– Sådan gør vi Håb til virkelighed

Vores generation har et ansvar for at sikre, at vi giver en sund Jord videre til vores børn og børnebørn. Derfor skal vi skabe et grønt håb for alle dem, der skal arve Jorden efter os ved blive bedre til at indrette vores samfund i balance i stedet for i konkurrence med dyreliv, klima, miljø og natur. Det gælder også i forhold til vores landbrug og fødevareproduktion.

Alternativet vil arbejde for, at din kommune øger støtten til økologi, udfaser brugen af sprøjtegifte og stiller større krav om, at det offentlige køber økologisk. Vi tror nemlig på, at en stærk, lokal indsats er afgørende for, at det grønne håb om en økologisk omstilling bliver til virkelighed.

Grønt håb: 100 pct. økologi inden 2040
Alternativet vil arbejde for en omstilling af landbruget til 100 pct. økologi inden 2040. Produktionen af danske fødevarer bør altid foregår med respekt for kommende generationer, dyrevelfærd, miljø og natur. Derfor foreslår Alternativet bl.a. at øge støtten til økologiske landbrug og udfase brugen af sprøjtegifte, ligesom vi vil arbejde for at forbedre dyrevelfærden.

Grønt håb: Staten skal købe økologisk
Den mad, der serveres i vores børnehaver, skoler, institutioner og på vores sygehuse skal være sund og fri af sprøjtegifte. Derfor vil Alternativet kommunalt arbejde for, at det offentlige indkøb af fødevareindkøb i højere grad bliver økologisk, ligesom vi ønsker at indføre en ”spis-grønt-dag” i alle offentlige institutioner for at sænke kødforbruget.

Grønt håb: Sænk momsen på økologi
Alternativet mener, at det, som er sundt skal være billigere, mens det, som forurener skal være dyrere. Derfor ønsker vi at sænke momsen mest muligt på alle fødevarer, der bærer det røde Ø-mærke, så det bliver lettere for det borgere, virksomheder og institutioner at vælge økologisk og derigennem tage medansvar for den grønne omstilling.


LÆS ALLE VORES UDSPIL HER >