Tag på kursus eller uddannelse

uddannelse_ikon.png

Få Alternativets værdier ind inder huden

Vær med på et éndags-kandidattrænings- kursus, hvor du gennem dine egne fortællinger, øvelser, udveksling og samskabelse bliver skarp på, hvordan du giver liv og kraft til Alternativets seks værdiord, debatdogmerne og manifestet. Som et hold skal vi spille hinanden stærke!

Det handler selvfølgelig om ord – og ord bliver der mange af. Det vigtigste er, at du vil komme til at mærke og opleve de enkelte ord i kroppen og ”helt ind under huden”. Hvordan og i hvilke sammenhænge giver ordene mening for dig?

Talk your Walk – bliv bevidst! Du præciserer og skærper ordenes betydning for dig selv gennem dine erfaringer og historier. Du lytter til andre, inspireres og inspirerer. Du styrkes i at se, hvordan du lever og udlever ordene, hvor du går og står.

Walk your Talk – gør hvad du siger! Du vil opbygge en forståelse af og bevidsthed på din egen måde at omsætte ord til handling. Når du kan det, så er du troværdig, tydelig, tillidsvækkende og gyldig.

Kurset vil styrke dig i dit arbejde i og med Alternativet. Det vil give dig personlige redskaber og indsigt du også kan bruge alle mulige andre steder i dit liv.

Efter kurset:

 • er du blevet mere bevidst på hvad de enkelte værdiord betyder for dig. Hvordan du lever og efterlever dem.

 • har du oplevet værdien og kraften i debatdogmerne.

 • står du med dit eget personlige Alternativ manifest.

Kurset er sat i verden fra Alternativets sekretariat gennem en arbejdsgruppe, som har til formål at udvikle og gennemføre kurser med afsæt i Alternativets fundament; værdierne, dogmerne, manifestet og bæredygtig omstilling.

 

Kurset udbydes fem gang her i løbet af foråret:

25. februar klokken 10-17 i Medborgerhuset ved hovedbiblioteket i Aalborg

Tilmelding

 

11. marts klokken 10-17 på Nørregade 71, 2.th i Odense

Tilmelding

 

1. april klokken 10-17 hos Colourlove, Aarsleffgade 7 i Vordingborg

Tilmelding

 

22. april klokken 10-17 på Esbjerg Museum (ovenlyssalen), Nørregade 25, 6700 Esbjerg

Tilmelding

 

6. maj klokken 10-17 i Byens Hus i Roskilde

Tilmelding

 

EJERSKAB i NY POLITISK KULTUR – SEMINAR

Med Ny Politisk Kultur vil vi i Alternativet gerne at vi bliver bedre til at kommunikere konstruktivt og ligeværdigt. 

Der skal være plads til både enighed og uenighed på tværs af forskelle. Vi skal blive bedre til at indleve os i og forstå hinanden, og finde fælles fodslag på tværs af forskelle.

Formål med Ejerskab i Ny Politisk Kultur

 • At samarbejde og samtaler bliver nemmere for alle at deltage i.
 • At udvikle, integrere og øge personligt ejerskab i Alternativets Værdier og Debatdogmer.
 • At styrke og udvikle bevidsthed, integritet, indsigt og kompetencer, fagligt såvel som personligt, med det mål i højere grad at blive i stand til at være en autentisk, nærværende, lyttende, nysgerrig, indlevende, respektfuld og ærlig aktør i samtaler og samarbejde.
 • At tilbyde undervisning og facilitering i Ejerskab i Ny Politisk Kultur – seminarer, workshops mm. for medlemmer af Alternativet og andre interesserede.
 • At tilbyde uddannelse i at undervisere og facilitatere Ejerskab i Ny Politisk Kultur, således at seminarer og worksshops mm. i Ejerskab i Ny Politisk Kultur kan tilbydes i alle afkroge af landet.
 • At udvikle formen og indholdet af Ejerskab i Ny Politisk Kultur ved inddragelse af feedback og evalueringer fra deltagere samt undervisere og facilitatorer.

