Vi vil her belyse emner vi finder interessante eller relevante. Der kommer dagligt nyheder eller nye tiltag fra både EU og Europa. Nogle nyheder er så interessante, at vi føler, at de fortjener at blive understreget eller diskuteret yderligere. Nyhederne vil blive præsenteret med vores egen holdning til dem, og med links til videre læsning.

Tanken med dette site er, at det skal være en mulighed for at orientere sig om det der sker i EU og Europa.

Vi ønsker, at debatten om Europa og med Europa skal kvalificeres, men det forudsætter at Europa og EU kommer på dagsordenen. Det vil vi gerne være med til, at det gør.

Europa-Kommissionens Anti Tax Avoidance pakke

 

Brexit

 

EU’s globale strategi

 

TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership)

 

EU og Tyrkiet har aftalt at stoppe bådflygtninge fra Tyrkiet