Det Politiske Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificere og sikre at de indsendt forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller forslag til at blive en del af Alternativets politik. Politisk Forum kan også nedsætter udvalg, der sammen med forslagsstillerne for ansvar for at videre udvikle et politisk forslag

Vil du have et forslag med på Politisk Forum, så skal forslaget være udviklet åbent og der skal være minimum 10 medlemmer fra Alternativet, der bakker op om forslaget.

Du kan se en oversigt over medlemmer af Politisk Forum ind på AlleOS her.