demokratisereuropa_thumb.png

TIL ALLE EUROPÆERE: MAJ 2019 STÅR FOR DØREN
D. 10. marts 2018 mødtes europæere i Napoli. Herfra er et arbejde igangsat, der skal føre til oprettelsen af den første fælleseuropæiske og transnationale opstillingsliste til et europæisk valg nogensinde. Afsættet er et fælles manifest, der illustrerer en klar vej til et demokratisk, bæredygtigt, lige og ambitiøst Europa. Det første mål er at opstille til valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Europa balancerer på en knivsæg. Overlades Europa til det nuværende etablissement, vil det fortsætte dets søvngængeri i blindgyden. Vi kan gøre det bedre, sammen. De næste få år vil afgøre, hvorvidt nuværende og kommende generationer vil se på Europa som et fællesskab i dvale, eller som en kilde for håb. Det er vores generations mulighed og ansvar at gribe chancen og skabe et Europa, der er det bedste fællesskab for hinanden - og for verden.
Vi inviterer dig hermed til at være med!

HVEM ER VI?

Vi kommer fra Europas nord, syd, øst og vest. Vi kommer fra Europas center, og fra dets øer og mest fjerne regioner. Vi er progressive, demokrater, klimakæmpere og feminister. Vi er borgere, aktivister, borgmestre, folkevalgte. Til Europas første transnationale opstillingsliste bringer vi alle vore forskellige kulturer, sprog, accenter, partipolitiske baggrunde, ideologier, hudfarver og kønsidentiteter.

Vi er forpligtet på at skabe sammenhængskraft mellem vore byer, regioner, lande, klimaer. Vi er forpligtet på at skabe sammenhængskraft i Europa.

Vores mål er at blive det troværdige, sammenhængende og radikale alternativ i Europas parlament. 

HVAD STÅR VI FOR

Den europæiske union har vist verden, hvordan fred kan vindes efter århundrede med konflikter, krige og intolerance. Nu er det tid til, at vi viser verden, hvordan solidaritet, rationalitet, gennemsigtighed, bæredygtighed og fælles fremgang kan blive dele af en fornyet og demokratisk europæisk union.

Vi er overbevist om, at løsningerne på vore lande og regioners grænseoverskridende udfordringer, må findes i et grænseoverskridende fællesskab. Klimakrisen og skatteunddragelse kræver lokal såvel som global handling.

Vi har behov for en sammenhængende europæisk, national, regional og lokal strategi for at takle vores fælles kriser: privat og offentlig gæld, arbejdsløshed og fattigdom, pres på lønninger, underskud i fødevaresikkerhed og offentlig sundhedspleje, ufrivillig migration indenfor EU og manglende solidaritet med de, der må flygte hertil, udfordringer med automatiseringen, patriarkatet, og – selvfølgelig - klima-krisen.

Der kan ikke findes nogen reelle løsninger på disse problemstillinger i Europas nuværende teknokrati eller gennem business-as-usual attituden blandt dets etablissement. Men løsningerne findes heller ikke ved disintegration og en tilbagegang til protektionistiske nationalstater. Før forandring kan komme på tale, må Europæere først genvinde den demokratiske kontrol med den europæiske union.

Hvad der derfor er behov for, er en realistisk, men radikal plan for at ende Europas kriser. Vi er ved at løbe tør for tid, og derfor må vi agere nu, uden at vente på endnu en reform af EU's traktater, og uden først at give mere magt til Bruxelles.

Vores program er funderet på to søjler:

1.     Den fælleseuropæiske grønne ’New Deal’: En økonomisk, social og klimamæssigt bæredygtig politisk ramme, der tager sigte på at tackle kriserne i den private og offentlige gæld, tackle underinvesteringer, fattigdom, ulighed i Europa, fremme offentlige og fælles goder, og på at gennemføre et omfattende grønt investeringsprogram på mindst 4,5 % af den europæiske unions GDP i direkte samarbejde med Europas byer. Disse foranstaltninger kan implementeres indenfor en toårig periode (2019-2021) gennem eksisterende institutioner.

2.     Europas Befolknings Forfatningsproces: Europa har brug for en demokratisk forfatning skrevet af Europas befolkning og for Europas befolkning. En forfatning, der evner at placere borgere, lokalsamfund og kommuner i centrum af beslutningsprocessen. Parallelt med vores New Deal vil vi derfor iværksætte en proces, hvor græsrodsbevægelser- og initiativer fra hele Europa samles. Processen kulminerer i en forfatningsmæssig forsamling, der sammen med Europa-Parlamentet udarbejder den fremtidige europæiske demokratiske forfatning inden 2025.


HVORDAN FORTSÆTTER VI HERFRA? Køreplanen frem til maj 2019

Der er dannet et midlertidigt beslutningsråd i DiEM25, hvor alle deltagende bevægelser er ligeligt repræsenteret. Rådet er åbent for nye bevægelser, der ønsker at være med. Til juni 2018 vil vores fælles manifest blive præsenteret på en tur omkring Europas hovedstæder. Ved udgangen af sommeren 2018 vil vores græsrødder fra hele Europa udvælge en liste over kandidater, som herefter præsenterer og debatterer vores manifest og politiske dagsorden i alle europæiske byer, store som små.

Toget har forladt stationen, langsomt, og med sine døre vidt åbne.

Hop ombord!

Læs mere om DiEM25-samarbejdet her