sascha-faxe1

Det er med stor glæde, at vi her på den sidste dag inden juleferien, har skrevet kontrakt med Sascha Faxe som har fået den opslåede stilling som politikudvikler på landssekretariatet.

Sascha er en meget erfaren procesudvikler, har været teamleder hos Kaospiloterne i Schweiz, har været selvstændig, har taget en lederuddannelse og har arbejdet som coach. Senest har Sascha været ansat i Mellemfolkeligt Samvirke som uddannelseskonsulent.

Sascha er 44 år og mor til to børn og bor i Roskilde. Mange vil kende Sascha for hendes store engagement i storkreds sjællands bestyrelse.

Det var et enigt ansættelsesudvalg som valgte Sascha. Vi har i ansættelsesprocessen lagt særligt vægt på erfaring med procesudvikling, det at kunne agere i en politisk organisation med mange aktører, det at kunne arbejde med frivillige, at man har et godt kendskab til og forståelse for Alternativets værdier, manifest, partiprogram og dogmer. Desuden har det vægtet højt, at Sascha har en super positiv energi, er god til at engagere ildsjæle omkring hende og i det hele taget er et jern af en kvinde.

I forbindelse med ansættelsen har ansættelsesudvalget, foruden jobbeskrivelsen i opslaget, anvendt de samme principper som er blevet anvendt i forbindelse med resten af landssekretariatet.

Der var 92 ansøgere til stillingen. Heraf var der rigtigt mange interne – også flere end vi kunne have til samtale. Det er selvsagt utroligt svært, at vælge mellem engagerede kandidater som alle har lagt utroligt mange timer i Alternativet og hver har sine styrker. Vi har givet mundtligt afslag til alle kandidater som var til samtale, men ikke fik stillingen.

Grundet det ekstremt stærke felt har vi ønsket at snakke med flere af ansøgerne – både interne og eksterne. Grundet tidspres op til jul har vi dog ikke mulighed for at ringe til alle disse. Hvis du kan mærke du brænder inde med spørgsmål eller har løst til at tale er du dog velkommen til at kontakte landssekretær Nils Brøgger på 61100304.

Sascha tiltræden stillingen 14. januar og har foretrukket en 32 timers stilling. Indtil vi finder en mere præcis titel, gode forslag modtages gerne, har vi givet Sascha titlen: Proces- og kapacitetsansvarlig i Alternativet.

Vi har i ansættelsesudvalget diskuteret det forhold, at Sascha og Nils begge har været ansat i Mellemfolkeligt Samvirke i ca. et år – dog uden at arbejde tæt sammen. Vi vurderede, at dette ikke måtte ligge til hinder for at ansætte Sascha, da vi vurderede hende som den bedst egnede kandidat.