Målgruppe for Seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur

Alle som ønsker:

 • At styrke Ny Politisk Kultur
 • At få større personligt ejerskab i Alternativets Værdier og Debatdogmer
 • At blive en endnu bedre ambassadør for Alternativet
 • At blive bedre til at samtale og samarbejde med afsæt i sig selv

Seminarernes indhold

For at få mere ejerskab til både vores Værdier og Debatdogmer i Alternativet – som en hjælp til at skabe ny politisk kultur, vil du på vores seminarforløb få lejlighed til at udvikle, integrere og øge dit personlige ejerskab i netop Værdier og Debatdogmer. Det vil ske eksplicit, men mest implicit, da det er hvad man kan kalde den indre bæredygtighed vi har for øje, da al forandring tager afsæt i os selv.

“Levende systemer er bæredygtige, når de er i balance. Justering og balance sker gennem feedback fra de indre strukturer, fra omgivelserne og miljøet”

Steen Hildebrandt & Michael Stubberup, ophavsmænd til blandt andet bogen “Bæredygtig Ledelse – Ledelse med Hjertet”

Vi tilbyder derfor en personlig udviklingsproces. Det gør vi med afsæt i Teori U som vores GPS med forskellige tilgange til kommunikation, samarbejde, tilstands- og værdiarbejde – mentalt/kognitivt, følelsesmæssigt/emotionelt, systemisk, neurolingistisk og relationelt. 

Vi skal lege, træne, øve, reflektere, fordybe os, og være stille sammen.

”By increasing awareness and letting go of preconceptions, we tap into our wiser self and into the greatest potential of the situation. Awareness gives us leverage. It gives birth to insight, innovation and skilful action.” Arawana Hayashi, underviser og facilitator på Otto Scharmers og MITs Theory U uddannelse.

Læs evt. referencer fra tidligere deltagere sidst her på siden.

Seminarernes form

Seminarerne starter med et to-dages modul, oftest en weekend (lørdag og søndag) og efterfølgende af det der svarer til to hele dage, enten som to heldags seminardage, eller en række aftener, afhængig af hvad de ansvarlige undervisere og facilitatorer for det pågældende seminar har meldt ud (se Tid og Sted).

Forud for seminaret vil du få tilsendt materiale med nogle spørgsmål og noget egen forberedelse, som vil blive inddraget i seminaret i det omfang hver enkelt oplever relevant.

Også undervejs, vil du få tilsendt og/eller udleveret undervisningsmateriale med fagligt stof og øvelser, som skal bruges under seminaret.

Mellem seminarmodulerne vil der være fokuspunkter og opgaver, som løses individuelt og i grupper af 3-5 personer.

Tid og sted for seminarer

København 

Alternativets lokaler, Åbenrå 33, st. 1124 Kbh. K

Weekenden d. 21.-22. januar (modul 1), søndag d. 5. marts (modul 2) og søndag d. 2. april (modul 3).

Alle dage fra 08.30 til 16.30 – morgenmad fra 08.30 til 09.00.

Undervisere og Facilitatorer: Thorbjørn Raja Chakravarty og Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm

Kontaktperson: Pippilotta via pippilotta.alternativet@gmail.com

Midtsjælland

Formodentlig Ringsted (Oplyses ved henvendelse til kontaktperson)

Weekenden d. 11.-12. marts kl. 08.30 til 16.30 begge dage (Modul 1) – morgenmad fra 08.30 til 09.00, samt fem torsdage: 23. marts (modul 2), 6. april (modul 3), 20. april (modul 4), 4. maj (modul 5) og 18. maj (modul 6). Alle fem aftener fra kl. 18.00 til 21.30. 

Undervisere og Facilitatorer: Anne Lehmann Tørnæs, Cecilie Mejlstrup og Birgitte Rasmussen. 

Kontaktperson: Birgitte via birgitte.alternativet@gmail.com

Midtjylland

Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give (samme adresse som Give Bibliotek)

Weekenden d. 28.-29. januar (modul 1), søndag d. 19. marts (modul 2) og lørdag d. 6. maj (modul 3).

