Group 3-5.png

Alternativet på Frederiksberg stiller forslag om bistriber i byen for at sikre et fødegrundlag til arter af bestøvere

18. september 2019

Alternativets byrådsmedlem på Frederiksberg, Mette Bram, foreslår, at der laves bistriber i byen, for at sikre et fødegrundlag til alle arter af bestøvere. I et læserbrev i Frederiksberg Bladet den 17. september, forklarer Mette hvorfor: 

Antallet af insekter falder drastisk. En tysk undersøgelse har påvist et fald på 80 % på 30 år. Insektdøden omfatter også de vigtige bestøvere, hvor alene blandt bierne 50 arter er uddøde i Danmark inden for de sidste 50 år. Så der er al mulig grund til at fremme mulighederne for insekterne i Danmark. Også på Frederiksberg, hvor kunstgræsbaner og befæstede arealer stadig giver dem mindre plads i byen. Enhedslisten og Alternativet har der for i kommunalbestyrelsen stillet forslag om at der anlægges ”bi-striber” gennem byen. Små områder med blomster batter ikke nok, de skal forbindes af striber af blomster. Der er gode muligheder for blomsterstriber gennem byen, f.eks langs den grønne sti, ad Dalgas Boulevard og Tesdorpfsvej og hvorfor ikke på Frederiksberg Alle?

Hvis man dertil forestiller sig, at nogle vejstrækninger blev ensrettede, ville det også kunne give plads til grønne, blomstrende ”striber”.

Blomster-striber med naturlige ”vilde” blomster, som kan sikre et fødegrundlag til alle de forskellige arter af bestøverne og igennem hele sæsonen. Efter vi har foreslået det på Frederiksberg har politikere i Københavns Borgerrepræsentation taget ideen op, så striberne kan fortsætte over kommunegrænsen!

(Skrevet af Mette Bram Alternativet og Thyge Enevoldsen Enhedslisten i et læserbrev i Frederiksberg Bladet den 17. september 2019.)