Vi kan nu løfte sløret for resultaterne af Alternativets første medlemsundersøgelse, der blev gennemført i juni og juli. Alle medlemmer blev via nyhedsbrevet inviteret til at svare på undersøgelsens 26 spørgsmål, som omhandlede alt muligt lige fra køn, alder og uddannelsesniveau til politiske præferencer og visioner for Danmark.

Andre partier ville normalt hemmeligholde denne slags undersøgelser, fordi informationerne bruges til at indrette politiske udspil og kampagne efter de forskellige vælgersegmenter, for at sikre så gode meningsmålinger som muligt. I Alternativet tror vi ikke på hemmelighedskræmmeri og vi vil gerne vise alle mellemregningerne. Vi laver nemlig ikke politik ud fra fokusgruppeundersøgelser eller meningsmålinger, da vi tror på, at politik skal være visionært og fremadskuende – også på en bane, der er længere end en valgperiode på 4 år. Det er derfor, at vi offentliggør denne undersøgelse. Så du som medlem kan se hvilket fællesskab du er en del af, og så den brede offentlighed kan se, hvilke bevægelser Alternativet er en del af.

Undersøgelsen viser både styrker og udfordringer. Vi er således kommet i mål med en række af de målsætninger, der var defineret fra starten, da vi lancerede Alternativet, men der er også områder, der trænger til at blive styrket.

For det første viser det sig, at vi i Alternativet har været i stand til at vække en lyst til politisk deltagelse hos medlemmer, der aldrig før har været politiske aktive. Således svarer over 57 pct., at de ikke har været medlem af et politisk parti før de meldte sig ind i Alternativet. Samtidig har knap 38 pct. deltaget i de politiske laboratorier, hvilket igen vidner om et højt engagement blandt vores medlemmer.

Blandt de syv politiske fokusområder, som er nedskrevet i partiprogrammet, mener flest af jer, at Miljømæssig Bæredygtighed er det vigtigste. Dernæst kommer Ny Politisk kultur og Social Bæredygtighed. Kunst og Kultur og Uddannelse og Livslang Nysgerrighed ligger derimod lavest. Det fortæller os, at medlemmernes ambitionsniveau flugter med det overordnede mål om en seriøs bæredygtigomstilling, som først kan komme når det er lykkedes at opdyrke en ny politisk kultur. Men resultatet fortæller os også, at vi endnu ikke har været gode nok til at fremsætte visioner, som vækker nysgerrighed og interesse på de to områder, der scorer lavest, nemlig Uddannelse og Livslang Nysgerrighed og Kunst og Kultur.

Medlemmernes politiske DNA viser sig at være en blanding af centrum-venstre partierne. Og det er jo ganske som vi havde regnet med. På den anden side har vi også et håb om at være i stand til at tiltrække borgerlige vælgere, der ikke kan finde plads til visioner om en seriøs bæredygtig omstilling blandt de eksisterende borgerlige partier. Her skal vi altså være bedre til at komme over midten af det traditionelle politiske spektrum. Vi har nemlig mere end rigelig plads til miljøbevidste borgerlige vælgere, der vil være med til at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling, og som kan se perspektiverne i f.eks. en grøn og bæredygtig iværksætterkultur eller bevarelse af naturområder og lokalt producerede fødevare.

Geografisk er Alternativet repræsenteret i stort set hele landet, men stadig med en væsentlig overvægt af medlemmer i de største byer, især København. Det er godt, at vi er repræsenteret i 76 ud af 98 kommuner, men vi skal være bedre til at komme endnu længere ud. Det arbejde ser jeg som vores største organisatoriske fokus i efteråret. En opgave som vil blive understøttet rigtig godt, når etableringen af alle storkredse er på plads.

 

Kærlig hilsen

Rasmus Nordqvist, bestyrelsesformand

 

Alternativets medlemsundersøgelse sommeren 2014:

Alternativets første medlemsundersøgelse blev gennemført i perioden 20. juli – 31.juli 2014. På daværende tidspunkt havde Alternativet 1120 medlemmer, som vi link i nyhedsbrevet, alle blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt har 426 respondenter gennemført hele undersøgelsen, mens 507 har svaret på dele af undersøgelsen.

Det svarer til en gennemførelsesprocent på 41.7 pct.

 

55.3 pct. er mænd og 45.5 pct. er kvinder.

40.6 pct. er 12-39 år gamle, mens 43.5 pct. er 40-60 år gamle. 14.7 pct. er 61 år eller mere.

21.1% er selvstændige, 24,6%. er offentligt ansatte. 15.6% er studerende på ungdoms- eller videregående uddannelser.

29.2 pct. tjener over 400.000 om året.

70.8 pct.tjener under 400.000 om året.

30.1 pct. bor i lejebolig, mens 59.9 pct. bor i andels- eller ejerbolig. 8.2 pct. bor i kollektiv eller bofællesskab

41.9 pct. har en lang videregående uddannelse.

33.3 pct. har en mellemlang videregående uddannelse.

 

Der er medlemmer i 76 ud af 98 kommuner i Danmark.

København er bedst repræsenteret med 32.8 pct. Aarhus har 12.6 pct.

Der findes medlemmer i alle fem regioner. Region hovedstaden har flest med over 52%.

 

 57.3 pct. har ikke været medlem af et politisk parti før Alternativet.

34.5 pct. af dem, der har været medlem af et parti før, har været medlem af SF, 25.8 pct. af Det Radikale Venstre og 18.6 pct. af Enhedslisten.

 

27.4 pct. stemte på Det Radikale Venstre ved folketingsvalget i 2011.

28.8 pct. stemte på Enhedslisten ved folketingsvalget i 2011.

20.8 pct. stemte på SF ved folketingsvalget i 2011.

10.7 pct. stemte på Socialdemokratiet ved folketingsvalget i 2011.

1.4 pct. stemte på Liberal Alliance ved folketingsvalget i 2011.

1.2 pct. stemte på Venstre ved Folketingsvalget i 2011.

 

43.2 pct. mener, at Miljømæssig Bæredygtighed er Alternativets vigtigste politikområde.

23.3 pct. mener, at Ny Politisk kultur er Alternativets vigtigste politikområde.

1.8 pct. finder Kunst og Kultur vigtigst, mens 4.5 pct. svarer, at Uddannelse og Livslang Nysgerrighed er vigtigst.

 

37.9 pct. har deltaget i et eller flere af de politiske laboratorier i foråret 2014.

53.6 pct. har samlet vælgererklæringer ind.