martinqasam_topslider.png

Alternativet i Region Hovedstaden indgår budgetaftale for 2020

28. oktober 2019

Alternativets regionsrådsmedlemmer i Region Hovedstaden, Qasam Nazir Ahmad og Martin Schepelern har underskrevet budgetforhandlinger for perioden 2020-2023. Aftalen blev indgået af et enigt regionsråd, med undtagelse af Dansk Folkeparti. 

Årets budgetaftale adskiller sig positivt på flere måder. For første gang siden finanskrisen har vi i Region Hovedstaden på baggrund af årets økonomiaftale med den nye regering, haft råd til at investere, frem for at skulle finde besparelser. I alt drejer det sig om Kr. 219 mio. ”nye penge” I Alternativet har vi fokuseret på at benytte dette råderum til at investere og prioritere i især forebyggende indsatser. Sundhed handler ikke blot om behandling, men også om at bruge vores viden til at forebygge og forhindre sygdomme og indlæggelser.

Vi er også meget stolte af at kunne fortælle, at psykiatrien samlet set har fået et tiltrængt løft på kr. 61 mio! Disse midler er stærkt tiltrængte og vi vil i de kommende år fortsat kæmpe videre for, at psykiatrien får de ressourcer de har behov for, både regionalt og nationalt. Af specifikke budgetønsker, har Å sikret en udvidelse på kr. 1.5 mio. til Puljen for tværsektorielt samarbejde med kommuner og civilsamfund, som hører ind under social og psykiatriområdet. 

På denne måde får vi endnu bedre muligheder for at vise, at vi i Regionen kan og vil påtage os et ansvar for vores borgere, også efter behandling og udskrivelse, samt at forhindre unødvendige genindlæggelser.

Derudover har vi også sikret at Røde Kors med kr. 2.5 mio. årligt, fortsat kan drive deres tilbud for hjemløse borgere med misbrug og psykisk sygdom.

I Regionen har vi har derudover indgået en ny samarbejdsaftale med PLO (Praktiserende lægers organisation) der bl.a. skal styrke samarbejde omkring de kommunale akutfunktioner, endnu bedre lægedækning, samt flere sygebesøg i borgernes hjem for at forebygge indlæggelser. Dette sikrer at vi kan tilbyde et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som vil skabe mere lighed i sundhed.

Til sidst skal det nævnes, at vi i Region Hovedstaden forsætter med at bidrage til en ambitiøs grønomstilling bl.a. ved en styrket indsats mod pesticider og giftstoffer i miljø og drikkevand, samt sikre genanvendelse og ikke mindst gennem et ansvarligt indkøb, forbrug og produktion i Region Hovedstaden. Herunder har Region Hovedstaden sikret 7 mia. kroner til renovering af vores hospitaler over 10 år, hvor 2 mia. er øremærket udskiftning af gamle energislugende anlæg, hvilket vil reducere det samlede energiforbrug med op til 20%.