Alle dage fra 08.30 til 16.30, dog til 17.30 på modul 2 og 3. Morgenmad fra 08.30 til 09.00.

Undervisere og Facilitatorer: Susanne Wich, Kaj Løvstrøm Nilsson og Janni Pippilotta

Kontaktperson: Kaj via kaj.fyn@gmail.com

Tilmelding

Send en mail til kontaktpersonen på det seminar du ønsker at deltage i, hvor du oplyser:

 • I overskriften: Tilmelding seminar Ejerskab i Ny Politisk Kultur (tilføj sted, hvor du gerne vil deltage)
 • Fulde navn og telefonnummer
 • Lokalkreds og storkreds
 • Hvilke aktiviteter du er engagerede i, i Alternativet, hvis nogen.

Vi vægter højt, at du som deltager oplever dig inspireret af Alternativets Værdier, Debatdogmer og hermed ny politisk kultur – og at du har bevidsthed på, hvad du forholdsvis nemt udlever og hvad der er lidt mere udfordrende for dig, når bølgerne går højt…

Inden du tilmelder dig, så vær opmærksom på, at det fordrer din fulde deltagelse på alle moduler, forberedelse og tid til egen fordybelse samt tid til at mødes til øveaftener/-dage med 3-5 andre mellem seminardagene. Det vil både gøre din deltagelse lettere, dit udbytte større, men det er også af hensyn til de andre deltagere og det fælles sociale læringsrum som opstår.

Vi fraråder tilmelding til seminaret, hvis du er hårdt ramt eller sygemeldt på grund af stress og/eller depression eller på anden måde er “ude i tovene” i dit liv lige nu.

Pris

For medlemmer af Alternativet: Kr. 400 for hele seminaret + gebyr til Billetto.

Prisen er meget lav, fordi vi er frivillige som underviser og faciliterer Ejerskab I Ny Politisk Kultur. 

Vi kan desværre ikke gøre det helt gratis, da vi har udgifter til blandt andet materialer, og fordi vi har vægtet at gøre det hyggeligt og rart med morgenmad, kaffe/the, frugt/grønt og sunde snacks på seminaret. Frokost medbringer du selv.

Der vil på seminaret være ca. fem pladser til lavere pris, til studerende, ledige på kontanthjælp, integrationsydelse eller tilsvarende lav indkomst – 50 kr. pr. dag, dvs. 200 kr. for hele seminaret.

For andre: Kr. 5.000 for hele seminaret, inkl. forplejning minus frokost.

Når vi pr. mail bekræfter din tilmelding, vil du hurtigst muligt få besked tilbage med link til betaling, hvis der stadig er plads. Når du har betalt, har du sikret dig en plads.

Der er maksimum plads til 25 deltagere på et seminar.

Vores faglige afsæt og inspirationskilder

Alle undervisere og facilitatorer (UFa-ere) af Seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur har erfaringer i:

 • At undervise og facilitere grupper på op til 25 deltagere
 • At arbejde indenfor det kommunikative/systemiske/relationelle felt
 • At arbejde med personlige lærings- og udviklingsprocesser

Derudover har alle UFa-ere taget uddannelsen som underviser og facilitator i Seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur. Vil du læse mere om uddannelsen eller kunne du tænke dig at blive UFa-er, så finder du uddannelsesbeskrivelsen nedenfor under overskriften “UDDANNELSE SOM UNDERVISER OG FACILITATOR i SEMINARER i EJERSKAB i NY POLITISK KULTUR”

UFa-erne København

Thorbjørn er uddannet Cand.comm og Pippilotta har en uddannelse og erfaring som lærer, Meditation- og Mindfulnessinstruktør, Master i NLP, Krop-/Gestalt psykofamilieterapeut og har en næsten færdig Cand.merc i Human Ressource Management. 

UFa-erne Midtsjælland

Cecilie er uddannet Cand.mag. i Kultur og Formidling og erfaring med konfliktvejledning. Anne er Socialpædagog med neuropædagogisk efteruddannelse samt Kunst- og Psykodramaterapeut. Birgitte er pt studerende på pædagogisk diplom i psykologi.

