Vigtigt med åbenhed om skidt håndtering af sexisme

29. oktober 2020

Den aktuelle debat om sexisme tog sit udgangspunkt i medierne med Sofie Lindes tale på TV2 Zulus show. Siden har debatten bredt sig og afsløret, at vi generelt i samfundet står med et problem. På Christiansborg og i politik har debatten været skarp. Vi har i Alternativet meldt os kraftigt ind i debatten, fordi vi ønsker et radikalt opgør med sexisme.

TV2’s dokumentar om seksuelle krænkelser i partierne er gruopvækkende i sit indhold med vidnesbyrd fra de mange yngre kvinder, som er blevet forulempet og har fået ar på sjælen efter overgreb. Udsendelsen indeholder også en tidligere sag fra Alternativet, som slet ikke blev håndteret på en ordentlig måde og med respekt for den krænkede kvinde.
Det kan ikke siges klart nok: Sagen blev ikke håndteret anstændigt.

Sagen i Alternativet
Til kort oplysning: Den unge kvinde, der medvirker i TV2’s dokumentar, blev udsat for et krænkende overgreb af en ansat i sekretariatet. Alle partiets ledende medarbejdere i sekretariatet er siden skiftet ud. Partiets daværende sekretariatschef valgte dengang at genansætte den fyrede medarbejder i en anden stilling. Det var selvfølgelig helt forkert. Især partiets daværende gruppeforperson (Josephine Fock) og forpersonen for hovedbestyrelsen pressede på, for at krænkeren skulle fyres (igen).

Alternativet i dag må tage ansvaret på sig som parti, fordi vi har svigtet. Ikke bare den unge kvinde, som nu står frem i TV2’s dokumentar. Men også svigtet, fordi vi dengang undlod at lave en generel opfølgning på, hvordan vi tackler sexisme i Alternativet.

En skærpet opfølgning på at bekæmpe seksuelt krænkende adfærd har vi sat i gang allerede før TV2’s dokumentar: En hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe med faglige eksperter ser på en model for, hvordan vi håndterer den slags sager. Der er nye, stramme regler på vej for både ansatte, folkevalgte og frivillige. Og alle personer, der har ytret sig om krænkende adfærd i Alternativet under den nuværende MeToo-debat, har vi inviteret ind til personlige samtaler i regi af vores nye sekretariatschef, der er tovholder for vores arbejdsgruppe.

Den unge kvinde i TV2’s dokumentar har ikke ønsket at mødes med sekretariatschefen, men har alene ønsket at møde Josephine Fock – og at dette møde skulle optages af et kamerahold.

Josephine Fock vil meget gerne mødes med den unge kvinde. Hun har klart været udsat for et markant svigt. Og partiet har svigtet, fordi personer dengang angiveligt forsøgte at få den unge kvinde til at tie om oplevelsen.

Den personlige samtale - hvor følelser blotlægges, hvor navngivne personer i partiet kan blive benævnt og hvor der skal være plads til åbenhed og empati – mener vi ikke føres bedst for rullende kamera. Det har vi også meddelt TV2 og vi har igen inviteret den unge kvinde til at komme til os, så vi forhåbentlig kan afdække, om vi kan hjælpe hende og lære af sagen fremadrettet.

Åbenhed i TV2’s dokumentar
TV2 har valgt at lave skjulte optagelser med vores sekretariatschef. TV2 har lagt op til, at hendes stemme skulle sløres og navn og titel anonymiseres. Her har vi udbedt os fuld åbenhed.

Det er ubehageligt at blive udsat for skjulte optagelser, men vi står fuldt inde for vores svar givet til TV2. Derfor har vi bedt om, at vores sekretariatschef hverken sløres eller anonymiseres – vi kan stå fuldt inde for den måde, vi i dag håndterer sager på. Vi ville have svaret på samme måde uden skjult kamera.

Desuden medvirker vores politiske leder i udsendelsen om seksuelt krænkende adfærd. Vi mener, det er vigtigt med åbenhed i sager om sexisme – ikke det modsatte.

Alternativets undersøgelse
Til sidst vil vi blot minde alle medlemmer af Alternativet om, at vi i vores sidste nyhedsbrev opfordrede alle til at henvende sig, hvis de har erfaringer med seksuelt krænkende adfærd i partiet. Vi håber, at I kan finde modet til at kontakte os. Det er vigtigt, at vi får talt om de oplevelser, der er og har været, og kan arbejde sammen om at ændre kulturen.