D. 28 maj 2016 til årsmødet vedtog Alternativets medlemmer en revideret udgave af Alternativets Vedtægter.

Derudover vedtog årsmødet:

Minimumsvedtægter for kommuneforeninger 2016

Minimumsvedtægter for storkredsforeninger 2016

Som supplement er der også de generelle bestemmelser vedrørende partiskift til Alternativet.