Facilitator (frivillig)

Vil du facilitere processer i Alternativet?

I Alternativet tror vi på, at flere ved mere og flere kan mere. Ord som indragelse, proces og samskabelse er flittigt brugt blandt alternativister og ambitionerne er høje. Vi ved dog efterhånden også, at det ikke altid sker af sig selv. I praksis er det ikke altid, vi har hænder, kompetencer og tiden til alt det, vi gerne vil. Derfor har vi brug for dig.

Alternativet er under udvikling - vil du hjælpe os?
Hovedbestyrelsen har i sommeren 2019 igangsat to overordnede udviklingsspor, der for alvor vil få betydning for Alternativets organisation og politiske virke de næste år frem.  
Vi har derfor nu særlig brug for gode folk til at hjælpe os med at facilitere forskellige nedslag i dette arbejde.   
   
Du vil blive en del af et nationalt facilitator-team, der vil bestå af folk fra hele landet, der ad hoc kobles på forskellige projekter til facilitering af større og mindre workshops, Politiske laboratorier og online-debatter- der alle er nedslag i de større 

Hvem har brug for hjælp?

  • Organisationsudviklingsudvalget (nedsat under vores Hovedbestyrelse) har pt. brug for faciliteringshjælp til forskellige projekter fra nu og frem mod Landsmødet 2020. Første nedslag er Medlemsdagen d. 26. oktober 2019 i Middelfart. 
  • Politisk Forum har igangsat arbejdet med politiske sigtepunkter, der i efteråret 2019 implementeres og afprøves på flere politiske niveauer. Forskellige nedslag vil forekomme her. 
  • Vi udvikler politik i politiske laboratorier og vi går en fremtid i møde, hvor disse skal videreudvikles, justeres og for alvor få revival (forår/sommer 2020)

Hvem er du?
Du er mere optaget af formen på deltagernes samtale og interaktion snarere end på indholdet. Du ser facilitering som en særlig kompetence, der har til formål at skabe gode processer og gode forhold for alle involverede samtidig med, at vi trygt kommer fra A til B. Vi har brug for folk, der vil facilitere både fysiske møder, men også online-debatter af forskellige karakter. Har du et særligt blik for ny politisk kultur og for demokratiudvikling er dette en fordel, men bestemt ikke et must.

Alle - uanset om du er medlem eller ej - kan ansøge.
 

Alternativet-28.jpgVores tilgang til facilitering
Vi arbejder med en workshop-ejer og en facilitator. Workshop-ejeren har det overordnede ansvar (idé, vision, planlægning, annoncering, invitationer, praktiske forberedelser) og vil i samarbejde med dig organisere indholdet. Du vil skulle bruge lidt tid på at forberede dig, men vil som udgangspunkt primært have ansvar for at møde op på selve dagen og facilitere det aftalte indhold. 

Vi har ikke økonomiske midler til at kompensere dig for dit bidrag, men vi lover dig, at det bliver lærigt og givende.

Initiativet omkring et nationalt facilitatorteam er nyt, og hvis det bliver en succes vil vi på sigt få søgt midler til området. Indtil da er det hjertet og handlekraften, der skal være projektet.

Vi optager løbende facilitatorer til teamet
Send et par ord om dig selv og dine svar på følgende spørgsmål til [email protected]:

  • Har du prøvet at facilitere før og hvad er din tilgang til dette? 
  • Hvad laver du til daglig?
  • Hvor mange timer vil du kunne bruge på facilitering i Alternativet?
  • Hvad er du mest interesseret i at facilitere?
  • Kan du deltage på Medlemsdagen d. 26. oktober som facilitator? 

 

Vi ser frem til at høre fra dig

Grønne hilsner

Alternativet