– sådan gør vi håb til virkelighed

Vi mennesker er forbundet til naturen, og derfor kan vi ikke skade naturen uden at skade os selv. Desværre betyder samfundsudviklingen de senere år, at byer og veje er vokset på bekostning af dyr og planter, som forsvinder fra den danske natur.

Den udvikling skal vendes. Alternativet vil plante grønt håb i din kommune og sikre, at de politiske beslutninger i højere grad træffes med respekt for naturen og alle de liv, vi deler Jorden med.

Grønt håb: Selvstændig naturpolitik i alle kommuner
Alternativet vil arbejde for, at der i din kommune udvikles en selvstændig naturpolitik, så natur og miljø prioriteres politisk og administrativt på linje med by- og erhvervsudvikling. Samtidig ønsker vi, at der tages mere hensyn til dyr, natur og planteliv, når der udarbejdes kommuneplaner – og når der helt generelt træffes vigtige beslutninger om lokalområdets fremtid.

Grønt håb: Flere rekreative områder og bedre adgang til naturen
Dyr og planter har værdi i sig selv, men de har også værdi for vi mennesker. Derfor vil Alternativet gøre en stor kommunal indsats for, at naturen bliver lettere tilgængelig for dig, din familie og dine venner. Eksempelvil ønsker vi at oprette flere rekreative områder, ligesom vi vil prioritere midler til skovlegepladser, naturstier og bedre handicapforhold.

FIND ALLE VORES UDSPIL HER >