Alternativet fokuserer på klodens og menneskets bæreevne. Vi går til de store opgaver med lige dele optimistiske forestillinger om at rykke på de store tandhjul, sammen med en ydmyg tilgang til at hvert skridt tæller.

Regionerne har ansvaret for sygehuse, miljølovgivning, særligt udsatte og trafik. Det handler altså både om klodens og menneskets bæreevne, og derfor er Alternativet glade for, at vores nuværende medlemmer af Regionsrådene genopstiller, samtidig med at nye kræfter har mod på opgaven.

Som en fælles regional platform ønsker Alternativet:

At regionerne går først i den grønne omstilling.

  • Regionernes institutioner skal være bæredygtige i alle indkøb, og beskytte både natur og miljø. Fokus på CO2-neutralitet og bæredygtige trafikløsninger.
  • Bindende CO2-mål for regionens institutioner.
  • Fokus på en giftfri fremtid og miljølovgivning.
  • Styrke alternative transportløsninger i landdistrikter med bidrag til udvikling af lokale løsninger som fx el-delebiler.

Et helhedsorienteret og sammenhængende sundhedsvæsen med gode arbejdsvilkår for alle ansatte.

  • Hospitaler skal være trygge og sikre rammer for både patienter og ansatte. Derfor skal der også fokus på helhedsoplevelsen af hospitalet, både som patient og ansat. Sammen med øgede ressourcer og samarbejde med kommuner om både forebyggelse og psykiatri.
  • Åben dialog i Psykiatrien, sammen med fokus på samarbejde mellem region og kommune og tværgående indsatser så for tidlige udskrivninger undgås, og øget opmærksomhed på brugen af bæltefikseringer.
  • Mere helhed og mindre bureaukrati. Et markant opgør med New Public Management. Fokus på mennesker fremfor måltal og diagnoser.
  • Plads til alternative løsninger på lægemangel, herunder digitale konsultationer og flytning af opgaver til andre relevante faggrupper.