UFa-erne Midtjylland

Kaj er uddannet Master Coach og Træner i NLP samt Enneagramfacilitator, og Pippilotta har en uddannelse og erfaring som lærer, Meditation- og Mindfulnessinstruktør, Master i NLP, Krop-/Gestalt psykofamilieterapeut og har en næsten færdig Cand.merc i Human Ressource Management. 

Og så har vi lært fra mange andre kilder og af livet.

Alt i alt, kan man sige, at vi er fagligt funderet, inspireret og sammensat fra det bedste vi har erfaring med virker fra en lang række og stor variation af forskellige fageksperter og deres værker/undervisning/facilitering indenfor hver deres kognitive, psykologiske, psyko-, neurolinguistiske, hypno- og gestaltterapeutiske, socialkonstruktivistiske, antropologiske, sociologiske, systemiske, relationelle og åndsvidenskabelige områder.

Blot for at nævne nogen af vores inspirationskilder, er det Anna Freud, Irvin Yalom, Fritz Pearls, Virginia Satir, Michael Balint, Joyce McDougall, Milton Erickson, John Grinder, Richard Bandler, Jean Liedloff, John Whitmore, Susan Hart, Michel Foucault, Jiddu Krishnamurti, Martin Buber, Mikhail Bakhtin, Daniel Goldman, Otto Scharmer, Dalai Lama og fra hjemmefronten Jes Bertelsen, Helle Jensen, Jesper Juul, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Tor Nørretranders, Steen Visholm, Per Fibæk Laursen, Mogens Hansen, Ole Vadum Dahl, Sue Knight, Dorthe Hjortskov, Anne Zuzette Humle, Sebastian Overgaard, Henning Daverne, Ole Thyssen, Jane Blickman, Niels Hoffmeyer og selvfølgelig Lene Bredahl, medudvikleren af de første seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur og ansvarlig UFa-er for den afsluttende uddannelsesweekend for kommende UFa-ere.

Referencer fra tidligere Deltagere

Deltagerne har svaret på følgende “Hvad var især godt ved seminaret i forhold til at få ejerskab i Ny Politisk Kultur?”

“Mest markant – var et varieret, sprælsk, kvikt – interessant, relevant, udfordrende program. Indholdsmæssigt både personligt/udviklingsmæssigt relevant – og relevant i forhold til politisk udvikling af en ny kommunikationskultur i forhold til Alternativet – internt – og externt. Det var rigtig godt, at have det gennemarbejdede problem med hjemmefra. Det gjorde, at der hele tiden var en reference i hovedet, at hæfte undervisningen op på.”

“Oplevelse af, at den nye politiske kultur, som Alternativet gerne vil fremme, allerede lever, og at der er liv i det, og den er i bevægelse! Livsbekræftende at møde mennesker, der gerne vil det, og er meget forskellige og har en grundlæggende indstilling ift. gerne at ville skabe dialog og kontakt. At der grundlæggende er overensstemmelse mellem vores værdier og de værdier, der blev præsenteret i tilgangene til kommunikation. Gensidighed: Oplevelse af at have meget at bidrage med, og at der er meget inspiration at hente. At der er fokus på, at der er mange veje at gå og mange metoder at gøre brug af – og at det grundlæggende handler om indstilling/intention. Det vigtigste for os var at være sammen om seminaret og at kunne se måder at bidrage sammen i verden på berigende måder både nu og her og fremadrettet.”  

“At Alternativets værdier og debatdogmer kom i spil, så vi kom til at forholde os til dem helt konkret på flere måder. At der blev skabt et rum hvor man blev hørt og lyttet til og fik lyst til at bidrage! Afveksling i øvelser, refleksion og oplæg med inddragelse af krop, sind og sjæl! Godt med inspiration fra mindfullness og at lave øvelser som indre processer individuelt, hvor alle er i gang på en gang! Godt at ens egne konkrete situationer fik mulighed for at blive masseret løbende igennem seminaret. Fede nye udtryk som fx vinduespudseren, “filtermassage”

“Jeg fik værdier og debatdogmer ind i ”krop og sjæl”. Jeg føler mig nu som en del af alternativet.”

