Alternativets storkredse om Uffe Elbæk Side billede

Alternativets storkredse om Uffe Elbæk

08. april 2019

Alternativets storkredse: ”Vi støtter fuldt og helt op om Uffe Elbæk som politisk leder.”

Udtalelsen er underskrevet af bestyrelserne for samtlige Alternativets storkredse: Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Nordsjælland, Københavns Omegn, København og Bornholm, samt af bestyrelsen for Alternativet København.

I lyset af den kritik, som er kommet fra to tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres udmelding af Alternativet, er det vigtigt for os som bestyrelsesmedlemmer for Alternativets storkredse og Alternativet København sammen at udtrykke vores klare støtte til Uffe Elbæk som vores politiske leder. I ethvert parti er der kritik og utilfredshed i perioder, men vi deler ikke det syn på Uffes lederskab, som fremlægges af de to udmeldte medlemmer. Det er ærgerligt, at en offentlig kritik fra få personer bliver fremført, som var den udtryk for en større utilfredshed med Uffe Elbæk som politisk leder. Det kan vi fra storkredsene i Alternativet sige: Det er den ikke.

Vi har gennem de godt fem år, som Alternativet har eksisteret, oplevet vores politiske leder som en person med en stor integritet, der ofte minder os andre om, hvordan vi skaber en ny politisk kultur både på Christiansborg og i vores egen organisation. Vi ved, at Uffe er særdeles engageret omkring medlemsinddragelsen og medlemsdemokratiet, hvilket han selv har arbejdet ihærdigt for at gøre til et kerneelement i Alternativet. Mest af alt oplever vi ham som en utroligt dedikeret person, der har viet sig selv til opgaven med at fremme den bæredygtige omstilling gennem Alternativet og det danske folkestyre.

Vi er stadig en ung organisation, som kun er ved at finde vores ben organisatorisk, og vi ved, at arbejdet i hovedbestyrelsen er svært, presset og ofte også intensivt og konfliktfyldt. Sådan er det, når man sætter idealistiske mennesker sammen i et fælles ledelsesrum. 
Vi arbejder målrettet på, at vi med tiden kan gøre alle vores bestyrelser og medlemsfora til tryggere rum at behandle kritik i. Vores struktur lægger op til en meget demokratisk tilgang, hvor diskussion er en naturlig ting. Dette giver nogle udfordringer og er noget, som vi skal lære af og arbejde med.

For kritikken er vigtig. Og det er vigtigt, at vi bruger kritikken til at vokse af. Der er mange ting, vi endnu har brug for at lære i Alternativet. Men for at vi kan bruge kritikken til at vokse, er det nødvendigt, at den er konkret, at den er opbyggelig og konstruktiv, og at den bliver givet i det rette forum. Det oplever vi ikke er sket her.