror på, at Gud skabte jorden på 7 dage eller ej, så er vi enige om, at vi skal passe på kloden. Derfor er det nu et vigtigt skridt, at vi får Folkekirken med ind i klimakampen

Af: Sikandar Siddique, kirkeordfører, Susanne Zimmer, naturordfører og Rasmus Nordqvist, klimaordfører, Alternativet

Det er ikke mange, der ved det, men Folkekirken er faktisk én af de største jordbesiddere herhjemme. Den ejer omkring 11.000 hektar, hvoraf de 8.200 hektar bliver forpagtet ud til lokale landmænd. Cirka 14 procent, eller lige over 1100 ha, bliver drevet økologisk, hvis vi ser på de allernyeste tal.

Derfor foreslår vi i Alternativet, at kirkens jorde fremover skal bruges til økologi, til skov, til vild natur. Det er nemlig ikke småting, hvis vi får Folkekirkens arealer tænkt ind i en grønnere retning.

Det er helt oplagt, at Folkekirken – og på den måde fællesskabet, for mange af os betaler kirkeskat – selvfølgelig skal arbejde på at nå vores klimamål og være med til at få Danmarks udledning af drivhusgasser ned. 

Folkekirken selv allerede er positivt stemt, og landets biskopper har tilsluttet sig målet om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i år 2030. Mange kirker er endda allerede i gang, som vi ser i initiativet Grøn Kirke. Her arbejder flere kirker, menigheder og organisationer sammen for at fremme den grønne omstilling og respekten for naturen på kirkens områder.

Der er mange muligheder for hvad man så kan gøre med al den jord. Lovgivningen spænder ingen ben for at omlægge til hverken økologi, natur eller skov, det skal bare meddeles til den lokale kommune, hvad jorden bruges til, og den beslutning ligger hos menighedsrådene.

Det oplagte er i første omgang at omlægge de eksisterende landbrug til økologi ved at forhandle nye aftaler, når de nuværende udløber.

Ud fra et klimaperspektiv giver det også god mening at omlægge (dele af) landbrugsjorden til skov, helst på naturens præmisser og uden at skoven bruges til at producere tømmer. Med biodiversitetsbrillerne på kunne man omlægge al skovdrift til biodiversitetsskov og landbrugsdriften til vild natur.

Det kan dog være svært at tage den helt derhen i første omgang, da Folkekirken trods alt også tjener penge på, at jorden bliver bortforpagtet og dyrket. Flere kirker er dog allerede i gang med at se på, hvordan jorderne kan blive udnyttet anderledes til naturoplevelser, kirkerum i naturen og meget andet.

Så vi er i gang med at tage de første skridt mod en grønnere Folkekirke, og det vil vi gerne hjælpe på vej.  Det er nemlig til gavn for alle skabninger – dyr, insekter og mennesker.