“Kombinationen af teori og praksis fungerede rigtig godt. Øvelserne gav anledning til at arbejde med sig selv og internalisere værdierne i en transformativ proces. Jeg synes det var en meget frugtbar tilgang, som jeg glæder mig til at arbejde videre med.”

“Det var rigtigt godt at møde andre alternativister og være fælles. For mig var det også en god oplevelse at ”overgive” mig til øvelserne, som jeg ellers mente hører mere til den private sfære, end den politiske.”

“At vi arbejdede med værdier og at jeg fik skabt en definition af Ny Politisk Kultur. At weekenden gik tæt på kommunikation både teoretisk og praktisk. Jeg fik en fornyet mening omkring ”stilhed” ”lytning” og spørgeteknik. Processen, at være sammen med så mange engagerede mennesker gav energi og overskud. Super interessant – at få lov til at være i ”selvet” og egen rolle frem for i politisk indhold.”

“Det meget øvelses- og praksisorienterede fokus der blev lagt for dagen. Frem for kun at sidde og filosofere og sniksnakke. Øvelser og reelt arbejde med selvindsigt og forståelse af de menneskelige mekanismer der er i spil i politik. Så lækkert at være sammen med så dygtigt reflekterende mennesker, med interesse for selvindsigt og udvikling.”

Og at niveauet blev holdt højt! Sådan et seminar ville hurtigt kunne blive meget uambitiøst, men det oplevede jeg slet ikke at det var. Man kunne måske endda gå endnu mere lige i flæsket på det. Men jeg var generelt godt tilfreds.”

“Øvelsen med at se sin egen skygge og erkende den gav mig rigtig meget. Teori U – skal helt klart studere det nærmere..! Synsvinklerne skal trænes så jeg bliver bedre til 1. position..!”

“Særlig interessant og givtig var øvelsen ”Rundt om flamingoen” med afprøvning af ”De tre positioner” – meget konstruktivt, at fokus blev flyttet ud over en personlig sfære, men fortsat med base i egen indlevelse. Klart brugbart i forhold ”den virkelige verden”. Interessant at opleve, hvordan der undervejs opstår personlige erkendelser i forskellige sammenhænge, som på sigt vil kunne have betydning for, hvordan man indgår i debatter / dialoger.”

“At få det, der udgør Alternativets ånd, ind under huden. Øvelserne var rigtig gode. At møde de andre deltagere. At få fornemmelsen at være del af noget større end vores lille flok i Sønderborg.”

“Jeg synes, at de forskellige øvelser/meditationer var givende. Selvom, og måske netop derfor, at jeg har arbejdet med dem i andre sammenhænge, så det at være i dette forum og at benytte andre modeller/teknikker gjorde, at de var meget virkningsfulde for mig – og det fulde omfang af dette, kender jeg endnu ikke. Føler mig transformeret, med en anden indre energi og en anden udstråling. Jeg er meget taknemmelig over at måtte deltage. Kendte kun lidt til teori om Teori U, så rigtig interessant at få mere indsigt.”

“At åbne op for ideen at ændre præmissen for debatten og være klar til at møde en person man er uenig i. At vi mødes og udvekslede erfaringer og viden om teori og praktik vedr psykologien bag vores omgang med andre.  ”

“Øvelsen med bl.a. debatten på DR2, var god at se og arbejde med. Gruppeøvelserne vi lavede søndag, sidst på dagen, var også gode. Det er også godt, at det forløber over fire hele dage. Jeg synes, man kommer fint omkring. Det var godt at det var så varieret, det der skete. Hhv. øvelser og oplæg. Jeg kan rigtig godt lide at vi har fået en mappe med informationerne i, hvor vi også kan skrive og besvare forskellige spørgsmål mv. ”

“Opmærksomhed på præmissen for debat/dialog – opmærksomhed på egne forforståelser/forudfattede meninger – øvelse i at sætte sig i andres sted og forholde sig ”neutralt”.”

