mettebram_topslider.png

Alternativet på Frederiksberg: Budget 2020-23 er landet

28. oktober 2019

BÆREDYGTIGHEDSLABORATORIUM PÅ VEJ PÅ FREDERIKSBERG!

Alternativet har sat sit tydelige præg på det budgetforelig, som en enig kommunalbestyrelse på Frederiksberg netop har vedtaget, og som den konservative borgmester Simon Aggesen ikke tøver med at kalde ”et grønt budget”. Flere af forslagene er fremsat af Alternativets enlige repræsentant, rådmand Mette Bram.

Det drejer sig blandt om bedre muligheder for elbiler og et forsøgsprojekt med delebiler, etablering af et bæredygtighedslaboratorium og grønne tiltag, der skal mindske overophedning af byen som følge af klimaforandringer.

Danmarks elbil-by nr. 1
Det er Frederiksbergs ambition af blive Danmarks elbil-by nr. 1, og her har Alternativet også haft en væsentlig finger med i spillet med forslag om, at alle borgere i 2025 får mulighed for at oplade deres elbil højst 250 meter fra boligen. Det betyder, at Frederiksberg kommune i samarbejde med udbydere skal etablere ladestandere og sørge for de nødvendige elkabler til formålet.

Alternativet står også fadder til et forslag om et pilotprojekt med delebiler i et område omkring svømmehallen, hvor beboerne med økonomisk tilskud opmuntres til at skippe privatbilen og gå sammen om delebiler. Som et led i forsøget vil parkeringspladser blive reserveret til delebiler, og i det hele taget vil el- og delebiler i de kommende år blive tilgodeset. I budgetforliget fra 2017 blev det vedtaget at oprette 100 nye P-pladser i 2020. Med det nye budgetforlig vil 75 af de nye P-båse blive forbeholdt el- og delebiler.

Grøn afkøling af byen
Med flere kilometer til havet har Frederiksberg ikke mulighed for at blive afkølet af vandet, men ligger som en ø, der ikke kan slippe af med varmen. Derfor har Alternativet fået de øvrige partier i kommunalbestyrelsen med på flere initiativer, der skal mindske den såkaldte ”varmeø-effekt”. Der skal være flere grønne lommer, tilskud til grønne tage og solceller, og der skal arbejdes med at inspirere borgere, boligforeninger og virksomheder.

Desuden er partierne enige om, at der skal gøres mere for at fremme biodiversiteten med flere græsarter, blomster, træer og vand. Der skal være plads til ”det vilde og uplejede”.
Blandt andre fingeraftryk på budgettet kan nævnes, at Alternativet også fik med i forliget, at ikke blot de kommunale, men også samarbejdspartneres indkøb gøres bæredygtige, og det bliver der nu afsat resurser til.

Historisk forlig
Mette Bram mener, det brede forlig er historisk, fordi en tiendel af budgettet er afsat til klima og bæredygtighed:

“Jeg er så glad og stolt af mine kolleger i kommunalbestyrelsen, fordi de går ind og tager dette kolossale ansvar, siger hun. Og så er jeg selvfølgelig lykkelig for, at Alternativet med sit ene mandat blev hørt og fik en så vigtig indflydelse på budgettet. Det har været værd at kæmpe for.”