plvalgweb.png
01. december 2020

Alternativet har i sine syv første leveår sat solide og afgørende aftryk på den politiske dagsorden i Danmark, hvor vi blandt andet har været med til at sikre, at klimaet i dag er et uomgængeligt politisk emne. Er du medlem af Alternativet, og vil du være med til at sikre, at vi også i de kommende år flytter dagsordener, sikre Danmark en position som et grønt foregangsland og nytænke demokrati og borgerinddragelse, så er stillingen som politisk leder noget for dig.

Om jobbet

Du vil få din daglige gang på Christiansborg og får dermed en af Danmarks mest spændende arbejdspladser. Her indgår du i det parlamentariske arbejde i tæt samarbejde med folkevalgte. Men det forventes også, at du er synlig, lyttende og dialogvillig ude omkring i landet, hvor Alternativets dedikerede medlemmer og aktivister sikrer bevægelsens liv og puls.

Følgende mål er sat for dit virke som politisk leder:

  • Sikre en fortsat udbredelse og udvikling af Alternativets grønne politik.
  • Få vendt den negative trend i meningsmålingerne samt sikre et godt KVRV21 og kommende folketingsvalg.
  • Bidrage til HB’s arbejde med en konkret rollebeskrivelse for politisk leder - sammen med resten af Alternativet.
  • Sammen med HB indgå i en involverende proces omkring Å’s organisation og ledelsesstruktur frem mod det ordinære landsmøde i 2021. HB arbejder med tanker om ledelse i en anden form end nu - evt. delt/kollektiv ledelse. Hvis medlemmerne støtter en sådan retning, skal du også være klar på det.

Om dig

Ansøgere til stillingen som politisk leder skal have været medlem af Alternativet i mindst 90 dage, opfylde kravene om valgbarhed jvf. vores vedtægter, samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg.

Vores politiske leder skal være en god blanding af følgende karaktertræk: udadvendt, troværdig, tillidsvækkende, driftssikker og omsorgsfuld. Du har erfaring med presse og kommunikation, og det forventes derfor, at du kan skrive rigtig gode debatindlæg, præstere i paneldebatter og vinde en benhård debat i Deadline. Derudover er du en dygtig politisk forhandler. Du trives i de ledelsesrum, der udfolder sig i samspillet med vores Hovedbestyrelse, tillidsvalgte og lands- og lokalpolitikere. Du er en holdspiller, der nyder at få andre til at funkle.

Du har viden om og relevant erfaring med politiske processer, medlemsdemokrati og strategisk ledelse, og du har indgående forhandlingserfaring og talent for samme.

Du er resultatorienteret og trives med hurtigt skiftende dagsordener og meget varierende opgaver. Du navigerer sikkert mellem det organisatoriske, politisk-strategiske arbejde og den taktiske eksekvering i samarbejde med en travl folketingsgruppe, hovedbestyrelse, POFO, tillidsvalgte, ÅU og Sekretariatet.

Som person er du autentisk, og du kan naturligt stå inde for Alternativets manifest, debatdogmer og seks værdier. Ny politisk kultur er en naturlig del af din ageren, uanset om det er som leder eller samtalepartner. Det forventes, at du på tværs af landet kan samle og begejstre Alternativets medlemmer og ikke mindst Alternativets Unge – Å’s fremtid.

Om det praktiske

Imellem 1. december 2020 og 22. januar 2021 skal du via AlleOs indsamle mindst 100 stillererklæringer blandt Alternativets medlemmer. Jobsamtalerne afholdes med medlemmerne på online kandidatmøder imellem 24. januar og 6. februar, og Alternativets nye politiske leder vil blive valgt af medlemmerne på Landsmødet den 7. februar kl. 11.30-15.00.

Løn kan du læse om i vedtægternes §7 stk 9 – vær opmærksom på, at vi ikke er lønførende. Hovedbestyrelsen tildeler stillingen sekretariatsbistand efter aftale. Kontrakten genforhandles på det ordinære landsmøde i 2022. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores hovedbestyrelses forperson, Bente Holm Villadsen, [email protected], telefon: 60861333.

Opstillingsgrundlag, indsamling af stillere og øvrig information kan du finde på AlleOs her.

I Alternativet stræber vi efter mangfoldighed og opfordrer alle interesserede med de relevante kvalifikationer til at søge stillingen, uanset nationalitet, etnicitet, religion, alder, fysiske eller psykiske gener, seksualitet, køn, kønsidentitet og -udtryk.