“Alle snakkene om værdier og blandingen af oplæg og øvelser. Det var en god størrelse på gruppen og kunne godt lide vekslingen mellem at alle er sammen og snakken i de mindre grupper. Godt at der var så meget fokus på hvordan vi selv ændre indstilling til hvordan vi møder andre (nogle af øvelserne)”

Hilsner fra hjertet på vegne af alle UFa-erne fra

Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm – pippilotta.alternativet@gmail.com

Tovholder for Ejerskab i Ny Politisk Kultur

Alternativets DNA-Gruppe

UDDANNELSE SOM UNDERVISER OG FACILITATOR i SEMINARER i EJERSKAB i NY POLITISK KULTUR

Formål med Ejerskab i Ny Politisk Kultur

– At samarbejde og samtaler bliver nemmere for alle at deltage i.

– At udvikle, integrere og øge personligt ejerskab i Alternativets Værdier og Debatdogmer.

– At styrke og udvikle bevidsthed, integritet, indsigt og kompetencer, fagligt såvel som personligt, med det mål i højere grad at blive i stand til at være en nærværende, lyttende, nysgerrig, indlevende, respektfuld og ærlig aktør i samtaler og samarbejde.

– At tilbyde undervisning og facilitering i Ejerskab i Ny Politisk Kultur – seminarer, workshops mm. for medlemmer af Alternativet og andre interesserede.

– At tilbyde uddannelse i at undervisere og facilitere Ejerskab i Ny Politisk Kultur, således at seminarer og workshops mm. i Ejerskab i Ny Politisk Kultur kan tilbydes i alle afkroge af landet.

– At udvikle formen og indholdet af Ejerskab i Ny Politisk Kultur ved inddragelse af feedback og evalueringer fra deltagere samt undervisere og facilitatorer.

Målgruppe for uddannelsen i Ejerskab i Ny Politisk Kultur

Medlemmer af Alternativet med erfaringer i at:

 • At undervise og facilitere grupper på op til 25 deltagere
 • At arbejde indenfor det kommunikative/systemiske/relationelle felt
 • At arbejde med personlige lærings- og udviklingsprocesser

Uddannelsens form og indhold

1. Som kommende underviser og facilitator (UFa-er) i Ejerskab i Ny Politisk Kultur, deltager du først som almindelig deltager i et seminarforløb (her tæller deltagelse i en af de oprindelige weekendseminarer med). Vi vil derfor anbefale, at du læser beskrivelsen af seminaret her på Alternativets hjemmeside først.

2. Dernæst er man UFa-assistent i et seminar i Ejerskab i Ny Politisk Kultur, hvor man forinden får et skrifteligt oplæg, både med faglige input i forhold til at undervise og facilitere samt til at vælge fokuspunkter til egen videre proces som UFa-er.

Derudover oplysning om de opgaver der er som assistent, som man sammen med de andre UFa-assistenter fordeler mellem sig. Assistentrollen indbefatter også at assistere i nogen af deltagergruppernes møder mellem seminarmodulerne.

3. Ufa-weekend, som kun er for kommende undervisere og facilitatorer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur. Med afsæt i blandt andet UFa-ernes erfaringer i det hidtidige UFa-forløb de har været igennem samt faglige oplæg og øvelser i undervisning og facilitering af seminarforløb, vil Lene Bredahl stå for at klæde dig endeligt på som UFa-er, til selv at kunne afholde seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur.

Der kan gøres undtagelser fra punkt 3. ved individual vurdering og aftale.

Lene Bredahl har over 20 års erfaring i at undervise og træne undervisere og facilitatorer, og var medudvikler af og Ufa-er på de oprindelige seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur i foråret 2016.

På lige fod med de andre deltagere på et seminar, betaler du 300 kr. for deltagelse i det første seminar. Det dækker forplejning minus frokost. Efter deltagelse i dette seminar, betales der 450 kr. for resten af uddannelsesforløbet (forplejning minus frokost).

Alternativet betaler for materialer.

Efter endt uddannelse, forventes det, at du som færdig UFa-er er tovholder og selvfølgelig underviser og facilitator på mindst to seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur indenfor det første et år.

