Materiale

Nedenfor finder du alt det materiale, du skal bruge til Landsmødet 2017.

Bemærk, materialet vil IKKE blive udleveret i udprintet form på Landsmødet. Hvis du ønsker en fysisk udgave, må du derfor selv printe den ud – husk i så fald at printe i sort/hvid og dobbeltsidet, hvis muligt.

  • Beretningshæftet indeholdende beretninger fra Hovedbestyrelsen og en række udvalg og råd, samt Alternativets klimaregnskaber.
  • Forslagshæftet indeholdende alle forslag - både almindelige forslag og forslag til vedtægtsændringer - der skal bringes til afstemning på Landsmødet.
  • Kandidathæfte indeholdende beskrivelser af samtlige kandidater, der stiller op til Hovedbestyrelsen, Vedtægtsudvalget og Ombudsrådet på Landsmødet.
  • Baggrundshæfte til politisk laboratorium indeholdende baggrundsinformation om borgerløn, som vi fordyber os i på et politisk laboratorium lørdag eftermiddag.
  • Afkrydsningsskema indeholdende en oversigt over alle forslag til behandling på Landsmødet. Skemaet er tænkt som en hjælp til din forbederelse. Hvis du udfylder det, mens du læser forslagshæftet igennem, kan det hjælpe dig på Landsmødet med at huske, hvad du tænkte om alle de mange forslag.
  • Deltagerliste

Supplerende læsning til forslag 3 og 4 i forslagshæftet og klimaregnskab:

  • Forslag til Klimafond indeholdende en beskrivelse af den Klimafond, Hovedbestyrelsen foreslår Alternativet at oprette, og som vil blive diskuteret på Landsmødet.
  • Beregninger bag klimaregnskab indeholdende en uddybning af udregningerne, der ligger til grund for klimaregnskabet i beretningshæftet. 

Prøveafstemning - Hjælp os med at få Landsmødet til at glide

Alle deltagere på Landsmødet modtager inden mødet en e-mail med et link til et spørgeskema. Skemaet beder dig forholde dig til de forslag, der skal stemmes om til Landsmødet. Du må meget gerne udfylde skemaet, sådan som du tror, du vil stemme.

Afstemningen har til formål at give Landsmødets dirigenterne en idé om, hvilke forslag der er stor uenighed om, og hvilke, der er udbredt opbakning til. Herudfra kan dirigenterne tilrettelægge tiden på Landsmødet, så der bliver god tid til diskussion, hvor denne er nødvendig, samt at vi hurtigt kan få stemt om mindre kontroversielle forslag. 

Hvis du udfylder afkrydsningsskemaet, mens du læser forslagshæftet, vil det ikke tage dig mange minutter at udfylde spørgeskemaet også.

Din besvarelse af spørgeskemaet er selvfølgelig ikke bindende, og du er fri til at stemme anderledes til Landsmødet, hvis du hører et bedre argument. Spørgeskemaet skal udelukkende hjælpe til, at Landsmødet forløber på den mest spændende og givende måde.

Begynd snakken før landsmødet

Hvis du har lyst til at diskutere et eller flere forslag fra forslagshæftet, kan du klikke dig ind på Dialog og oprette en tråd der. Husk dog først at tjekke, at der ikke allerede er oprettet en tråd om det forslag, du gerne vil drøfte.