Af paulinevaleur1@gmail.com og andersbjoern@hotmail.com

- Botanisk Have er det grønneste sted i København. Et sted, der endnu ikke er blevet offer for nedskæringer og derfor kan få os til at tænke over, hvordan resten af samfundet kunne komme til at se ud, siger Morten Krohn

– Botanisk Have er det grønneste sted i København. Et sted, der endnu ikke er blevet offer for nedskæringer og derfor kan få os til at tænke over, hvordan resten af samfundet kunne komme til at se ud, siger Morten Krohn. Foto: Karin Pedersen, sufikarin@gmail.com.

– Mit engagement har hele tiden ligget i at finde ud af, hvori det næste folkelige oprør ligger – derfor blev jeg draget af Alternativets politik”, siger Morten Krohn, næstformand i Å’s hovedbestyrelse.

Mælk, ost, yoghurt, smør og fløde fra Øllingegård Mejeri kan efterhånden fås i mange sjællandske supermarkeder. Mejeriet blev skabt af Morten Krohn i kølvandet på Danmarks første økologilov tilbage i 1980’erne

Han stod egentlig med begge ben plantet i det aalborgensiske teatermiljø, men valgte at bryde med det, trække i gummistøvlerne og blive landmand.

– Det var en slags demonstrationsprojekt fra min side. Og Øllingegård kom til at fungere som en talerstol eller en slags aktivistisk platform for en grøn omstilling, som jeg så brændende har ønsket at være med til at bane vejen for, fortæller Morten Krohn.

Som forgangsmand for den danske økologi drev han Øllingegård på fuld tid igennem tyve år. Siden kastede Morten Krohn sig over et nyt ideologisk projekt, hvor han – blandt andet i Nepal – kom til at fungere som landbrugsrådgiver for nogle af verdens fattigste kvinder.

– Men jeg følte, at jeg manglede en ny talerstol efter Øllingegård, så jeg begyndte at søge efter en ny platform, der kunne tilbyde mig en central rolle inden for den grønne omstilling.

I hans søgen efter et nyt aktivistisk projekt blev han opmærksom på Alternativets daværende spæde skridt mod et partiprogram.

– Mit engagement har hele tiden ligget i at finde ud af, hvori det næste folkelige oprør ligger – derfor blev jeg draget mod Alternativets politik. Og jeg opdagede hurtigt, at det unge parti manglede en økologisk landmand til at hjælpe med at føre visionen om den bæredygtige omstilling ud i livet. Det har ført til, at jeg – ved siden af småjobs som håndværker og gartner – i dag bruger de fleste af døgnets vågne timer på et altopslugende engagement i Alternativet, fortæller næstformanden.

DANSKERNE ER GODE TIL FOLKELIGE BEVÆGELSER
Morten Krohn betragter sit arbejde med Alternativets hovedbestyrelse som utrolig meningsfuldt, og et sted, hvor der skabes visioner. Det er første gang han engagerer sig i partipolitisk arbejde, og han holder stadig på, at græsrodsarbejde er mindst lige så vigtigt som parlamentariske arbejde.

– På det område er Alternativet specielt interessant, fordi det på mange måder har karakter af en bevægelse. Og det ligger der et stort potentiale i, for selvom det ikke altid er lige tydeligt, er danskere jo gode til folkelige bevægelser. Se bare på ’Atomkraft Nej Tak’ og vindenergibevægelsen.

Spørger man Morten Krohn om hvilken af Alternativets syv værdier, der betyder mest for ham, får man prompte svaret

– Mod! For mig personligt har det altid handlet om at have mod til at turde: At turde gå mod strømmen og låne otte millioner kroner til et landbrug, når man er på bistand. At turde investere i et nyt og uprøvet parti, at turde stille sig op. Det handler om at turde gå til utopierne – og det er præcis hvad Alternativet gør. Mange hævder, at en omlægning til hundrede procent økologi i Danmark er en utopi – jeg anser dette for det eneste fornuftige!

VI SKAL GENTÆNKE DANMARKS LANDBRUG
Når snakken falder på landbrug er Morten Krohn naturligvis på hjemmebane:

– Det er tydeligt, at dansk konventionelt landbrug er i gang med at male sig selv op i et hjørne. Man forsøger at slippe fri af gældsspiralen med ’mere af det samme’: Mere opdyrket land, der dyrkes mere intensivt og producerer flere afgrøder og flere svin, som sælges til kunstigt lave priser. Det er naivt at tro, at et problem kan løses med den fremgangsmåde, som skabte problemet.

– Det er nu, at vi skal gentænke Danmarks landbrug, i stedet for at være handlingslammede, hvilket kun kan føre til en uskøn katastroferedning, når systemet kollapser få år ude i fremtiden. I den optik er hundrede procent økologisk landbrug ikke en hippie-utopi, men et seriøst bud på en bæredygtig model for dansk landbrug.

Men hvem skal drive denne omstilling? Morten Krohn er ikke i tvivl:

– Det skal komme nedefra. Efterspørgslen på økologi er den bedste drivkraft for en bonde til at omlægge sin drift. Udover markedsmekanismer er det dog også vigtigt at landmænd inspireres til at genoplive andelsbevægelsen, som har været en fast bestanddel af dansk landbrug før agrokemi og rationalisering gjorde sit indtog.

I sit privatliv er Morten Krohn ikke bange for at diskutere politik – noget han forsøger at gøre med respekt for andres synspunkter. Han har ingen egentlige hobbyer, men foretrækker at bruge sin fritid på samvær med venner og familie.

– Der er jo sket et skred i samfundet. Tidligere gik man ned i idrætsforeningen for at møde mennesker – fodboldkampen eller badmintonspillet var sekundært. I dag kan du træne blandt en masse andre mennesker i et fitnesscenter uden at veksle et eneste ord med nogen. Jeg tror, at en bedre verden kan skabes gennem civilsamfundet og – på et mere grundlæggende plan – gennem menneskeligt samvær.

Navn: Morten Krohn
Stilling: Næstformand i Alternativets hovedbestyrelse
Morten Krohn talerAlder: 61 år
Civilstand: Gift på 32 år, har fem børn. Uddannelse: Landmand
Fødeby: København 

Foto: Karin Pedersen