Hidtidige erfaringer viser, at de fleste gerne vil lave seminarerne sammen med en eller flere andre, hvilket vi også anbefaler.

Et seminar varer sammenlagt det der svarer til fire hele dage. De starter altid med et seminarmodul på to sammenhængende dage, efterfulgt af hvad der tidsmæssigt svarer til to hele dage.

Det er de ansvarlige UFa-er for et seminar som planlægger hvordan resten af forløbet tidsmæssigt bliver opdelt (fx flere aftener eller 2 x en hel dag).

Indholdet i et seminar bygges op over følgende grundelementer:

 • Teori U
 • Modeller af Verden
 • Kerneværdier og deres Udtryk
 • Introjektioner og Projektioner
 • De tre Positioner 
 • Essenstilstand

Alle UFa-er vil få adgang til en fælles “Mappe”, et digital katalog, som indeholder stort set alt hvad du som underviser og facilitator skal bruge fra A-Z for at afholde et seminar, herunder information og øvelser indenfor hvert grundelement, procesovervejelser og meget andet.

I denne “Mappe”, som ligger på et Google Drev, er der også en “Nye Forslag”smappe, da seminaret løbende bliver evalueret, erfaringerne inddraget og nye øvelser udviklet.

Hvis det stod stille for dig, da du hørte ordet Google Drev, så bare rolig, mange af os andre skulle også lige ind i det – vi hjælper hinanden.

Der er rig mulighed for selv at præge de seminarer du selv skal stå for, fx. metoder og øvelser du gerne vil bruge. De skal bare lige omkring “Nye Forslag”smappen, dels fordi al undervisning og øvelser skal efterleve de formålene med hvert grundelement og deres fokuselementer, og dels så du kan få feedback fra de andre UFa-ere, og så vi også på den måde får delt med og inspireret hinanden.

Som færdig UFa-er, er Lene og Pippilotta der stadig på sidelinien, og med tiden andre, ved behov for supervision og coaching, ligesom alle UFa-er løbende udveksler og støtter hinanden  i realiseringen af seminarerne og andre aktiviteter i regi af Ejerskab i Ny Politisk Kultur, så vidt muligt.

På alle seminarerne vil og skal der være mindst en UFa-er tilstede, som vil kunne tage en coachende samtale i det tilfælde, at en deltager kommer i kontakt med udfordringer, som går ud over hvad vedkommende på stående fod kan rumme, og som er for privat eller af en karakter, at det ikke kan varetages i det fælles læringsrum. Hvis det ikke er her du har din stærke side, så skal den du laver seminarer med være kompentent og tryg ved det.

Tid og sted for seminarer i Ejerskab i Ny Poltisk Kultur

Finder du under seminarbeskrivelsen på Alternativets Kursus og Uddannelsesportal.

Tid og sted for Ufa-weekend

7.-8. januar 2017 Alternativets lokaler, Åbenrå 33, 1124 København K

21.-22. maj 2017 NLP Huset, Valbygårdsvej 64B, 2500 Valby

Når der er tilstrækkeligt med Ufa-er i Jylland/Fyn, bliver der også afholdt UFa-weekender der.

Tilmelding

Send en beskrivelse til janni.pippilotta@alternativet.dk af dine erfaringer på følgende områder:

 • At undervise og facilitere grupper på op til 25 deltagere
 • At arbejde indenfor det kommunikative/systemiske/relationelle felt
 • At arbejde med personlige lærings- og udviklingsprocesser

Hvor du også oplyser:

 • I overskriften: Tilmelding UFa til Ejerskab i Ny Politisk Kultur
 • Fulde navn og telefonnummer
 • Lokalkreds og storkreds
 • Hvilke aktiviteter du er engagerede i, i Alternativet.
 • Hvornår og hvilke steder i landet det vil være fint for dig at deltage i de to seminarer, (storkredsopdeling).

Kontaktperson

Janni Pippilotta

Ufa-er og Tovholder for Ejerskab i Ny Politisk Kultur, DNA-Gruppen

janni.pippilotta@alternativet.dk