– sådan gør vi håb til virkelighed

Forurening og udledning fra CO2 er en direkte trussel mod vores egen, vores børn og vores børnebørns fremtid. Derfor vil Alternativet arbejde for, at vi får flere CO2-neutrale kommuner. Vi vil skabe grønt håb for fremtidige generationer ved at udfase brugen af fossile brændsler og i stedet skabe et samfund på vedvarende energi – også i din kommune!

Grønt håb: Bæredygtig transport
En stor del af fremtidens CO2-reduktioner skal komme fra transportsektoren. Vi vil gøre grønt håb til virkelighed i din kommune ved at forbedre forholdene for – fx ved at give parkeringsfordele og opstille flere ladestandere – og ved at øge investeringerne i cyklisme, kollektiv transport og oprette forsøg med roadpricing i og omkring de største byer.  

Grønt håb: Deleøkonomi, cirkulær økonomi og genbrug
Vi må erkende, at vi lever på en planet med begrænsede ressourcer. Derfor skal vi på alle niveauer i samfundet blive bedre til at udnytte de mange fordele ved deleøkonomi, cirkulær økonomi og genbrug, så vi tager ansvar for Jordens fremtid. Alternativet ønsker at åbne op for, at kommunerne kan eksperimentere mere med alternative rammevilkårene og samarbejder, der styrker cirkulær økonomi og deleøkonomi, fx nye pant- og låneordninger.

Grønt håb: Vedvarende energi
Alternativet vil male din by grøn: Vi vil arbejde for at kommunen investerer mere seriøst i den grønne omstilling, for eksempel i solceller og vindkraft. Samtidig skal flere offentlig bygninger udstyres med solfangere, ligesom bæredygtighed skal tænkes meget mere ind i kommunens planer.

FIND VORES UDSPIL HER >